Kto w Polsce najlepiej raportuje ESG? Znamy wyniki 17. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

25 października podczas gali w Sali Notowań GPW ogłoszono laureatów 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.
O autorze
3 min czytania 2023-10-27

Do konkursu zgłoszono 86 publikacji. W kategorii “Raport zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymał Santander Bank Polska, a nagroda główna za “Raport zintegrowany” trafiła do BNP Paribas Bank Polska.

Celem organizowanego już po raz siedemnasty konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych oraz wskazanie dobrych praktyk w każdym z obszarów. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących podmiotów i wspomaga rzetelny dialog z interesariuszami.

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów_ek z dziedziny ESG, odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonych finansów i pokrewnych obszarów. Przewodniczącym jury jest Robert Adamczyk – członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

W siedemnastej edycji oceniono rekordową liczbę 86 publikacji – o 10 więcej niż w poprzednim roku. Wszystkie zgłoszone publikacje znajdują się już w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
– Rosnąca liczba i jakość raportów zgłoszonych do konkursu pokazuje, że raportowanie ESG to temat, który zyskuje na znaczeniu nie tylko z uwagi na nowe regulacje i standardy. Firmy dostrzegają, że umiejętne komunikowanie istotnych informacji z obszaru zrównoważonego rozwoju to aspekt, na który coraz większy nacisk kładą inwestorzy i kontrahenci. To pozytywny i bardzo potrzebny sygnał – z jednej strony mamy na rynku rosnącą świadomość wagi rzetelnych danych, a z drugiej – postrzeganie raportowania ESG jako procesu wspierającego zarządzanie organizacją. To istotne tym bardziej, że wkrótce stanie się ono wymogiem formalnoprawnym i wiążącą odpowiedzialnością dla firm – mówi Robert Adamczyk, przewodniczący Jury konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy EBOiR. 
 
– Bardzo mnie cieszy, że po raz kolejny mogliśmy zaobserwować nie tylko większą liczbę zgłoszonych raportów, ale także coraz lepszy ich poziom. Jesteśmy świadkami niezwykłej ewolucji raportowania ESG, napędzanej zarówno nowymi przepisami, na czele z CSRD, jak i coraz większym zaawansowaniem organizacji w obszarze ESG. Chciałabym serdecznie podziękować Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współorganizację tej inicjatywy. Jestem przekonana, że Konkurs, który od lat wspólnie organizujemy, ustanawia coraz wyższe standardy raportowania ESG w Polsce i wyróżnia najlepsze praktyki na rynku, a tym samym nagrodzone raporty stają się wzorcem dla firm, które chcą doskonalić swoje raportowanie niefinansowe. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim jurorom, wybitnym ekspertom z obszaru zrównoważonego rozwoju, którzy poświęcili swój cenny czas i uwagę ocenie raportów. W obliczu rosnącej liczby firm, które podlegają regulacjom dotyczącym raportowania zrównoważonego rozwoju, jestem pewna, że zarówno Konkurs jak i codzienna praca doradcza zespołu Sustainability & Economics Deloitte staną się źródłem inspiracji dla firm dążących do poprawy swojej praktyki raportowania, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Pełne wyniki konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2023

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Kategoria Raport zrównoważonego rozwoju: 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się
 • Nagroda główna: Santander Bank Polska
 • Wyróżnienie (ex aequo): LPP i CCC Group

Kategoria Raport zintegrowany:

 • Nagroda głównaBNP Paribas Bank Polska
 • Wyróżnienie: ING Bank Śląski

Kategoria Debiut

 • Nagroda za raport zrównoważonego rozwojuŚwiatłowód Inwestycje
 • Nagroda za raport zintegrowanyGrenevia 

Kategoria Raport organizacji pozabiznesowej

 • Nagroda:  Fundacja Dorastaj z Nami 

Nagrody specjalne

 • Nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych otrzymał ING Bank Śląski
 • Nagroda internautów_ek powędrowała do FAKRO


Panel o raportowaniu ESG i eksperckie wystąpienia

Gali towarzyszyły także wystąpienia poświęcone trendom w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. Elisabetta Falcetti (dyrektorka regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie) i Robert Adamczyk przedstawili zaktualizowane “Wytyczne do raportowania ESG” GPW i EBOiR, Katarzyna Szwarc (pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego) podsumowała prace Platformy Zrównoważonych Finansów, a Magdalena Osowiecka (Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte) omówiła zagadnienie podwójnej istotności w kontekście dyrektywy CSRD. Zapis transmisji gali dostępny będzie wkrótce w portalu FOB pod adresem Odpowiedzialnybiznes.pl. 

Podczas gali w Sali Notowań GPW odbył się również moderowany przez Marię Krawczyńską-Kaczmarek (członkinię zarządu i dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu) panel dyskusyjny „Raportowanie ESG jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami” z udziałem:

 • Roberta Adamczyka (przewodniczącego jury konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” członka zarządu FOB, głównego specjalisty środowiskowego EBOiR), 
 • Marii Andrzejewskiej (dyrektorki generalnej UNEP/GRID-Warszawa),
 • Ewy Sowińskiej (Partnerki ESO Audit),
 • Stanisława Stefaniaka (kierownika programu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat),
 • Karoliny Studniarek  (Senior ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie raportyzr.pl.