Marcin W. Cieśliński, Agata Wysoczyńska

Marcin W. Cieśliński, Agata Wysoczyńska

Marcin W. Cieśliński – adwokat, wspólnik Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy, posiada 13 letnie doświadczenie w doradztwie podmiotom gospodarczym, w tym także FIZAN, specjalizuje się w procesach sądowych cywilnych i karnych, w szczególności związanych z działalnością przedsiębiorców; prawie ochrony własności intelektualnej, dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji, a także prawie nieruchomości oraz umowach gospodarczych.

Agata Wysoczyńska – aplikant radcowski w Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbywająca aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w sądach, działach prawnych spółek oraz kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, zainteresowana ochroną własności intelektualnej i rynkiem kapitałowym.