Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje szkolenia dla sektora komunikacji marketingowej

PARP rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców sektora komunikacji marketingowej. Jest to realizacja programu nadzwyczajnego związanego z procesem przygotowywania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej rekomendacji CoVid-19.
O autorze
2 min czytania 2020-10-05

Poziom dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw sektora komunikacji marketingowej będzie sięgać 80% kosztów. Objęte są nim usługi rozwojowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu (wsparcie niwelowania negatywnych skutków pandemii). Lista usług rozwojowych dla pracowników sektora komunikacji marketingowej, wraz z informacją o kosztach i maksymalnym dofinansowaniu do wartości szkolenia znajduje się pod linkiem: radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/Szkolenia_limity-dofinansowania.pdf

Szczegółowy zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego jest dostępny w Rekomendacji Rady Sektorowej.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Zgłosić się do Operatora projektu – KDK Info Sp. z o.o. za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP: www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid,
 • Przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych po wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail),
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji,
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR możesz wybrać usługi poza Bazą.

Zgodnie z treścią rekomendacji Rady Sektorowej, operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
 • J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • M73.1 – Reklama,

zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się