Przyszłość internetu jest dotykowa – badanie IAB, PBI i OPI

Jak osoby korzystające z technologii dotykowych używają internetu i wykorzystują swój potencjał cyfrowy? Jak duży jest ich potencjał marketingowy? Odpowiedzi można znaleźć w podsumowaniu badania aktywnych internautów, którzy korzystają z nowoczesnych urządzeń typu smartfon i tablet.
O autorze
2 min czytania 2012-12-13

Badanie zostało zrealizowane przez IAB Polska we współpracy z Laboratorium Interaktywnych Technologii w instytucie naukowym OPI oraz firmą badawczą Polskie Badania Internetu.

WIMP i post-WIMP – kto to taki?

Akronim WIMP w terminologii badań nad interakcją człowiek – komputer (HCI – ang. Human – Computer Interaction) oznacza tradycyjny, dotychczas najbardziej powszechny sposób nawigacji oparty o interfejs oprogramowania Windows lub tożsamego (Windows, Icons, Menus, Pointer). System ten został wprowadzony przez firmę Xerox, a następnie rozwinięty i spopularyzowany przez Apple Inc. w systemach operacyjnych OSX oraz Microsoft w systemach Windows.

Wraz z rozwojem badań HCI i ogólniej ICT (ang. Information and Communications technology) do powszechnego użytku weszły urządzenia oparte na interfejsach dotykowych, w których zarówno wskaźnik myszki na ekranie, jak i samo urządzenie wskazujące zastąpił palec. Wśród tego typu urządzeń, określanych jako oparte na interfejsach post-WIMP najbardziej powszechnymi są smartfony (szczególnie iPhone’y firmy Apple, które były pierwszymi ogólnodostępnymi urządzeniami z interfejsem post-WIMP), tablety i touchpady.

O wynikach badania opowiadają jego twórcy:

dr Krzysztof Krejtz (OPI, Laboratorium Interaktywnych Technologii)

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Poniższy raport jako jedno z pierwszych w Polsce rzetelnych opracowań empirycznych pokazuje jak bardzo zmienia się sposób interakcji z Internetem i sposoby jego wykorzystania przez użytkowników urządzeń postWIMP (technologie dotykowe).

Wprowadzenie na rynek technologii ekranów dotykowych pociągnęło za sobą najważniejszą zmianę w sposobie interakcji człowieka z urządzeniami komputerowymi i komunikacyjnymi od momentu rewolucji, jaką spowodowało wprowadzenie interfejsu opartego na “okienkach”. Powiedzmy wprost: urządzenia tego typu dają olbrzymie możliwości włączania się każdego użytkownika sieci w procesy wymiany wiedzy. W końcu mamy narzędzia, dzięki którym prosto i w każdej chwili możemy być nie tylko odbiorcami treści, ale również jej twórcami.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Paweł Kolenda (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Badani użytkownicy urządzeń dotykowych stanowią grupę atrakcyjną marketingowo. Często są obecni w zasięgu wielu środowisk reklamy cyfrowej, takich jak serwisy społecznościowe, aplikacje i multimedia, telewizje internetowe, wyszukiwarki. Poszukują w internecie informacji, które są pomocne w procesie zakupowym produktów i usług oraz aktywnie uczestniczą w procesie wymiany informacji. Stanowią także duży potencjał dla e-commerce, gdyż wśród nich dominują osoby, które już kupowały w sieci i chcą nadal kupować.

Wykres: Czynności wykonywane regularnie w internecie w grupach użytkowników technologii

 

Użytkownicy tradycyjnych technologii PC (N=132) i technologii dotykowych (N=111)

Analizując wyniki badania można spodziewać się dalszych wzrostów liczby użytkowników internetu w urządzeniach dotykowych. Co trzeci badany internauta korzystający wyłącznie z klasycznych technologii PC nie odrzuca zakupu urządzenia postWIMP. Rynek ten jeszcze nie jest nasycony.

Wykres: Potencjał zakupowy urządzeń dotykowych wśród użytkowników technologii PC

 

Użytkownicy tradycyjnych technologii PC (N=132)

dr Andrzej Garapich (PBI)

W nowym sposobie rozmowy z komputerem zaczynamy się posługiwać typem komunikacji, który zarezerwowany był tylko dla najbliższych. Dotychczas dotykiem przekazywaliśmy informacje naszym rodzicom, małżonkom, dzieciom, najbliższym przyjaciołom. Intencjonalnie nie dotykaliśmy naszych szefów, podwładnych, współpracowników. Nawet w świecie naczelnych, dotyk zarezerwowany jest dla członków grupy krewniaczej i dowodzi bliskich relacji. Stoimy u progu jednego z najważniejszych przełomów w historii dialogu człowieka z maszynami. To jeden z najbardziej pierwotnych sposobów dialogu, dostępny małym dzieciom, analfabetom a nawet zwierzętom. Przekonał się o tym każdy, kto obserwował reakcję kota na biegające na ekranie ipada myszy, wyświetlane przez aplikację przeznaczoną dla kotów.

Raport, który mają Państwo przed sobą, opracowany został przy współpracy najważniejszych instytucji badawczych zajmujących się nowymi technologiami w Polsce. Dowodzi on, że dotykowa przyszłość jest tuż tuż. A tradycyjne klawiatury komputerowe, których układ liter wywodzi się od starodawnych maszyn do pisania, niebawem podzielą los kaset VHS, dyskietek i kineskopowych telewizorów.

Pobierz raport

O badaniu:

• Badanie zrealizowano w lipcu 2012 przy pomocy techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview) poprzez losową emisję zaproszeń do udziału w ankiecie na przestrzeni reklamowej PBI. Ankieta CAWI to standaryzowany kwestionariusz internetowy umożliwiający prowadzenie wywiadów z internautami z wykorzystaniem multimediów. 

Kogo badaliśmy?

• W badaniu skupiono się na grupie tzw. heavy-users internetu, czyli na osobach korzystających z dostępu do sieci codziennie lub prawie codziennie. W badaniu wzięły udział 243 osoby, podzielone na dwie grupy użytkowników technologii online.