Konrad Hryniewicz

Konrad Hryniewicz

Prezes spółki Metodolog.pl zajmującej się wykonywaniem analiz statystycznych i opracowywaniem metod badawczych w nauce i biznesie. Jest specjalistą w budowaniu modeli równań strukturalnych wykonywanych (SEM-PLS) na potrzeby weryfikacji połączeń między teoriami, a także maksymalizacji predykcji źródeł zmian w czasie i przestrzeni. W pracy naukowej zajmuje się badaniem efektywności marketingowej, teorią poznania społecznego, osobowością jako mechanizmem sterującym zachowaniem, efektem zbieżności z „Ja, metodologią badań naukowych, filozofią i dążeniem do prawdy na temat ogólnych prawidłowości świata i naszego w nim życia. Psycholog zajmujący się pomocą psychologiczną i psychologią zmiany w ztobawczasiezmiany.pl.