Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Lifetube wdraża najwyższe standardy w zakresie współpracy z twórcami

Lifetube – największa w Europie Środkowo-Wschodniej firma świadcząca usługi z zakresu ekonomii twórców, content i influencer marketingu - udoskonala standardy w zakresie funkcjonowania współprac z twórcami. Podjęte działania mają na celu maksymalizację polityki brand safety w odniesieniu do społeczności twórców, ich odbiorców, a także klientów firmy. Wdrażane zmiany spółka oparła na rekomendacjach z prac niezależnej komisji ekspertów kierowanej przez mec. Katarzynę Randzio-Sajkowską z kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Wśród przyjętych rozwiązań znalazło się m.in: przygotowanie katalogu dobrych praktyk, uszczelnienie systemu raportowania, wprowadzenie dodatkowych klauzul w zawieranych umowach oraz wdrożenie procedur zgłaszania nieprawidłowości.
O autorze
2 min czytania 2023-12-08

– Przez ostatnie kilka tygodni intensywnie pracowaliśmy nad podwyższeniem standardów w zakresie współpracy z twórcami. Po serii medialnych doniesień o niedopuszczalnych zachowaniach grupy twórców w ramach tzw. Pandora Gate, niezwłocznie podjęliśmy działania zmierzające do przeglądu procedur i mechanizmów w naszej spółce. Wszystkie informacje potraktowaliśmy z największą uwagą i starannością – mówi Martyna Adamus Influencer Management Director i Członek Zarządu Grupy Lifetube.

– Działaliśmy wielotorowo, by z jednej strony zapewnić ochronę środowiska twórców i ich odbiorców, a z drugiej, by wypracować najwyższy poziom polityki brand safety dedykowany naszym klientom. Jednocześnie jako lider rynku mamy świadomość, że możemy efektywnie przyczynić się do wypracowania najlepszych standardów dla całego influencer marketingu w Polsce, stąd poza działaniami wewnątrz firmy, zaangażowaliśmy się w szereg branżowych inicjatyw – dodaje Adamus.

Obowiązujące w spółce standardy i procedury zostały poddane weryfikacji w ramach audytu przeprowadzonego przez niezależną komisję ekspertów kierowaną przez mec. Katarzynę Randzio-Sajkowską z kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W efekcie kilku tygodni prac komisji powstał wewnętrzny raport końcowy z analizą zakresu relacji i zasad współpracy z influencerami oraz katalog rekomendacji służący podwyższeniu poziomu obowiązujących procedur, instrukcji i standardów. Zmiany wdrażane w oparciu o zalecenia komisji obejmą m.in. przygotowanie katalogu dobrych praktyk, uszczelnienie systemu raportowania, wprowadzenie dodatkowych klauzul w zawieranych umowach oraz wdrożenie procedur zgłaszania nieprawidłowości. 

– Dzisiejszy Lifetube powstał w efekcie połączenia kilku spółek w różnym czasie: Lifetube, TalentMedia, Gameset i Gamellon. Przez lata firmy te funkcjonowały pod innymi zarządami i w innych strukturach właścicielskich. Każda z nich wniosła swój bagaż doświadczeń, także różny poziom rozwiązań w zakresie brand safety. Tym bardziej cenimy sobie wytyczne komisji, ponieważ wzmacniają konsolidację w tym niezwykle ważnym dla nas obszarze i jednocześnie przenoszą nasze standardy na możliwie najwyższy poziom – podkreśla Martyna Adamus.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Przedstawiciele Lifetube zwracają także uwagę na konieczność wypracowania wspólnych rozwiązań dla całej branży influencer marketingu.

– Rynek influencer marketingu w Polsce jest młody – w szybkim tempie rozwija się mniej więcej od dekady. Paradoksalnie Pandora Gate może przyspieszyć pewne procesy, które wpłyną na dojrzałość i profesjonalizację branży – zaznacza Michał Dębski, Head of Communications & International Growth w Lifetube.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

– To jedyna jasna strona tej sytuacji, która daje nadzieję na uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości. Wnioski z Pandora Gate są bardzo szerokie dla wszystkich podmiotów działających w obszarze influencer marketingu: dla twórców, klientów oraz dla agencji i managementów. Wierzymy, że nasze wysiłki staną się inspiracją dla innych i efektywnie przyczynią się do wdrożenia katalogu dobrych praktyk w całej branży. Aktywnie angażujemy się w prace grupy roboczej IAB oraz w działania Okrągłego Stołu w ramach IAA. Wnioski i zalecenia z prac niezależnej komisji ekspertów, którą powołaliśmy, mogą stanowić doskonały punkt wyjścia do stworzenia ogólnobranżowych rozwiązań w ramach tych organizacji.  Nawet najlepsze standardy pojedynczych podmiotów, czy grup podmiotów nie wystarczą do skutecznej ochrony odbiorców, marek, pracowników oraz całej społeczność twórców. Sprawczość może zagwarantować wyłącznie dialog i wysiłek wszystkich interesariuszy rynku. Widzimy wielką potrzebę powołania wspólnego katalogu dobrych praktyk, który z jednej strony będzie dawał poczucie bezpieczeństwa markom, a z drugiej będzie chronił środowisko twórców przed negatywnymi konsekwencjami skrajnych zachowań niektórych jego przedstawicieli – tłumaczy Michał Dębski.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się