Branża PR odbudowuje stabilność pomimo kryzysu pandemicznego [badanie]

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Branża PR odbudowuje stabilność pomimo kryzysu pandemicznego [badanie]

Polscy specjaliści PR oceniają swoją branżę jako stabilną choć wymagającą poprawy w newralgicznych obszarach. Pomimo pandemii poziom poczucia stabilności w tym środowisku zawodowym wzmacnia się. Takie są wyniki badań zespołu badawczego EXACTO, który już po raz trzeci wyliczył wskaźnik odzwierciedlający kondycję branży PR – tym razem we współpracy z Think Tankiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR). Badania takie realizowane są cyklicznie co dwa lata od 2017 roku. W trzech edycjach przebadanych zostało łącznie ponad 800 specjalistów i ekspertów, którzy dokonali ewaluacji poszczególnych wymiarów struktury wskaźnika kondycji branży PR. Wskaźnik ten w roku 2021 wyniósł 55%, wobec 52% w 2019 i 57% cztery lata temu, co świadczy o tendencji odbudowywania się poczucia stabilności branżowej pomimo pandemii.


Cykliczne badania Działu Badań i Analiz Strategicznych Exacto są realizowane od 2017 roku wśród szerokiego grona konsultantów PR z różnych organizacji i środowisk zawodowych – od pracowników dydaktycznych, przez ekspertów korporacyjnych po specjalistów PR w agencjach. Obecna edycja z roku 2021, przeprowadzona przy współudziale Think Tanku SAPR, bazuje na szczególnie dużej grupie badawczej, bo aż 421 respondentów. Współpraca z SAPR pozwoliła na zbadanie opinii ponad stu specjalistów PR ze środowiska agencyjnego osób zatrudnionych w firmach zrzeszonych w tej organizacji. W 2017 roku badanie przeprowadzono wśród 157 specjalistów PR z różnych środowisk, a w 2019 grupa badawcza liczyła 253 PR-owców. W trzech edycjach tego badania udało się stworzyć benchmark opinii na poziomie przekraczającym 800 specjalistów PR, co jest niespotykaną skalą badania w polskich realiach branży PR.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Wskaźnik kondycji branży PR stanowi pewnego rodzaju drogowskaz przy definiowaniu i ocenie parametrów, które wpisane są w sposób funkcjonowania doradców public relations w Polsce. – Wskaźnik pozwala na opisywanie zmian w obszarze profesjonalizmu branży, pozwala lepiej zrozumieć uwarunkowania zachodzące w otoczeniu komunikacyjnym oraz daje szansę na określenie potencjału branży PR przy analizie trendów międzyokresowych – wskazał współautor badań i ich organizator, dr hab. prof. UW, Dariusz Tworzydło, prezes SAPR i EXACTO.

W pionierskich badaniach z 2017 roku kondycja branży PR w Polsce została oceniona na 57% (średnia wskaźnika 4,42 w skali 1-7). Po upływie dwóch lat nastąpił spadek do poziomu 52% (średnia 4,14), po czym obecnie obserwujemy odbicie, które potwierdzone zostało wynikiem 55% w 2021 roku (średnia 4,27). W każdym pomiarze wartość wskaźnika mieściła się w przedziale określonym jako sytuacja stabilna. Opinie badanych specjalistów ds. PR na temat sytuacji panującej w ich branży można zatem podsumować słowami „zgodność poglądów pomimo upływu czasu i zmian związanych z pandemią”. Niemniej jednak kryzys z koronawirusem w tle nie osłabił polskiego PR, jak mogło się początkowo wydawać, gdyż obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika względem 2019 roku.

– Badania wykazały paradoks, iż w okresie pandemicznym wzrosło poczucie stabilności w grupie zawodowej ekspertów PR. U progu pandemii w 2019 r. to poczucie było wyraźnie niższe i w tendencji spadkowej. Dzięki tym badaniom wiemy, że tendencja odwróciła się w czasach COVID-u, a kondycja branży wzmocniła. Wskazywałoby to, że kryzys pandemiczny wykazał, jak bardzo specjaliści PR są potrzebni w trudnych chwilach, gdy profesjonalnie i efektywnie prowadzona komunikacja odgrywa kluczową rolę w walce z problemami skali makro i mikro” – powiedział Adam Łaszyn, wiceprezes SAPR nadzorujący w tej organizacji prace Think Tanku. – To dobrze wróży perspektywie pracy w PR, bo poczucie bycia potrzebnym daje stabilność zawodową, która jest dostrzegana na rynku pracy i wśród osób młodych dopiero decydujących o wyborze swej drogi życiowej. A obecnie o tych młodych adeptów PR musimy jako branża szczególnie zadbać, by zawód PR był dla nich atrakcyjny – dodał Łaszyn.

W interpretacji wyniku wykorzystuje się przedziały bazujące na systemie ocen szkolnych (mechanizm stosowany także w badaniach pierwotnych), które stanowią pomocny materiał diagnostyczny. – Pogłębione analizy wykazały, że kluczowym wyzwaniem dla branży jest nadal edukacja. W opinii ankietowanych PR-owców system kształcenia w dalszym ciągu nie przygotowuje w pełni do wykonywania zawodu specjalisty PR – wskazuje prof. Dariusz Tworzydło. Natężenie tych opinii jest niezależne od miejsca zatrudnienia, czyli nawet sami naukowcy widzą problem, co przekłada się na uzyskany, ostateczny wynik. W obszarze edukacji, niezwykle istotne staje się wzmacnianie jej praktycznej strony, poprzez staże, czy inne formy doskonalenia studentów już w trakcie nauki, od pierwszego roku studiów. Brakuje także opracowań silnie ukierunkowanych empirycznie, które pokazywałyby chociażby dobre praktyki i modele wzorcowe.

W obecnym roku próba badawcza była największa, co pokazuje potencjał tych badań i coraz większe zaangażowanie praktyków w partycypowanie w tego typu inicjatywach badawczych. Kluczową informacją jest również to, jak na kondycję branży patrzą poszczególne grupy zawodowe, w tym sektor agencji SAPR. Otóż można zauważyć, iż w branży PR nie jest istotna przynależność do grupy zawodowej lub organizacji, bowiem wszyscy zmagają się z dokładnie takimi samymi problemami. Stąd nie może dziwić przykładowo, że wskaźnik kondycji branży PR w grupie pracowników zatrudnionych w agencjach SAPR oscyluje na zbliżonym poziomie jak w całej badanej próbie.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż poszczególne aspekty w konkretnych pomiarach, w latach 2017, 2019 i 2021 rozkładają się w analogiczny sposób. Nie ma zmian istotnych, które wskazywałyby na poważne spadki lub wzrosty w którymkolwiek z analizowanych obszarów. Branża mówi jednym głosem przy ocenie swej kondycji. Niemniej jednak relatywnie najlepiej była oceniana w 2017 roku, co potwierdza zaprezentowany wykres radarowy (na którym widać że największy obwód ma pomarańczowa figura reprezentująca edycję 2017).

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij