Katarzyna Dolińska

Katarzyna Dolińska

Z Agencją OX Media związana od blisko 4 lat. Bierze udział w budowaniu zespołów, wspieraniu rozwoju kompetencji pracowników i usprawnianiu procedur firmy. Rekrutowała na kluczowe stanowiska, m.in do działu kreatywnego i strategicznego oraz współtworzyła mechanizmy umożliwiające w pełni zdalną pracę zespołu OX Media.