Wystartowała 9. edycja projektu społecznego „Paczka Dla Seniora” Fundacji Dobrych Inicjatyw

Po raz 9. Fundacja Dobrych Inicjatyw i jej wolontariusze z partnerskich firm przychodzą z pomocą dla szczególnie wrażliwej ekonomicznie grupy społecznej – seniorów. Uczestnicy projektu pakują, rozwożą i dostarczają do domów seniorów paczki pomocowe.
O autorze
2 min czytania 2023-03-27

– O wartości projektu nie świadczy wcale to, że w każdej z przygotowywanych dla seniorów paczek znalazły się cenne produkty. Wartością jest to, że łańcuch dobrej energii społecznej, zainicjowany przez naszych podopiecznych z małej, położonej daleko od miasta placówki opiekuńczo-wychowawczej trwa nieprzerwanie od 5 lat. Łączna ilość paczek w całej historii akcji w tym roku przekroczy 2500, a liczba partnerów biznesowych i społecznych, którzy wsparli projekt sięga 40. Nie przeszkodziła nam ani pandemia, ani kryzys gospodarczy. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi i ponad 1000 wolontariuszy rozwijamy kolejne edycje, docierając do kolejnych starszych i samotnych osób. W ostatnim tygodniu marca nastąpi oficjalne przekazanie 2000. Paczki Dla Seniora z udziałem władz samorządowych Warszawy. Stołeczni mieszkańcy w 2022 roku nagrodzili nasz projekt wyróżnieniem w Konkursie S3KTOR na Najlepszą Warszawską Inicjatywę Pozarządową. Jest dynamicznie, angażująco, ale tak właśnie powinno być w trzecim sektorze – mówi Bartłomiej Jojczyk, założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Projekt „Paczka Dla Seniora” jest przykładem dobrej współpracy międzysektorowej. Łączy zaangażowanie organizacji pozarządowej, instytucji pomocowych (Ośrodki Pomocy Społecznej w całej Polsce) i firm angażujących się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności.

W każdej z dziewięciu edycji projektu „Paczka Dla Seniora” rosła liczba starszych osób w potrzebie. Rosła też liczba przygotowanych paczek pomocowych i zaangażowanych wolontariuszy. Czy biznes angażuje się społecznie?

– Działamy proaktywnie. Jesteśmy też bardzo elastyczni po to, aby ułatwiać firmom angażowanie się w działania społeczne. Najlepszym potwierdzeniem jest lista stałych partnerów, którzy wspierają Fundację Dobrych Inicjatyw od kilku lat. W tej edycji projektu udało nam się włączyć do działań trzech nowych partnerów, firmy: Henkel, Nationale-Nederlanden i Danske Bank, których pracownikom zaangażowanym w działania społeczne bardzo dziękujemy – podsumowuje zaangażowanie społeczne firm Bartłomiej Jojczyk.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

W projekt społeczny na rzecz seniorów w potrzebie zaangażowały się firmy: Colgate, Hotele Warszawskie Orbis S.A., Nationale-Nederlanden, Danske Bank, LENOVO, MoneyGram, Linklaters, JACOBS.com, Henkel, Bielenda, LOTTE Wedel, Dr Irena Eris S.A., Dr Gerard.

Jak organizacje pozarządowe rozwijają współpracę z biznesem?

W ostatnim czasie Fundacja Dobrych Inicjatyw (FDI) zmieniła swój wizerunek, aby był bardziej nowoczesny i przyjazny. Organizacja pozarządowa dba też o stronę wizualną i staranne przygotowanie komunikacji nt. współpracy z partnerami. – Wierzymy, że wysoka jakość naszych działań, marketing word-of-mouth, który pojawia się po akcjach oraz starania marketingowe całego zespołu Fundacji pozwolą stale wydłużać listę partnerskich firm, a tym samym – pomagać coraz szerszemu gronu osób w potrzebie. Tak w akcji „Paczka Dla Seniora”, jak i w działaniach na rzecz naszych podopiecznych, którzy zainicjowali ten projekt, czyli młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wkrótce wrócimy z bardzo dużym przedsięwzięciem na ich rzecz, które już teraz pochłania znaczną część zasobów naszej organizacji – mówi Bartłomiej Jojczyk. – Firmy zainteresowanie rozwijaniem obszaru social w ESG, zachęcamy do kontaktu. Umiemy łączyć projekty społeczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Staramy się znajdować kompromisy tam. Czasem są niezbędne, aby wszyscy interesariusze projektów społecznych mogli się w nią zaangażować na miarę swoich możliwości i aby to zaangażowanie odpowiadało na kluczowe wyzwania, z jakimi się mierzą – dodaje.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Każdy może wesprzeć działania organizacji społecznej na rzecz seniorów, korzystając z prostych, dostępnych online’owo ścieżek finansowania zakupu kolejnych paczek: PayU i PayPal.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Historię projektu i relację z wizyt w domach kolejnych seniorów – Pani Jadwigi, Pani Krystyny – warto śledzić obserwując strony Fundacji Dobrych Inicjatyw na Facebooku i na LinkedIn.