McDonald’s promuje różnorodność i równouprawnienie płci

McDonald’s promuje różnorodność i równouprawnienie płci

W Międzynarodowym Dniu Kobiet McDonald’s ogłosił nową strategię korporacyjną pod hasłem „Better Together: Gender Balance & Diversity”, której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet i zwiększenie równouprawnienia w rozwijaniu kariery zawodowej.

W ramach strategii „Better Together: Gender Balance & Diversity”, McDonald's do roku 2023 roku planuje zwiększyć reprezentację kobiet na wszystkich szczeblach organizacji, wyrównać szanse rozwoju kariery między płciami, a także promować udział kobiet w biznesie i ich wpływ na rozwój marki. Aby dobitniej podkreślić zaangażowanie firmy w kwestię równouprawnienia McDonald’s stał się sygnatariuszem Zasad Równego Traktowania ONZ Women.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Obecnie kobiety zajmują 30% stanowisk zarządzających wyższego szczebla w organizacji i 41% stanowisk dyrektorskich i wyższych w McDonald’s na całym świecie. W Polsce aż 75% restauracji prowadzą kierowniczki. Wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla spółki McDonald’s Polska blisko połowa to kobiety.

Strategia „Better Together: Gender Balance & Diversity” McDonald’s opiera się na czterech filarach:

  • poziom reprezentacji: dbanie, by udział kobiet na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji był równy bądź lepszy od średniej na rynku pracy;
  • awans zawodowy: zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w rozwijaniu karier zawodowych;
  • uznanie: docenianie głosu kobiet i ich znaczenia dla biznesu. Postępy w tym zakresie będą prezentowane w skali globalnej;
  • zasięg: wykorzystanie skali i wpływu McDonald’s, by organizacje franczyzowe i dostawcy wdrażali strategie służące równowadze płci i różnorodności. Pozwoli to objąć zasięgiem tych działań miliony kobiet na całym świecie.

Dodatkowo McDonald’s wdroży programy edukacyjne i rozwojowe, aby wspierać kobiety w osiąganiu swoich celów. Przykładem na to jest inicjatywa pod hasłem Women in Tech, czyli Kobiety w branży technologicznej. Za pomocą unikalnego programu edukacji i wsparcia finansowego pracownice mają szansę zdobyć nowe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i wielu innych. Pilotażowy program ruszy na wiosnę w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości obejmie swoim zasięgiem kolejne kraje.

W celu zwiększenia liczby kobiet na różnych poziomach organizacji i promować ich rozwój McDonald’s wprowadzi nienacechowane płciowo opisy stanowisk personelu biurowego i obsługi restauracji. Dodatkowo, marka zwiększy też wysiłki na rzecz różnorodności w procesach rekrutacyjnych, a także zainwestuje w narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do rozpoznawania i eliminowania uprzedzeń przy wyborze kandydatów. McDonald’s dokona również analizy składu zespołów pracowniczych o szczególnym potencjale, oraz będzie promować równouprawnienie płci i wspierać rozwój kariery poprzez udział w programach mentoringowych i sponsoringowych dla managerów.

Aby podkreślić zaangażowanie spółki w temat równouprawnienia kobiet, CEO McDonald’s Steve Easterbrook i inni wysocy rangą przedstawiciele korporacji wykorzystali także LinkedIn. W Dniu Kobiet zmienili swoje zdjęcia profilowe na obraz przedstawiający odwrócone łuki McDonald’s (logo przypomina literę M, po odwróceniu, literę W, jak w słowie Women). Liderzy tym samym chcieli zwrócić uwagę na pojawiające się nieświadomie uprzedzenia, a także konieczność walki z nimi.

Do tej pory przeszło 10 000 pracowników McDonald’s wzięło udział w szkoleniu służącym rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu takim uprzedzeniom. Marka planuje rozszerzanie zasięgu programu, oraz włączenie szkolenia do istniejących narzędzi edukacyjnych, procesów zarządzania pracownikami, rozwoju przywództwa oraz szkoleń dla firm współpracujących.

PS

54% Polek twierdzi, że głównym powodem, dla którego cieszą się z posiadania pracy jest niezależność finansowa, a dla 44% możliwość zarabiania pieniędzy jest bardzo ważnym aspektem w życiu. To tylko niektóre liczby z raportu AVON, na które firma odpowiada globalną kampanią wspierającą kobiety.

PS2

Międzynarodowa kampania firmy PepsiCo oraz organizacji non-profit CARE zwraca uwagę na problem nierównych szans kobiet w rolnictwie. W kampanii uczestniczy polska rolniczka – Bożena Sierańska.

PS3

McDonald’s zmienił logo, w jego ślady poszło MTV, czyli co pokazały marki w Dniu Kobiet. 

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij