#OdKulis: Wiener PomagaMY – jak powstał program wolontariatu, który zmienia świat na lepsze

#OdKulis: Wiener PomagaMY – jak powstał program wolontariatu, który zmienia świat na lepsze
O kulisach programu Wiener PomagaMY opowiadają Agnieszka Książek, dyrektor biura marketingu i PR oraz Krzysztof Kulasza, menedżer ds. komunikacji w Wiener.
O autorze
2 min czytania 2024-06-21

Wolontariat pracowniczy w Wienerze obejmuje szereg kompleksowych działań i inicjatyw społecznych, w które zaangażowanych jest 60% pracowników firmy. Aktywności odbywają się na dwóch płaszczyznach: program grantowy „Wiener PomagaMY” i program akcyjny „Leśne Porządki z Wienerem”.

Dodatkowo wolontariusze mogą w ramach Social Active Day podjąć różnorodne aktywności dzięki dniom wolnym od pracy. Wolontariat Wienera to element działań CSR, będących wyrazem troski o społeczności lokalne, w których na co dzień funkcjonują pracownicy firmy.

Jak to się zaczęło? 

Pomysł powołania programu wolontariatu pracowniczego „PomagaMY” powstał w 2022 roku. Jego głównym założeniem było stworzenie różnorodnych możliwości zaangażowania dla pracowników i współpracowników Wienera z całej Polski.

Wszystko zaczęło się w maju dwa lata temu, gdy Wiener ogłosił start konkursu grantowego. Powstała Rada Wolontariatu, której członkami zostali pracownicy firmy. Zespół Wienera i ich bliscy mogli zgłaszać swoje pomysły z zakresu działań edukacyjnych, wspierając lokalne organizacje, czy pomagając osobom potrzebującym. Zaproponowane przez pracowników projekty oceniała Rada Wolontariatu pod kątem m.in. odpowiedzi na problem lokalnej społeczności, zaangażowania wolontariackiego czy opracowania harmonogramu i budżetu. Wniosek musiał uwzględniać potrzeby danej społeczności i konkretnie postawione cele, do których można było dążyć.

Wśród zgłoszonych pomysłów co roku znajdują się projekty skierowane do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące zwierząt czy środowiska naturalnego. Autorzy wybranych przez Radę pomysłów stają się liderami projektów i czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem.

Ubiegłoroczna edycja z rekordem wniosków

W 2023 roku przesłano rekordową liczbę zgłoszeń, spośród których Rada Wolontariatu wyłoniła 10 zwycięskich inicjatyw. Każdy zespół uzyskał grant w wysokości 5 tys. zł na realizację swoich działań, w które angażował m.in. współpracowników i lokalną społeczność. W tej edycji pomoc dotarła do społeczności lokalnych w aż 6 województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, śląskim i małopolskim.

W poprzedniej edycji zrealizowano 9 projektów, w ramach których m.in. wsparto przedszkola, stworzono place zabaw czy ogrody z uprawą roślin, doposażono bibliotekę szkolną, a także wsparto podopiecznych DPS oraz dzieci z rodzin wielodzietnych, organizując im jakościowe formy spędzenia czasu.

Zaangażowani pracownicy to duma firmy

To wyjątkowa inicjatywa, w którą z roku na rok angażuje się coraz więcej osób. Dzięki niej pracownicy widzą realne zmiany w swoim środowisku. Sami badają potrzeby i wybierają miejsca do wsparcia, co pozwala na precyzyjną i skuteczną pomoc.

Dodatkowo zgłaszający projekt stają się liderami, którzy mogą poprowadzić zespoły wolontariackie. Beneficjenci, do których kierowane były projekty, chętnie angażowali się w przygotowane dla nich aktywności.

Bardzo nas cieszy i napawa ogromną dumą, że wspólnota Wienera stara się zapobiegać wykluczeniu jakimkolwiek grupom społecznym, a dzięki wolontariatowi niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

O efektach działań pracowników firma regularnie informowała w wewnętrznych newsletterach. Liderzy projektów dzielili się przemyśleniami, przeżyciami, udostępniali zdjęcia z realizacji działań, na których wspólnym elementem były zawsze uśmiechnięte twarze.

Zwycięskie projekty

W ramach grantu, dzięki wsparciu pracowników Wienera, przedszkolaki wzięły udział w zajęciach przybliżających obce kultury, seniorzy mogli korzystać z inspektu warzywno-ziołowego, odbył się kurs pierwszej pomocy, a pacjenci szpitala psychiatrycznego zaangażowali się w turniej gier planszowych. Dofinansowanie pozwoliło też m.in. doposażyć jednostkę OSP w sprzęt ratownictwa technicznego czy zakupić farbę odbijającą ciepło do schroniska dla zwierząt. Projekty były realizowane do końca listopada 2023 roku. We wszystkie działania wolontariatu w ubiegłym roku zaangażowanych było aż 206 pracowników Wienera – to 60% wszystkich zatrudnionych w firmie!

Korzyści z programu

Angażując się w wolontariat, pracownicy Wienera przekonali się, że pomoc potrzebującym potrafi dostarczyć wiele satysfakcji i realnie polepszać sytuację lokalnych społeczności.

Dzięki Wiener PomagaMY powstało wiele przyjacielskich relacji, a sam program był bodźcem do małych zmian, które przyniosły wiele radości. Pracownicy z przyjemnością porzucali biurowy uniform na rzecz wygodnych strojów roboczych i ochoczo zakasywali rękawy, by angażować się w różnego rodzaju prace.

Zainteresowanie programem z roku na rok rośnie i jest jednym z podstawowych filarów zaangażowania pracowników, opartego na wspólnej pomocy, integracji i chęci zmieniania świata na lepsze.

Materiał powstał przy współpracy z firmą Wiener.