UOKiK prowadzi postępowania w sprawie możliwej zmowy cenowej marki Garmin Polska z dystrybutorami

UOKiK prowadzi postępowania w sprawie możliwej zmowy cenowej marki Garmin Polska z dystrybutorami
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Jak podaje UOKiK, Garmin Polska, przedstawiciel producenta m.in. smartwatchów, mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów. W sprawie odbyło się przeszukanie w siedzibach czterech podmiotów. Trwa analiza zebranego materiału dowodowego.
O autorze
1 min czytania 2024-06-19

Prezes UOKiK otrzymał sygnały wskazujące na możliwość zawarcia przez spółkę Garmin Polska antykonkurencyjnego porozumienia z dystrybutorami swoich produktów. Przedsiębiorcy mogli ustalać ceny m.in. smartwachtów, a także innych urządzeń, np. nawigacyjnych. Urząd przeprowadził analizę, z której wynikało, że ceny sprzętu Garmin w sklepach internetowych były na tym samym lub bardzo podobnym poziomie.

– Nasza analiza pokazała, że sygnały o zmowie mogą być prawdopodobne. Dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem przeszukanie, które odbyło się w asyście Policji w siedzibie Garmin Polska i trzech innych przedsiębiorców. Możliwe ograniczenie konkurencji miałoby również wpływ na konsumentów i mogło pozbawić ich możliwości zakupu tańszych produktów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia sankcji pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze „świadka koronnego” z Prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

Słuchaj podcastu NowyMarketing

PS UOKiK nałożył na Amazon karę w wysokości 31 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował, że Amazon wielokrotnie wprowadzał klientów w błąd. Skargi, które spływały do urzędu dotyczyły opłaconych zamówień, które nie docierały do adresatów. Konsumenci mieli otrzymywać błędne informacje dotyczące dostępności produktów oraz terminów dostaw.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

PS2 Blisko 3,5 mln zł kary dla Dr Smile za działania naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Dr Smile został ukarany przez Prezesa UOKiK za sposób zawierania umów z konsumentami, niepotwierdzanie ich na trwałym nośniku oraz stosowanie klauzuli abuzywnej. Konsultanci spółki wykorzystywali presję czasu i techniki manipulacyjne, namawiając do natychmiastowego podpisania umowy. Przedsiębiorca ma zapłacić łącznie prawie 3,5 mln zł kary.