Jubileuszowy 50. Światowy Dzień Ziemi – jak Kompania Piwowarska dba o Ziemię?

Z okazji 50. Światowego Dnia Ziemi warto przyjrzeć się jak duże firmy w praktyce dbają o naszą planetę. Przykładem może być Kompania Piwowarska.
O autorze
2 min czytania 2020-04-22

Podstawą strategii biznesowej Kompanii Piwowarskiej jest rozwój zrównoważony. To oznacza, że wszystkie działania mające na celu rozwój nie tylko firmy, ale także jej partnerów biznesowych i lokalnych społeczności powinny uwzględniać wpływ firmy na środowisko naturalne. Do nich można zaliczyć między innymi: dbanie o najniższy poziom zużycia wody przy produkcji piwa, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, monitorowanie i zmniejszenie zużycia energii, zmniejszanie wielkości odpadów, ich odzysk oraz recykling. 

Rozwiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego firmy z branży piwnej

Woda. Woda jest niezwykle istotnym składnikiem wielu produktów w tym również i piwa. Używana jest nie tylko do produktu finalnego, ale również w wielu procesach produkcyjnych. Dlatego istotnym elementem jest jej odzysk i zagospodarowanie skraplającej się w różnych procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Dzięki wielu rozwiązaniom w roku 2019 Kompania Piwowarska osiagnęła poziom 2,63 l na 1 l piwa. Jest to jeden z najlepszych wyników zużycia wody na produkcję jednego litra piwa  nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Gazy cieplarniane. Kompania Piwowarska dbając o środowisko naturalne, konsekwentnie monitoruje również emisję CO2, utrzymując jej niski poziom (6,63 kg CO2e/hl piwa) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach. W listopadzie 2019 roku, firma podpisała umowę z dostawcą energii wiatrowej innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE) – z farm wiatrowych. Dzięki temu, w tym roku browary Kompanii Piwowarskiej w Tychach, Poznaniu i Białymstoku będą już w 40% zasilane energią elektryczną z OZE, a w 2021 będzie to 100%. Wskutek tej zmiany browary KP ograniczą emisję CO2 o 66%, w porównaniu z 2019 r.     

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Innym przykładem na to, że Kompania Piwowarska zwraca uwagę na kwestie klimatyczne jest zakup przez firmę lodówek bez czynnika chłodniczego HFC, który ma istotny wpływ na globalne ocieplenie.

Odpady i recykling. Kompania Piwowarska stale udoskonala zarządzanie gospodarką produktów ubocznych i odpadów wytwarzanych w procesie produkcyjnym, tak, żeby sukcesywnie obniżać poziom wytwarzanych odpadów. Dzieje się to poprzez zapobieganie, redukcję, recykling oraz ponowne użycie. W 2019 roku firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (ponad 99%). Około 49% produktów Kompanii Piwowarskiej dystrybuowanych jest w opakowaniach zwrotnych: w szklanych butelkach zwrotnych oraz w kegach. Gdyby butelki zwrotne miały charakter bezzwrotnych, to odpadem stałoby się 965 mln butelek w 2019, co oznaczałoby około 315 tys. ton więcej szkła.  

Słuchaj podcastu NowyMarketing

W ubiegłym roku firma otworzyła przy poznańskim browarze punkt skupu butelek. Cieszył się on ogromną popularnością – w ciągu 8 miesięcy (od sierpnia 2019 roku do marca 2020) do punktu wróciło około 1 mln butelek. Obecnie jego działalność została zawieszona z powodu COVID-19, ale firma planuje już ponowne uruchomienie, gdy tylko będzie to możliwe.   

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Ochrona zagrożonych gatunków. Należąca do Kompanii Piwowarskiej marka Żubr od lat wspiera Białowieski Park Narodowy, którego najbardziej znanym mieszkańcem jest właśnie żubr. W 2019 roku marka Żubr przeprowadziła wyjątkową akcję, której celem była ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.  Z puszek i butelek piwa zniknął żubr, ustępując miejsca trzem gatunkom: wilkowi, rysiowi i sóweczce, a fundacja WWF Polska otrzymała od marki Żubr 1 mln złotych na wsparcie programów ochrony tych gatunków.  

Innymi działaniami, mniejszymi, ale również istotnymi, które na co dzień firma wdraża w trosce o środowisko jest chociażby stopniowe przechodzenie całej organizacji na fakturowanie elektroniczne. 

Kompania Piwowarska od lat koncentruje się na działaniach mających na celu dbanie o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska. Takie podejście jest realizacją wizji środowiskowej japońskiej Grupy Asahi, do której firma należy. Strategia zrównoważonego rozwoju, realizowana przez Kompanię Piwowarską, opiera się na czterech filarach: środowisko, społeczeństwo, odpowiedzialne wybory i odpowiedzialny biznes, i wypełnia 13. z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ.