Nokia wspiera kobiety w IT

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Nokia wspiera kobiety w IT

Zrozumienie kobiet w IT jest kluczowe w dalszym rozwoju firm technologicznych. Niedbanie o utalentowane kobiety pozbawia branżę dobrych pracowników, o których obecnie toczy się zaciekły bój na rynku pracy.

Projekt Nokia Meetup, stworzony przez krakowskie Centrum R&D Nokii, jest podjęciem rękawicy w temacie walki o talenty - w tym przypadku kobiece talenty. 

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Od wielu lat prowadzone są badania na temat wpływu zróżnicowania (z ang. diversity)  pracowników pod kątem narodowości, pochodzenia, płci (z ang. gender diversity) czy wieku na rozwój przedsiębiorstw. Badaczezauważyli, że ma to pozytywny wpływ na rozwój firm i osiągane przez nie wyniki finansowe. W związku z tym wiele międzynarodowych korporacji zaczyna przyglądać się swojej wewnętrznej sytuacji, poddaje weryfikacji dotychczasową kulturę organizacyjną, a następnie podejmuje konkretne działania, które mają na celu wsparcie różnorodności we własnych strukturach. 

Firmy sektora technologicznego, które w sporej części przeżywają dynamiczny rozwój, wykazują wśród swoich pracowników mały odsetek kobiet na stanowiskach inżynierskich. Według wielu badaństan ten wynika z przekonania, że kobiety nie mają predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych oraz stronią od technologii. Wyraźny brak wzorców do naśladowania (tzw. role models) oraz zmaskulinizowane środowisko pracy przyczyniają się do małej liczby kobiet w tej branży. Warto dodać, że panie pracujące w IT muszą częściej niż panowie udowadniać swoje kompetencje i czasami walczyć z brakiem tolerancji w miejscu pracy, co prowadzić może do wypalenia zawodowego i rezygnacji z tej ścieżki zawodowej. 

Na utrudnionym dostępie kobiet do kariery w IT najwięcej traci sama branża, która boryka się z niewystarczającą podażą na rynku pracy, a to oznacza poważną barierę wzrostu firm. Aby zmienić tę sytuację powstaje wiele społecznych i korporacyjnych inicjatyw zmierzających do przyciągnięcia kobiet do IT. Można podzielić je na trzy grupy. 

Pierwsza z nich to programy skierowane do uczennic, ukierunkowane na wzbudzenie i podtrzymanie ciekawości do nauk ścisłych i technologii (np. Girls Code Fun). Drugą grupą są inicjatywy skierowane do dorosłych kobiet, które mają im pomóc w zmianie kariery i samorozwoju (np. Geek Girls Carrots, Rails Girls). Ostatnią grupą są wewnętrzne projekty firm i korporacji, kierowane do kobiet już pracujących w IT. Mają one zachęcić panie do dalszego rozwoju, ubiegania się o awanse, budowania pewności siebie i rozwijania swoich umiejętności. Dobrym przykładem takich projektów jest Nokia Meetup – oddolna inicjatywa pań z oddziału krakowskiej Nokii. 

Nokia Meetup to cykl spotkań, warsztatów oraz aktywności mających na celu wsparcie rozwoju pracowników, w szczególności kobiet. Zakłada promowanie wzorców kobiet odnoszących sukcesy, stworzenie otwartego forum wewnętrznej dyskusji o kulturze organizacyjnej, wzmocnienie kanału przepływu informacji na linii pracownicy-kadra zarządzająca oraz dokładne informowanie pracowników o awansach w strukturze firmy. Projekt działa od kwietnia bieżącego roku i z sukcesem realizuje swoje założenia. Do tej pory odbyły się m.in. spotkania z „role models”, sesje networkingowe dla kobiet pracujących w krakowskim oddziale Nokii oraz inspirujący wykład na temat technologii 5G, a to jeszcze nie koniec. W tym roku planowane są szkolenia rozwojowe, spotkania z działem HR na temat ścieżek kariery i mniej formalne wydarzenia sportowe. 

Nokia jako globalny lider w świecie innowacji i najnowszych technologii, dostrzega wartość jaką kobiety wnoszą do firmy na wszystkich jej szczeblach. Dlatego też program gender diversity jest ważnym elementem strategii firmy - mówi Krzysztof Persona, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Nokii w Krakowie. Nokia Meetup to projekt wpisujący się i realizujący tę strategię w krakowskim centrum Nokii. Cykl spotkań i rozmów, które odbyły się już u nas pokazał, że istnieje potrzeba informowania, motywowania i wsparcia kobiet na ścieżce ich kariery. Założony przez nas plan zakłada długofalowe działania szkoleniowe, mentoringowe czy integracyjne, w których czynny udział będą mogli wziąć również mężczyźni. Uważam, że powstała w Krakowie inicjatywa może być z sukcesem rozszerzana na kolejne ośrodki Nokii na świecie – dodaje.

Projekt Nokia Meetup został poprzedzony wewnętrznymi badaniami na temat doświadczeń kobiet pracujących w IT oraz postrzegania ich w nowych technologiach. Rozwiązanie problemu zawsze zaczynamy od przyjrzenia się firmie i uważnym słuchaniu pracowników - mówi Kamila Sidor, szefowa Geek Girls Carrots i konsultantka przy projekcie Nokia Meetup. Okazało się, że w Nokii mężczyźni chcą pracować w zróżnicowanych zespołach, ale niektórzy z nich obawiają się, że specjalne programy rozwojowe tylko dla kobiet będą budziły negatywne emocje i mogłyby godzić w politykę równości. Stąd zdecydowaliśmy się, że ze wsparcia będą mogli korzystać wszyscy pracownicy na takich samych zasadach. Bez wzięcia pod uwagę tych obaw projekt nie miałby szans powodzenia 

Talenty technologiczne są potrzebne tu i teraz. Firmy nie mogą pozwolić sobie na to, aby utalentowane kobiety odrzucały karierę w IT, a czekanie na kolejne pokolenie z jego świeżym spojrzeniem na temat zróżnicowania pod kątem płci może zbyt wiele kosztować firmy technologiczne. Inicjatywy typu Nokia Meetup będą pojawiać się częściej, czego przykładami są wewnętrzne programy w startupach Asana i Pinterest oraz aktywność Geek Girls Carrots. Jest to organizacja nastawiona na przyciąganie kobiet do nowych technologii, dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu gender diversity z firmami, aby podejmować efektywne działania z korzyścią dla wszystkich stron: kobiet, firm IT oraz ich pracowników. 

Komentarze

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij