KPMG: „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Nowe wymiary luksusu” [RAPORT]

KPMG: „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Nowe wymiary luksusu” [RAPORT]
Pomimo spadku wysokości dochodów najbogatszych Polaków, rośnie wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce. W ubiegłym roku wzrosła ona o 12,2% r/r, osiągając 42,4 mld zł, przy inflacji na poziomie 11,4% – wynika z raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce.
O autorze
1 min czytania 2024-05-24

Nowe wymiary luksusu”. Największym segmentem pozostają samochody premium i luksusowe, którego wartość osiągnęła 25 mld zł, co stanowi wzrost o 7,1% r/r. Największy wzrost (23,8%) r/r odnotował sektor luksusowych hoteli i SPA, którego wartość szacuje się na poziomie 5,8 mld zł. W 2023 roku Polska odpowiadała za blisko jedną trzecią wartości sprzedaży dóbr luksusowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spadły dochody najbogatszych – zarabiają średnio 113 tys. zł miesięcznie

Na potrzeby raportu, spośród osób, które przekraczają drugi próg podatkowy, wyróżniono następujące grupy:

  • zamożni, czyli osoby o dochodach brutto powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie,
  • bogaci, którzy zarabiają powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie,
  • oraz bardzo bogaci, których miesięczne zarobki przekraczają kwotę 83,3 tys. zł brutto, co oznacza, że ich roczny dochód brutto przekracza 1 mln zł.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

W Polsce w 2022 roku liczba osób przekraczających drugi próg podatkowy (dochody równe lub wyższe niż 120 tys. zł brutto w skali roku) zwiększyła się o 51% r/r i wyniosła 1,5 mln osób. Ich zarobki osiągnęły wartość niemalże 376 mld zł1, co stanowi wzrost o 9,6% r/r.

Chociaż łączne zarobki osób przekraczających drugi próg podatkowy w 2022 roku w Polsce zwiększyły się, to nieco zmniejszyły się dochody grupy sklasyfikowanej na potrzeby raportu jako osoby zamożne, (zarabiającej przynajmniej 20 tys. zł brutto miesięcznie).

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Dochody powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie osiągnęło 441 tys. osób, co oznacza wzrost aż o 37,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast łącznie zarobili oni niemalże 220 mld zł (-0,2% r/r). Osoby z tej grupy zarabiały w 2022 roku średnio 41,4 tys. zł miesięcznie.

Kolejną istotną grupą docelową dla producentów dóbr luksusowych są bogaci nabywcy, którzy na potrzeby raportu definiowani są jako osoby z zarobkami powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie. W 2022 roku w Polsce takich osób było nieco ponad 83,6 tys. (+1% r/r), ale ich łączne dochody zmniejszyły się o 12,7%, do niespełna 114 mld zł.

Najważniejszą grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych pozostają osoby bardzo bogate, z zarobkami powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Grupa ta zmniejszyła się w ciągu 2022 roku o 4,6% do niecałych 35 tys. osób, a ich zarobki były niższe o 15,6% w porównaniu z rokiem 2021 r., osiągając wysokość 79 mld zł.

1Na potrzeby porównawcze w raporcie przeliczono dane o dochodach podatników osiągniętych w 2021 roku według nowej skali podatkowej.
Zdjęcia: Raport KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Nowe wymiary luksusu”