Zbyszek Wysocki

Zbyszek Wysocki

Head od Strategy, Proximity Poland (Grupa BBDO)

Komitet Organizacyjny Innovation Award MT 2014