Starcom: Rynek reklamowy wzrósł w 2017 r. o 2,3 proc. osiągając wartość 8,8 mld zł

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Starcom: Rynek reklamowy wzrósł w 2017 r. o 2,3 proc. osiągając wartość 8,8 mld zł

W 2017 r. rynek reklamy w Polsce wart był 8,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 2,3 proc. względem roku poprzedniego - wynika z najnowszego raportu agencji mediowej Starcom. Zgodnie z prognozami dynamika wydatków w czwartym kwartale istotnie przyspieszyła, a inwestycje reklamodawców wzrosły aż o 5,5 proc.

- Po dziewięciu miesiącach 2017 r. wzrost wartości wydatków reklamowych wyniósł jedynie 1 proc., co przy tak dobrej sytuacji ekonomicznej w kraju było dużym rozczarowaniem. Czwarty kwartał nareszcie przyniósł ożywienie na rynku reklamy adekwatne do koniunktury gospodarczej. Reklamodawcy w trzech ostatnich miesiącach 2017 r. wydali aż o 5,5 proc. więcej, niż w tym samym okresie przed rokiem – mówi Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalna Starcomu.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Sektory reklamowe

W 2017 r. dziesięć sektorów zintensyfikowało swoje inwestycje reklamowe, zaś sześć ograniczyło. Spadki były wyjątkowo dotkliwe w przypadku trzech sektorów - telekomunikacja zredukowała budżety o 67,5 mln zł (-8,7 proc.), żywność o 51,3 mln zł (-5,5 proc.), finanse o 39,5 mln zł (-5,5 proc.).

Łącznie po czterech kwartałach najwięcej wydał handel – wzrost o 42,5 mln zł (+3,2 proc.). Największy wolumenowy wzrost wygenerował sektor pozostałe który wydał na reklamę aż o 138,3 mln zł więcej niż w 2016 roku (dynamika +27,5 proc.). Była to zasługa dużych wydatków na kampanie społeczne urzędów administracji rządowej, np. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mocno rosły inwestycje reklamowe firm PGNiG i GetBack. W internecie intensywnie promowały się firmy deweloperskie, które również są zaliczane do sektora pozostałe.

Istotny wzrost wartości budżetów reklamowych odnotowaliśmy także w przypadku sektora media (+97,9 mln zł, dynamika +25,6 proc.). W całym roku dużo w reklamę inwestowały witryny internetowe takie jak: Pyszne.pl, Booking.com, PizzaPortal.pl, Trivago czy Showmax.

Kanały komunikacji

Biorąc pod uwagę wolumen, najwyższy wzrost w okresie od stycznia do grudnia odnotowała reklama internetowa, na którą reklamodawcy wydali o 205 mln zł więcej niż przed rokiem. Największy wolumenowy spadek zanotowały dzienniki – 34 mln zł. Budżety telewizyjne urosły o 54 mln zł.

W samym czwartym kwartale najsilniej rósł segment online – wzrost o 9,5 proc., czyli o 70 mln zł. Ponadto mocny przyrost wartości wydatków reklamowych odnotowaliśmy w telewizji (+5,6 proc., czyli 69 mln zł) oraz radiu (+5,5 proc., czyli 11 mln zł).

Wartość wydatków na reklamę internetową wzrosła w 2017 r. o 7,9 proc. względem poprzedniego roku. Liderem wydatków był sektor handlowy, który zwiększył swoje inwestycje o 7,9 proc. (+38,3 mln zł). Kolejne sektory pod względem wartości inwestycji reklamowych to finanse (-20,6 mln zł, dynamika -5,9 proc.) oraz motoryzacja (+13,3 mln zł, dynamika +4,3 proc.).

Najsilniejszy wpływ na kondycję rynku reklamy online mają globalni gracze – Google i Facebook. Zainteresowanie reklamą SEM oraz reklamą w mediach społecznościowych wciąż rośnie. Są to nieodzowne elementy większości kampanii. Silny wzrost reklamy mobile oraz ponad 30-procentowy udział w wydatkach reklamodawców w 2017 r. to w głównej mierze zasługa mediów społecznościowych, które są konsumowane najczęściej właśnie na urządzeniach mobilnych.

Wartość budżetów telewizyjnych wzrosła w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. o 54,2 mln zł, czyli o 1,3 proc. Inwestycje reklamowe zwiększyło osiem sektorów i także osiem zmniejszyło. Najmocniej wzrosły wydatki branży farmaceutycznej, z kolei najsilniejszą redukcję odnotowaliśmy w przypadku sektora telekomunikacja. Czwarty kwartał pokazał, iż mniej zasobów na rynku reklamy telewizyjnej niekoniecznie musi oznaczać niższe przychody nadawców. Średni czas oglądania telewizji (ATV) w grupie 16-49 spadł o 7,5 proc. Mimo to wartość rynku wzrosła aż o 5,6 proc.

Po słabym pierwszym półroczu (-3,0 proc.), w drugiej połowie roku nastąpiło odbicie na rynku reklamy radiowej. Wydatki reklamodawców wzrosły o 5,1 proc. w trzecim kwartale oraz o 5,5 proc. w czwartym kwartale. Ostatecznie wartość rynku w całym roku wzrosła o 1,4 proc. Największy wolumenowy przyrost – o 10,9 mln zł (przy dynamice +10,0 proc.) - zanotowały produkty farmaceutyczne i leki

Na rynku reklamy zewnętrznej spadek wyniósł 1,7 proc. Największymi sektorami pod względem inwestycji reklamowych w outdoor były handel, media i telekomunikacja. W analizowanym okresie osiem sektorów zwiększyło swoje wydatki oraz osiem zmniejszyło. Największy wzrost odnotowaliśmy w mediach (+11,0 mln zł, +21,0 proc.), głównie za sprawą dużych nakładów na reklamę serwisów internetowych Pyszne.pl i PizzaPortal.pl.

W analizowanym okresie wartość budżetów reklamowych w magazynach spadła o 8,8 proc. Dynamika spadków zwolniła z 9,3 proc. w miesiącach styczeń-wrzesień do 7,5 proc. w czwartym kwartale. Największymi sektorami pod względem inwestycji reklamowych w magazynach były higiena i pielęgnacja oraz produkty farmaceutyczne i leki. W całym roku dwanaście sektorów zmniejszyło swoje wydatki, zaś cztery zwiększyło. Najmocniej inwestycje reklamowe zredukowały sektory: higiena i pielęgnacja (-9,1 mln zł, dynamika -13,2 proc.) oraz odzież i dodatki (-6,0 mln zł, dynamika -11,6 proc.).

W okresie od stycznia do grudnia wydatki na reklamę w dziennikach spadły o 34 mln zł, notując tym samym ujemną dynamikę na poziomie 14,1 proc. Zdecydowanie najsłabszy był drugi kwartał, w którym spadek wyniósł 19,7 proc. Trzynaście sektorów obniżyło swoje nakłady na reklamę w dziennikach. Najsilniejsze redukcje budżetów zaobserwowaliśmy w sektorach: media (-9,8 mln zł, dynamika -44,2 proc.), pozostałe (-11,7 mln zł, dynamika -16,4 proc.) i handel (-3,9 mln zł, dynamika -7,1 proc.). Jedynie sektor produktów farmaceutycznych i leków istotnie zwiększył swoje inwestycje w reklamę w prasie codziennej (+1,1 mln zł, dynamika +6,5 proc.).

W 2017 r. budżety przeznaczone na reklamę kinową wzrosły o 4,7 proc. Oznacza to, iż reklamodawcy wydali łącznie o 6,3 mln zł więcej niż rok wcześniej. W okresie od stycznia do grudnia sprzedano w Polsce 56,6 mln biletów, co było kolejnym rocznym rekordem pod względem frekwencji. Dobra sprzedaż biletów miała pozytywne przełożenie na rynek reklamy kinowej. Dziesięć sektorów zanotowało wzrost wydatków reklamowych. Najsilniej rosły: media (+9,4 mln zł, dynamika +26,7 proc.), pozostałe (+1,9 mln zł, dynamika +56,9 proc.), odzież i dodatki (+1,6 mln zł, dynamika +127,6 proc.). Spośród sześciu spadkowych sektorów najbardziej inwestycje reklamowe zredukowali producenci napojów i alkoholi (aż o 4,3 mln zł, dynamika -31,8 proc.) – głównie za sprawą niższych wydatków Coca-Cola Poland.

Udział mediów w przychodach z reklamy

Po czterech kwartałach 2017 r. udział telewizji i internetu w mediamiksie wyniósł 79,1 proc. (77,8 proc. w poprzednim roku). Udział reklamy telewizyjnej spadł o 0,4 pkt proc. z 47,6 proc. do 47,2 proc., zaś udział reklamy online wzrósł o 1,7 pkt proc. z 30,2 proc. do 31,9 proc. Odsetek wydatków reklamodawców przeznaczany na reklamę radiową i kinową pozostał bez zmian względem roku 2016. Spadki odnotowaliśmy w przypadku reklamy zewnętrznej (-0,2 pkt proc.), magazynów (-0,5 pkt proc.) oraz dzienników (-0,4 pkt proc.).

Komentarz Magdy Kolenkiewicz, Dyrektor Generalnej Starcomu:

Czwarty kwartał 2017 r. nareszcie przyniósł ożywienie na rynku reklamy adekwatne do koniunktury gospodarczej. Reklamodawcy w trzech ostatnich miesiącach roku wydali aż o 5,5 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W porównaniu do bardzo rozczarowujących pierwszych dziewięciu miesięcy (wzrost o zaledwie 1 proc.) to wynik wręcz rewelacyjny pokazujący jak ważny jest to okres dla większości reklamodawców.

W efekcie rynek reklamowy w całym roku 2017 r. wzrósł o 2.3 proc., a jego łączna wartość wyniosła 8.8 mld złotych. W całym roku dziesięć sektorów zwiększyło swoje wydatki reklamowe, a sześć odnotowało spadki. Dwa najważniejsze dla rynku sektory, których wartość wydatków przekroczyła 1 mld zł, czyli handel oraz produkty farmaceutyczne i leki, wzrosły odpowiednio o 3,2 proc. i 5,6 proc. Kolejne trzy sektory w rankingu wydatków zanotowały silne spadki: żywność i finanse o 5,5 proc. oraz telekomunikacja o 8,7 proc.. Największy wzrost widać w sektorze media (+25 proc.), wzrosły też takie sektory jak odzież / dodatki, sprzęty domowe, meble , dekoracje a także motoryzacja (wszystkie o około 5 proc.)

Jeśli chodzi o klasy mediów największy udział wciąż posiada oczywiście telewizja. Co ciekawe, przez pierwsze dziewięć miesięcy jej udział w mediamiksie istotnie spadał, ale dzięki rewelacyjnej końcówce roku udział TV w całym 2017 r. wyniósł niemalże tyle samo co w 2016 r. czyli 47.2 proc. (vs 47.6 proc. w 2016 r.) a wydatki na reklamę telewizyjną w całym 2017 r. wyniosły aż 4,1 mld zł. Czwarty kwartał pokazał też dobitnie prostą prawdę: mniej zasobów na rynku przy ogromnym popycie oznacza wzrost cen. Średni czas oglądania telewizji (ATV) w grupie 16-49 spadł o 7,5 proc., ale w efekcie ogromnego popytu na reklamę telewizyjną reklamodawcy musieli zapłacić za spoty reklamowe średnio o 8,7 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2016 r. Wartość rynku (a zatem i przychodów nadawców) wzrosła aż o 5.6 proc.

Niezmiennie pod względem wzrostu wolumenu wydatków króluje internet. Reklamodawcy wydali na reklamę online w 2017 r. 2,8 mld, czyli o 205 mln zł więcej niż przed rokiem choć dynamika wzrostu nieznacznie maleje (7.9 proc. vs 10.4 proc.). W całym roku 2017 udział reklamy online wyniósł prawie 32 proc. W każdym kwartale najdynamiczniej rosły wydatki na media społecznościowe, które stają się nieodzownym elementem każdej kampanii.

Łączny udział TV i internetu w całym torcie reklamowym wynosi już 79.1 proc. Jeśli chodzi o inne media, to w 2017 r. mamy do czynienia z wyhamowaniem inwestycji w radio (+1.4 proc.), spadkiem – w reklamie zewnętrznej (-1.7 proc.) i niezmiennie od dłuższego czasu zmniejszaniem inwestycji w magazyny i dzienniki (odpowiednio -8.8 proc. i -14.1 proc.)

Prognozy na bieżący rok dotyczące sytuacji gospodarczej oraz nastrojów konsumentów są świetne, dlatego przewidujemy, iż początek roku na rynku reklamy będzie równie dobry jak czwarty kwartał 2017 r.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij