Red Bull walczy o swoje kolory

Red Bull walczy o swoje kolory

Pod koniec lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku uznał, że niebiesko-srebrna kombinacja kolorów wykorzystywana przez markę Red Bull na swoich produktach nie może zostać zarejestrowana jako znak towarowy. Co było powodem takiej decyzji?

Znaki towarowe mogą stanowić jeden z najważniejszych składników majątku niematerialnego przedsiębiorstwa. Najczęściej chroniona jest nazwa firmy, czy produktu lub grafika silnie związana z danym przedsiębiorstwem. Zarówno polska ustawa dotycząca ochrony praw własności intelektualnej (ustawa prawo własności przemysłowej),Po jak również unijne rozporządzenie w sprawie znaków towarowych zawierają przykładowy katalog rodzajów oznaczeń, które mogą stanowić znaki towarowe, m.in. wyraz, rysunek, ornament, forma towaru lub opakowania.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych. Austriacka spółka Red Bull GmbH próbowała zapewnić ochronę kombinacji kolorów używanych w obrocie na swoich opakowaniach napojów energetycznych. Napoje te oferowane są w charakterystycznych niebiesko-srebrnych puszkach. Powyższa kolorystyka kojarzona jest przez przeciętnego konsumenta z produktami Red Bull, tak samo jak intensywny fiolet jest kojarzony z usługami telekomunikacyjnymi Play czy jaskrawy róż z preparatem do usuwania plam Vanish.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) nie zgodził się jednak na rejestrację znaku towarowego spółki Red Bull, podnosząc przede wszystkim, iż przedstawione w zgłoszeniach kombinacje kolorów nie były wystarczająco „jasne i precyzyjne”. Wyrok TSUE w sprawie o sygnaturze C‑124/18 P zapadł 29 lipca 2019 roku.

Red Bull chciał zarejestrować dwa znaki towarowe przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”). Pierwszy z nich stanowił kombinacje dwóch kolorów, wraz z opisem proporcji kolorów niebieskiego (RAL 5002) i srebrnego (RAL 9006) „około 50%-50%”.

Natomiast drugi znak towarowy został zgłoszony jako niebieski (Pantone 2747C) i srebrny (Pantone 877C) wraz z opisem: „Oba kolory będą stosowane w równych proporcjach oraz zostaną zestawione”. Do obu zgłoszeń została załączona następująca grafika:


Źródło: curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216554&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4885477

Według TSUE przedstawienie kolorystyczne, którego ochrony domagała się spółka Red Bull nie jest wystarczająco trwałe i precyzyjne. Zarówno termin „około” użyty przy pierwszym znaku towarowym, jak i opis drugiego znaku towarowego dopuszczały wielość możliwych odtworzeń tych oznaczeń. W ww. wyroku zwrócono również uwagę na to, że nie można monopolizować rynku i ograniczać dostępności kolorów dla innych uczestników obrotu, którzy oferują towary tego samego rodzaju. Spółce Red Bull nie pomogły nawet przedłożone dowody na poparcie twierdzenia, że charakterystyczna kombinacja koloru niebieskiego i srebrnego uzyskała charakter odróżniający w następstwie ich używania. TSUE uznał bowiem, że sposób przedstawienia kompozycji kolorystycznej w zgłoszeniach, tj. załączona grafika i jej opisy różnią się od sposóbu przedstawiona tych kolorów w materiale dowodowym.

Zwracamy jednak, uwagę że rejestracja znaków towarowych typu kolor per se czy kompozycja kolorystyczna jest możliwa. Przykładowo polski Urząd Patentowy udzielił ochrony na oznaczenie przedstawiające kolor fioletowy (RGB: 72/34/124) dla usług telefonii komórkowej firmy Play, a EUIPO dla koloru różowego (RAL 4010 telemagenta) dla firmy Deutsche Telekom AG.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij