Dolores Greń

Dolores Greń

Konsultant marketingowy, szkoleniowiec, bloger.

Jako biolog i marketer zarazem specjalizuje się w komunikacji marketingowej sektora healthcare, łącząc doświadczenia w zakresie zarządzania, promocji z dyscypliną naukową.