dr Seweryn Rudnicki

dr Seweryn Rudnicki

współzałożyciel hearts&heads – agencji szkoleniowo-konsultingowej zajmującej się wspieraniem kreatywności w organizacjach. Poza pracą w biznesie zajmuje się naukowym badaniem procesów kreatywnych i innowacyjnych; jest stałym pracownikiem AGH w Krakowie.