Piotr Całka

Piotr Całka

Piotr Całka – Absolwent SGH, PW, UW i SGGW na takich kierunkach jak Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Zarządzanie Sprzedażą oraz Business Intelligence. Od 2007 roku zawodowo związany z agencją Hypermedia Isobar, gdzie aktualnie pełni rolę ISO & Traffic Manager (Head of Traffic Department). Jest odpowiedzialny za nadzór nad przepływem zleceń produkcyjnych w agencji, nadzór nad systemem zarządzania jakością oraz ochronę danych osobowych. Prywatnie manager i zawodnik Polskiego Klubu MTB.