Dziś Światowy Dzień Praw Człowieka – Lidl zapewnia równe szanse

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Dziś Światowy Dzień Praw Człowieka – Lidl zapewnia równe szanse

W czwartek, 10 grudnia, przypada ustanowiony przez ONZ, Światowy Dzień Praw Człowieka. Respektowanie praw człowieka, wzmacnianie pozycji kobiet oraz zrównoważonego rozwoju biznesu to elementarne zasady działalności i fundamenty strategii Lidl Polska.

10 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Praw Człowieka, który został ustanowiony w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień jest obchodzony w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Lidl Polska w ten szczególny dzień podsumowuje swoje działania związane z respektowaniem praw człowieka, wzmacnianiem pozycji kobiet oraz zrównoważonym rozwojem biznesu.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

– 10 grudnia to dla nas wyjątkowy dzień – możemy na moment oddać się refleksjom na temat tego jak duży mamy wpływ jako marka na otoczenie, jakie działania wprowadziliśmy dla promowania wysokich standardów w zakresie praw człowieka oraz ile jeszcze pracy jest przed nami. Wszystkimi naszymi działaniami chętnie się dzielimy w naszych kanałach. Pragniemy transparentnie oraz otwarcie mówić o naszej strategii CSR i inspirować innych – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR.

Odpowiedzialność i standardy

Sieć Lidl jest świadoma swojej odpowiedzialności w zakresie przestrzegania praw człowieka. Wspólnie z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz innymi interesariuszami nieustannie pracuje nad wspieraniem praw człowieka, dlatego szczególnie angażuje się w działania na rzecz uczciwych praktyk biznesowych oraz godziwych warunków pracy i życia. Na tej podstawie sporządzono deklarację, która uzupełnia istniejące zasady oraz wytyczne korporacyjne, a także dotyczy wpływu działalności we wszystkich lokalizacjach i obszarach biznesowych na świecie. 

W Lidlu podstawą dbałości o prawa człowieka jest przestrzeganie najwyższych standardów określonych w prawie lokalnym oraz podstawowych norm Międzynarodowej Organizacji Pracy. Lidl funkcjonuje zgodnie z międzynarodowym standardami, jakimi są, m.in. powszechna deklaracja praw człowieka ONZ. Sieć zgodnie z deklaracją stawia przede wszystkim na równe traktowanie wszystkich pracowników i brak zgody dla dyskryminacji, a także ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poszanowanie praw człowieka jest również podstawowym warunkiem wszelkiej współpracy pomiędzy Lidlem a innymi partnerami biznesowymi i organizacjami.

Zrównoważony rozwój

Lidl w prowadzeniu działalności biznesowej opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Firma przystąpiła do „United Nations Global Compact” jednocześnie deklarując realizację 10 podstawowych zasad programu z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Aby realizować założenia programu Lidl podejmuje współpracę z jednostkami zarówno z sektora państwowego, jak i również z instytucjami naukowym ONZ czy organizacjami pozarządowymi, takimi jak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Lidl regularnie informuje o postępach i rezultatach wdrażanych działań wynikających ze społecznych oraz ekologicznych obowiązków sieci. Przeczytać o nich można, m.in. w wydawanych przez sieć raportach zrównoważonego rozwoju.

Wzmacnianie pozycji kobiet

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej Lidl Polska. W 2020 r. sieć podpisała dokument Narodów Zjednoczonych dotyczący Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet (Women’s Empowerment Principles, WEPs). Zasady te zostały ustanowione w 2010 r. przez jednostkę ONZ o nazwie UN Women oraz UN Global Compact. Stanowią one pierwszą ogólnoświatową inicjatywę w dziedzinie promowania i wzmacniania roli kobiet w przedsiębiorstwach.

Lidl wspiera kobiety, dlatego dąży do zwiększania ich proporcji wśród kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Stosuje również sprawiedliwy system wynagrodzeń oparty o obiektywne kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje i umiejętności. O objęciu kolejnych stanowisk i awansach decydują wyłącznie kompetencje. Płeć oraz wiek nie mają na tym polu znaczenia. 

Sieć Lidl zachęca także inne firmy do zapewniania równości szans. Jako firma opracowała nagrodę Lidl Fair Pay, która wyróżnia firmy prezentujące wysokie standardy w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij