Zawód: Project manager (Kariera w marketingu) (cz. 3)

Zawód: Project manager (Kariera w marketingu) (cz. 3)

Kim jest project manager? Jakie umiejętności powinien mieć i co należy do jego obowiązków? Jak wyglądają jego zarobki? W cyklu Kariera w marketingu przybliżamy szczegóły i ciekawostki dotyczące konkretnych zawodów. Tym razem ponownie zajmiemy się stanowiskiem project managera.

fot. unsplash.com

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

1. Piotr Kustal, Head of PMO, x-kom
2. Piotr Sroka, Client Service Director, Walk Creative
3. Paula Pachulska, Project Manager, Zjednoczenie
4. Natalia Siurdyban, Project Manager w Agencji Interaktywnej Brandid Polska
5. Szymon Wojciechowski, IT Projects Manager w MakoLab
6. Paweł Smolarz, Project Manager w IMAGINE
7. Jacek Piątkowski, project manager, agencja reklamowa Upside
8. Jakub Karólewski, Project Manager, The Dust (Grupa Me & My Friends)
9. Kamil Zowczak, Project Manager w KERRIS Group
Pierwszą część artykułu przeczytasz tu>
Drugą część artykułu przeczytasz tu>
Zobacz pozostałe odcinki cyklu Kariera w marketingu>

Piotr Kustal
Head of PMO, x-kom

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Karierę project managera rozpocząłem jeszcze na stanowisku analityka w dziale Contact Center podczas wdrożenia nowego systemu dla Centrum Obsługi Klienta w x-kom. Zaufanie, które otrzymałem od przełożonych, pozwoliło mi pokierować projektem o dużej skali, dzięki czemu zdobyłem spore doświadczenie w krótkim czasie. To była dla mnie dobra lekcja stawiania wyraźnej granicy pomiędzy rolą właściciela biznesowego a osoby zarządzającej projektem.

Trudno jest wskazać jedną ścieżkę rozwoju na tym stanowisku. W większości przypadków project managerami zostają osoby, które pełniły wcześniej rolę członka zespołu projektowego lub kluczowego użytkownika projektu. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie kariery w tym kierunku, to stanowisko asystenta project managera lub kierownika zespołu projektowego wydaje się kolejnym krokiem na ścieżce zawodowej, jednak wszystko uzależnione jest od specyfiki firmy i realizowanych przez nią projektów.

Co należy do obowiązków project managera?

Project manager to osoba, która koordynuje prace zespołu projektowego i odpowiada za sukces lub porażkę projektu bezpośrednio przed sponsorem. Co to oznacza w praktyce? Do twoich obowiązków będzie należała stała komunikacja z klientem, planowanie i rozdzielanie zadań, statusy z zespołem, raportowanie postępów w projekcie, a także bieżąca praca z harmonogramem projektu czy identyfikacja czynników ryzyka. W przypadku pojawienia się niespodziewanych zagrożeń dla realizacji projektu będziesz musiał zarekomendować działania zaradcze. Praca na tym stanowisku to poszukiwanie złotego środka pomiędzy zakresem działań, czasem ich realizacji i dostępnymi środkami.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Na stanowisko project managera pracodawcy najczęściej poszukują osoby, która posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów o różnym charakterze. Dobry project manager potrafi odpowiednio dostosować metodologię do specyfiki projektu, dostępnych zasobów i stopnia sformalizowania danej organizacji.

Umiejętności, które powinien posiadać każdy project manager, to znakomita organizacja czasu, zdolności komunikacyjne, umiejętność zarządzania zespołem i dostrzegania u członków zespołu tego, co potrafią robić najlepiej. Nie obędzie się również bez zdolności przywódczych, a co za tym idzie zbudowania silnego autorytetu w zespole projektowym i rozładowywania konfliktów, które zawsze towarzyszą realizacji projektów. Z mojej perspektywy ważna jest również odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Szczególne znaczenie ma to w przypadku projektów o dużej skali, gdzie terminy i odstępy czasu pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji projektu często się rozmywają.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Ciągły rozwój i różnorodność. Project manager codziennie ściera się z różnymi wyzwaniami. Dziś może to być pomyślny odbiór kolejnego etapu prac, jutro konieczność przeprowadzenia działań zaradczych ze względu na pojawienie się zagrożenia, a jeszcze innego dnia zmiana zakresu projektu ze względu na wymagania biznesowe zleceniodawcy. To wszystko sprawia, że na tym stanowisku nie ma czasu i miejsca na nudę.

Uniwersalny charakter pracy pozwala na realizację bardzo zróżnicowanych projektów, a co za tym idzie, daje możliwość poznania ludzi z różnych branż i specjalizacji.

Jakie są największe trudności/minusy a jakie plusy tej pracy?

Największe minusy pracy project managera są bezpośrednio powiązane z jej atutami. Jeśli oczekujesz pracy w normowanym wymiarze godzin, musisz wiedzieć, że może być to bardzo trudne do osiągnięcia. Project manager musi być wymagający wobec członków zespołu. Jego zadaniem jest pogodzenie różnych, często odmiennych stanowisk wielu osób zaangażowanych w projekt z potrzebami i oczekiwaniami klienta. Musi przy tym zachować twardy kręgosłup moralny i postępować asertywnie. Pracując na tym stanowisku, stanowisz wizytówkę przedsięwzięcia i podpisujesz się pod nim obiema rękami.

Praca w tym zawodzie to ciągła zmiana – nowe projekty, nowe osoby, nowe wyzwania. Nie można zatem mówić o stabilizacji, której wiele kandydatów oczekuje od obejmowanego stanowiska.

Minusy są rekompensowane w momencie, gdy dany projekt uda się doprowadzić do szczęśliwego finału i ma się poczucie realizacji czegoś, co przyniosło dużą wartość dla danej organizacji.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Zarobki w tym zawodzie podyktowane są głównie doświadczeniem, umiejętnościami i ewentualną specjalizacją, której poszukuje pracodawca. Nie bez znaczenia jest również branża i wielkość firmy. Project manager – w zależności od wspomnianego doświadczenia, złożoności projektu i wielkości przedsiębiorstwa – może liczyć na zarobki w przedziale od 5 000 do 14 000 zł brutto.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Ze względu na charakter pracy project manager może szukać zatrudnienia w większości firm, które nastawione są na rozwój i prowadzą aktywnie przedsięwzięcia, których realizacja wymaga skoordynowania prac między zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Chodzi głównie o firmy nastawione na wdrożenie rozwiązań IT (integratorzy), agencje kreatywne oraz branżę budowlaną.

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Rzeczy, na które na pewno powinien postawić project manager to:

 • znajomość języka angielskiego, co najmniej w stopniu komunikatywnym (spotkania, dokumentacja),
 • znajomość co najmniej jednej z metodyk, ze względu na fakt, że większość z nich ma podobne podstawy (PMP, IPMA, Prince2),
 • nastawienie na rozwój w metodykach zwinnych, które są coraz popularniejsze szczególnie w projektach IT,
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne, co bezpośrednio przełoży się na efektywną pracę z zespołem,
 • umiejętność analitycznego myślenia i skrupulatność, która jest szczególnie przydatna na etapie utrzymania dokumentacji projektowej,
 • nastawienie się na pracę w zmiennych warunkach i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany.

Istotne jest również to, aby zachować dystans do prowadzonego projektu. Jego realizacja to złożony temat, project manager nie powinien bać się stawiać odważnych ocen i wskazywać ich sponsorowi. Często decyzje podjęte intuicyjnie, a tym samym pozwalające na oszczędności czasu, okazują się być najbardziej owocne. Nie bój się zatem wychodzić z inicjatywą, ale pamiętaj, że finalnie to project manager odpowiada za sukces lub porażkę.

-----------------------------------------------------------

Piotr Sroka
Client Service Director, Walk Creative

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Moja ścieżka kariery rozpoczęła się od restauracji, gdzie byłem kierownikiem zmiany. W tej pracy nauczyłem się zarządzać dostawami i zespołem – m.in. przydzielać zadania oraz rozliczać z ich wykonania. Często, i częściej niż obecnie, miałem styczność z sytuacjami trudnymi, do których należały np. reklamacje zgłaszane przez klientów czy trudności we współpracy z dostawcami. Nie były to standardowe zadania, z którymi każdego dnia spotykają się project managerowie, ale charakter pracy był bardzo podobny. Później zaczął się mój – trwający do dzisiaj – związek z marketingiem. Rozpocząłem pracę „po stronie klienta” w dziale marketingu, gdzie realizowałem różnego rodzaju projekty – od new product development, czyli rozszerzenia oferty i komunikacji nowości, przez odwświeżenie marki po bardzo duże kampanie 360 stopni. Poczułem, że to mój świat i właśnie tym chcę się zajmować. Kolejne kroki zaprowadziły mnie „na stronę agencji reklamowych” i rozpoczęła się jazda (bez trzymanki) rollercoasterem. Różne branże, różne marki – od lokalnych po międzynarodowe, szeroki zakres działań – realizacje w miejscu sprzedaży, eventy, aplikacje, ambienty, telewizja, radio, outdoor, programy lojalnościowe, współpraca z domami produkcyjnymi, reżyserami. I oczywiście – zarządzanie zespołem oraz stały kontakt z klientem. Obecnie jako client service director, niestety, w mniejszym stopniu uczestniczę w działaniach stricte produkcyjnych. Więcej czasu spędzam na zarządzaniu pracą account managerów, koordynacji działań new businessowych oraz dbaniu o dobre relacje z naszymi klientami.

Co należy do obowiązków project managera?

Project manager to – jak sama nazwa wskazuje - osoba, która zarządza projektem. Jej obowiązki zależą natomiast od rodzaju projektu, którym się zajmuje. Cel jest jednak zawsze taki tam – dostarczyć produkt lub usługę w wyznaczonym czasie w najwyższej możliwej jakości. Moim zdaniem pracę każdego Project Managera można sprowadzić do czterech poniższych elementów.

Planowanie - zaplanowanie całego projektu i jego poszczególnych elementów, rozłożenie procesu w czasie, stworzenie odpowiedniego zespołu do jego realizacji, przygotowanie zasobów produktowych czy technologicznych.

Zarządzanie - wprowadzenie planu w życie, przydzielenie zadań poszczególnym członkom zespołu z wyznaczeniem timingów i określeniem efektu, który chcemy osiągnąć, koordynacja działań na wszystkich etapach oraz pilnowanie terminów.

Weryfikacja - weryfikacja działań, zadań, przebiegu procesu - jednym słowem sprawowanie pieczy nad realizacją oraz wprowadzanie ewentualnych zmian.

Zamykanie - czasem niedoceniany etap i przez wielu project managerów uważany za najnudniejszy, bo tworzenie podsumowania, ocena podjętych działań, zbieranie wyników, wystawianie faktur, rozliczanie projektu, itd. wypadają dość blado na tle wcześniejszych działań. Jednak dla mnie jest to chyba najważniejszy etap, bo każdy projekt bez jego finalizacji jest projektem, który nie został zrealizowany.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Project manager to osoba, której głównym zadaniem jest kontakt z ludźmi – klientem, zespołem, podwykonawcami, a więc bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, jest umiejętność efektywnej komunikacji. Jeśli chodzi o pozostałe cechy, to na tym stanowisku najlepiej sprawdzają się osoby wszechstronne, otwarte, odporne na stres, pewne siebie, nastawione na osiąganie celów oraz potrafiące z powodzeniem rozwiązywać sytuacje trudne.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

W tej pracy nie można się nudzić. Codziennie ma się do czynienia z nowymi wyzwaniami i projektami – często takimi, z którymi nie miało się wcześniej styczności i wówczas pojawia się dreszczyk emocji. Trzeba się dobrze zastanowić, jak takie działania zrealizować, a potem to zrobić. Praca project managera to nieustanne wychodzenie poza swoją strefę komfortu, ciągły rozwój i odkrywanie siebie. Właśnie to czyni ją niesamowicie ciekawą i satysfakcjonującą.

Jakie są największe trudności/minusy a jakie plusy tej pracy?

Niewątpliwymi zaletami są: możliwość współpracy z różnego rodzaju osobami, ciągłego rozwoju, podejmowania nowych wyzwań oraz satysfakcja, którą odczuwa się po zrealizowanym projekcie. Ten pierwszy aspekt niestety po części może też być minusem – połączenie wielu ogniw, które nie zawsze chcą lub potrafią ze sobą pracować, jest bardzo trudne i stresujące.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Zarobki zależą od branży i rodzaju realizowanych projektów. Z mojego doświadczenia wynika, że zarobki project managera zatrudnionego na stałe w agencji reklamowej mogą wahać się od 5 tys. zł netto do nawet 20 tys. zł netto. Przy pracy „na freelance” project managerowie są rozliczani za realizację danego projektu i wówczas wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, np. za 6-miesięczny projekt.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Właściwie w każdej branży znajdziemy project managera, jednak w zależności od jej rodzaju, stanowisko to różni się nazewnictwem. Do najpopularniejszych sektorów należą: IT, budownictwo, telekomunikacja czy finanse. W branży reklamowej, a dokładniej w agencjach reklamowych, najczęściej spotkamy się z nazwą „account manager”. Z kolei „po stronie klienta” będzie to brand manager.

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Żeby dobrze się zastanowiły, czy to jest praca, w której się odnajdą i która będzie sprawiała im przyjemność. Daje ona niesamowicie dużo satysfakcji, ale aby ją wykonywać trzeba mieć nerwy ze stali, być odpowiedzialnym i potrafić zarządzać czasem, ludźmi i budżetem. Bez tych umiejętności i predyspozycji można bardzo szybko się zniechęcić i wypalić.

-----------------------------------------------------------

Paula Pachulska
Project manager, Zjednoczenie

Jak zostałaś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Pierwsze zawodowe kroki stawiałam w firmach badawczych, gdzie koordynowałam projekty i zarządzałam kilkuosobowym zespołem w jednej z warszawskich agencji marketingowych. Praca jako project manager w agencji zjednoczenie to dla mnie kolejny etap i wyzwanie zawodowe.

Szczeble kariery z pewnością zależą od wielkości i specyfiki danej agencji. W mniejszych firmach zarządzanie projektami często też należy do obowiązków osób, które na co dzień zajmują inne stanowiska.

Myślę, że szczeble kariery przebiegają podobnie jak w przypadku innych stanowisk - od prostszych projektów często realizowanych pod nadzorem bardziej doświadczonych osób po samodzielnie prowadzone, wysokobudżetowe projekty.

Co należy do obowiązków project managera?

Głównym zadaniem project managera jest dbanie o to, by realizowane projekty spełniały zarówno oczekiwania klienta, jak i potrzeby firmy. Składa się na to wiele zadań takich jak komunikacja z klientem, ustalanie harmonogramu oraz budżetu (i późniejsze ich przestrzeganie), koordynowanie prac zespołu projektowego od etapu koncepcji po oddanie ostatecznego produktu klientowi, w taki sposób, by projekt na każdym etapie był realizowany zgodnie z założeniami.

Project manager odpowiedzialny jest również za kwestie formalne projektów, czyli procesowanie umów, przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz dbanie o prawidłowe rozliczenia finansowe.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Myślę, że na tym stanowisku najłatwiej jest odnaleźć się osobom, które z natury są dobrze zorganizowane i systematyczne oraz dobrze się czują w zadaniach wymagających planowania. Bardzo przydaje się umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi, a także otwartość na ich poglądy i potrzeby. Przydatna jest też cierpliwość, odporność na stres, niezrażanie się porażkami oraz umiejętność uczenia się na własnych (i cudzych) błędach. Warto posiadać również porządną dawkę merytorycznej wiedzy z obszarów, których dotyczą realizowane projekty, np.orientować się w trendach czy wykorzystywanych technologiach.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

W tej pracy nie sposób się nudzić, codziennie można odkrywać coś nowego i sprawdzać się na wielu różnych płaszczyznach. Każdy projekt jest inny i wymaga od nas zaangażowania i zagłębiania się w nowe obszary.

Ciekawa jest również sama praca z ludźmi, możliwość poznawania ich opinii czy wymiana doświadczeń.

Jakie są największe trudności/minusy a jakie plusy tej pracy?

Trudnością w tej pracy może być stres, który zazwyczaj towarzyszy odpowiedzialności za prawidłową realizację projektów.

Plusy to zdecydowanie brak rutyny, możliwość rozwoju i motywacja do stałego poszerzanie swojej wiedzy. Zaletą jest również praca z ludźmi, od których zazwyczaj wiele możemy się nauczyć - zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i bardziej „miękkich”.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Jak i na wielu innych stanowiskach, zależy to od naszego doświadczenia, zaangażowania, predyspozycji, jak i wielkości firmy czy jej lokalizacji.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Tutaj mamy szerokie możliwości - umiejętność zarządzania projektami potrzebna jest w prawie każdej branży. Z pewnością jednak poszukiwania warto rozpocząć od obszarów, które są nam bliskie i w których czujemy się najpewniej.

Co poleciłabyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Polecam szlifowanie umiejętności słuchania, otwarcia na poglądy innych i czerpania z ich wiedzy i doświadczeń. Warto także obserwować, jak podchodzimy do realizacji prywatnych „projektów” np. planowania wakacji czy remontu, żeby lepiej poznać swoje mocne i słabe strony w tym zakresie.

-----------------------------------------------------------

Natalia Siurdyban
Project manager w Agencji Interaktywnej Brandid Polska

Jak zostałaś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

W dużym skrócie: od handlowca przez media plannera i key account managera do project managera - tak ukształtowała się moja ścieżka kariery. W gruncie rzeczy wszystkie poprzednie stanowiska pozwoliły mi nabrać doświadczenia, które jest niezbędne podczas wykonywania aktualnego zawodu. Mają one kilka wspólnych mianowników: wymagają dobrej komunikacji z klientem, analitycznego myślenia, priorytetyzacji zadań i… wytrwałości. Klasyczny model szczebli awansu zaczyna się od stanowiska junior project managera i teoretycznie kończy na stanowisku senior project managera, jednak wszystko uzależnione jest od branży oraz wielkości przedsiębiorstwa, w którym podejmujemy zatrudnienie.

Co należy do obowiązków project managera?

Obowiązkowo musi być multitaskiem.

Wielozadaniowość to jeden z najważniejszych aspektów w tym zawodzie. To właśnie project manager tworzy, a następnie scala poszczególne komórki projektowe i przedstawia finalną wersję klientowi. Bardzo ważne jest, aby doskonale rozumiał potrzeby klienta, trzymał cały projekt w ryzach, skutecznie zarządzał ryzykiem i rzetelnie wspierał swój zespół.

Pokrótce - główne obowiązki PM’a to: planowanie, zarządzanie i realizacja.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Najlepiej sprawdzą się w tej roli osoby, które mają duże pokłady inwencji twórczej, jednakowo doskonale radzą sobie z analityką. Bardzo ważne jest, aby miały wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ dobra komunikacja jest podstawą sukcesu każdego projektu. Cechy pożądane na tym stanowisku to: asertywność, kreatywność, rzetelność, wszechstronność i cierpliwość. Wymogiem są również kompetencje twarde takie jak znajomość nomenklatury i pojęć branżowych oraz biegłe posługiwanie się narzędziami analitycznymi.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Różnorodność projektów i wyzwania, które za sobą niosą.

Jest to dobry zawód dla osób ambitnych, które nie lubią monotonii – codzienne wyznaczanie coraz to nowych celów jest dobrym motorem napędowym do rozwoju osobistego i pogłębiania wiedzy. Ponadto każda realizacja, która skutkuje zadowoleniem klienta, jest dużą dawką motywacji i powodem do dumy.

Jakie są największe trudności/minusy a jakie plusy tej pracy?

Praca pod presją czasu nie należy do najłatwiejszych, jednak przy dobrej organizacji można ją skutecznie zaplanować. Duża odpowiedzialność, która spoczywa na barkach project managera jest kolejnym czynnikiem stresogennym. Tym samym niekiedy zdarza się tak, że krótkie deadliny wymagają poświęcenia czasu prywatnego. Plusów, których możemy spodziewać się w zamian jest naprawdę sporo. Dla mnie najważniejsze z nich to: rozwój osobisty, satysfakcja z ukończonego projektu, zdobywanie nowego doświadczenia.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Czynników, które wpływają na wynagrodzenie jest kilka. Duży wpływ ma nasze doświadczenie oraz kompetencje jakie posiadamy. Wielkość i ilość prowadzonych projektów, również nie pozostaje bez znaczenia. Pamiętajmy, że każda branża rządzi się własnymi prawami i budżetami, dlatego zarobki potrafią być naprawdę zróżnicowane.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

We wszystkich branżach, które wymagają zarządzania projektami. Osobiście miałam to szczęście, że udało mi się połączyć pracę z pasją. Marketing, PR i reklama od zawsze wzbudzały moje zainteresowanie, dlatego Agencja Interaktywna ściśle powiązała moje hobby z wykonywanym zawodem.

Co poleciłabyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Polecam być odważnym i nie ograniczać się do utartych schematów.

-----------------------------------------------------------

Szymon Wojciechowski
IT Projects manager w MakoLab

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Wszystko zaczęło się od dorywczej pracy w agencji interaktywnej. Były to jeszcze czasy studenckie, w trakcie których dzieliłem czas pomiędzy uczelnię a pierwsze wyzwania zawodowe. Już wtedy miałem poczucie, że praca z ludźmi, przy ciekawych projektach, blisko technologii, to coś dla mnie. Wszystko zaczęło się, naturalnie, od mniej złożonych projektów. Wkrótce pojawiały się nowe, coraz ciekawsze i bardziej skomplikowane.

Klasyczna ścieżka wiedzie przez stanowiska juniorskie, aż do samodzielnego kierownika projektów. U mnie, z uwagi na różne profile firm, dla których pracowałem, droga ta nie była aż tak oczywista. Niemniej jednak kluczem pozostaje zdobywanie doświadczeń i, na ich podstawie, poszukiwanie tego, w czym czujemy się najlepiej.

Co należy do obowiązków project managera?

Dużo zależy od skali firmy oraz charakterystyki samego projektu. Pewne obowiązki są jednak nierozerwalnie związane z tym zawodem:

 • analiza wstępna zakresu i założeń projektu,
 • przygotowanie i pilnowanie harmonogramu,
 • komunikacja wewnętrzna z zespołem,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z klientem,
 • dbanie o jakość,
 • ocena efektów prac itp.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Praca na tym stanowisku jest o tyle wymagająca, że od kandydatów oczekuje się dość szerokiego spektrum umiejętności. Od typowo miękkich, takich jak komunikacja z ludźmi, negocjowanie, delegowanie zadań, do stricte technicznych. To ostatnie zależy naturalnie od typu projektu, natomiast generalna zasada mówi, że trzeba bardzo dobrze rozumieć, na czym polega postawione przed nami zadanie. Bez tego nie wykonamy solidnej analizy, z kolei bez niej projekt prawdopodobnie nie powiedzie się w pełni.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Różnorodność. Praca PMa codziennie przynosi nowe, mniejsze lub większe, wyzwania. Brak jest rutyny i monotonii, którą charakteryzuje się wiele innych stanowisk. Po pierwsze wynika to z kompleksowości samych projektów (mnóstwo drobnych elementów, które lubią generować niespodzianki), po drugie z faktu, że kolejne etapy projektu oznaczają inne zadania dla PMa. Zatem w jednym tygodniu analizujesz zagadnienie, kiedy indziej odbywasz serię wyjazdowych spotkań, następnie tworzysz harmonogram, aby w dłuższej perspektywie czasu postresować się nieco przy okazji większego wdrożenia :). Nie ma czasu na nudę i powtarzalność!

Taki schemat sprawia też, że nieustannie rozwijasz się i szlifujesz swoje umiejętności.

Jakie są największe trudności/minusy, a jakie plusy tej pracy?

Moim zdaniem to, co możemy rozpatrywać jako trudność, czy minus, w konsekwencji daje największą satysfakcję. Projekty IT są zwykle złożone i w części nieprzewidywalne. Opieka nad nimi stanowi spore wyzwanie, które może generować stres. Z uwagi na dynamiczną sytuację nie raz zdarza się, że kierownik musi wykonać nagłą korektę planów, które tak skrupulatnie przygotował. Czasem musi zredefiniować swoją rolę w projekcie i dodatkowo wesprzeć zespół, zorganizować konsultacje czy podjąć trudne negocjacje z klientem.

Z drugiej strony wszystko to sprawia, że jest ciekawie i nie ma mowy o nudzie. Dla mnie to bardzo duży plus w pracy – nie cierpię monotonii.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Zarobki uzależnione są od bardzo wielu czynników – przede wszystkim doświadczenia, które pozwala kierować naprawdę dużymi lub naprawdę innowacyjnymi projektami. A w takich są pieniądze :). Generalnie wydaje się, że w przypadku pracy dla branży IT (bardzo prężnej i dynamicznie rozwijającej się dziś gałęzi gospodarki w Polsce), pensje kierowników projektów przewyższają wyraźnie średnie wynagrodzenia.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Na start głównym źródłem ofert pozostają portale ogłoszeniowe. W miarę zdobywania doświadczenia i poznawania rynku sami możemy śledzić trendy oraz szukać zatrudnienia w firmach, których oferty są jak najbliższe naszym oczekiwaniom. Następnie pozostaje aplikować bezpośrednio do działów HR.

Natomiast z moich obserwacji oraz relacji wielu moich znajomych, posiadających już jakiś staż pracy, wynika, że coraz częściej to „praca szuka człowieka”. Polecam założyć konto na LinkedIn oraz GoldenLine – social media to dzisiaj mocno eksploatowany kanał rekrutacyjny.

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Jeżeli czujesz, że to praca dla Ciebie - nie czekaj! Pierwsze zadania realizować można już podczas np. studiów – zarówno w wybranej firmie (nawet jako wsparcie głównego PMa), jak i np. w ramach projektów prowadzonych na uczelni. Zebrane wówczas doświadczenie odpowie na pytania czy to na pewno praca dla Ciebie, ale także pozwoli wybrać np. profil projektów, których prowadzenie da najwięcej satysfakcji. Project management to pojęcie dość szerokie – warto dokładnie przemyśleć co jest dla Ciebie najważniejsze i w tym kierunku rozwijać się.

-----------------------------------------------------------

Paweł Smolarz
Project manager w IMAGINE

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Studiowałem kulturoznawstwo ze specjalnością nowe media. Studia humanistyczne, jak powszechnie wiadomo, to bardziej otwieracz możliwości niż szkoła fachu. ;) Postanowiłem więc najpierw zobaczyć, jak nowe media działają od środka. Poza tym zaczynała się era YouTube’a, a ja chciałem poznać niszę. Poszedłem na staż do agencji reklamowej i wsiąkłem. To była dobra szkoła dla mnie, pozwoliła zdecydować, czy dalej chcę zawodowo iść w tym kierunku. Pracowałem dla Bakallandu, przy tworzeniu koncepcji i wdrażaniu strony, robiłem drobne zlecenia dla Reala. Nauczyłem się planować procesy.

Szczeble kariery zależą oczywiście od struktury firmy. Junior, project manager i senior to jest najpopularniejszy scenariusz.

Co należy do obowiązków project managera?

Z definicji project manager to osoba, która prowadzi projekt wewnątrz firmy. W praktyce bardzo często na tym stanowisku siedzi człowiek orkiestra: account i project manager w jednej osobie. Obsługuje klienta: przygotowuje przetargi, planuje pracę z klientem i zespołem, bierze udział w tworzeniu koncepcji, strategii, komunikuje się na bieżąco z klientem, buduje relacje długofalowe.

Główne zadanie project managera: dowieźć na czas projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem. I to jeszcze w taki sposób, żeby był jak najbardziej rentowny dla firmy. W zależności od przyjętej metodyki projektowej PM może lub powinien wpływać na etapy projektu, na jego rozwój, ewolucję lub rozbudowę. Jeśli w trakcie cyklu projektowego widać, że coś można poprawić, project manager przygląda się procesowi i optymalizuje go wewnątrz firmy.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Twarde:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu metodyki prowadzenia projektów, np. Agile, Prince2, Scrum (chodzi oczywiście o umiejętność praktycznego zastosowania).
 • obsługa narzędzi projektowych (zarządzanie projektami, CRM. W zależności od tego, co jest używane w firmie).
 • biegła znajomość języka obcego w przypadku obsługi zagranicznych klientów.

Miękkie:

 • umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nastawienie na realizację celów biznesowych firmy,
 • budowanie relacji z klientem,
 • chęć do ciągłego rozwijania się,
 • zdolności organizacyjne,
 • otwartość na ludzi,
 • elastyczność w pracy nad projektem.

Brzmi to jak kopiuj-wklej z przeciętnego ogłoszenia rekrutacyjnego. ;) Kłopot w tym, że te kompetencje są naprawdę potrzebne. I to codziennie.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Będę konkretny. ;) Ciekawa jest praca z klientem. I kontakt z różnymi branżami.
Fajnym aspektem tej pracy jest możliwość zobaczenia finału projektu: w sieci, na billboardach.
Lubię mieć wpływ na to, jak dany projekt będzie ostatecznie wyglądał.
Kontakt z ludźmi kreatywnymi, którzy działają też na moją kreatywność.
Duże tempo pracy. Nigdy nie ma nudy.

Jakie są największe trudności/minusy, a jakie plusy tej pracy?

Trudności widzę dwie. A właściwie wyzwania. Pierwsza to praca z klientem - trzeba umieć się komunikować i właściwie zawsze być w formie. Wystarczy pomyśleć o dowolnym mrocznym, lutowym poranku w Polsce, żeby przypomnieć sobie, że dobra forma nie zawsze jest możliwa. ;)

Druga rzecz to nieprzewidywalność współpracy z korporacjami: nie wszystko jest zależne od zespołu po stronie klienta. Czasem to kwestia decyzyjności osób stojących wyżej w hierarchii albo jakiś zmian organizacyjnych, które wywracają projekt do góry nogami. Im jest dłuższy łańcuch osób w komunikacji projektowej, tym większe prawdopodobieństwo, że pojawią się niedomówienia i błędy.

Minus - praca w stresie i duża presja (z obu stron).

Plusy - właściwie pokrywają się z tym, co jest najciekawsze w tej robocie: kontakt z klientem, możliwość zobaczenia efektów pracy, kontakt z różnymi ludźmi i branżami, dynamika pracy, niezłe pieniądze.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Wszystko zależy od branży: czy jest marketingowo-digitalowa, czy IT. Nazwa stanowiska będzie taka sama, ale zarobki już nie. Myślę, że wynagrodzenia na tym stanowisku kształtują się w przedziale od 2 000 PLN do nawet 15 000 PLN.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

W serwisach społecznościowych: Facebook, Linkedin i Goldenline. Dobrym źródłem jest też poczta pantoflowa, czyli znajomi znajomych. No i wreszcie uderzanie bezpośrednio do firm, w których chciałoby się pracować (albo kontakt w zakładce kariera albo bezpośrednio w siedzibie firmy).

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Jak najwcześniej zacznijcie zbierać doświadczenia zawodowe: bezpłatne praktyki, staże, projekty. Po to, żeby zobaczyć, czy jest to praca, która wam odpowiada). Tutaj nie są potrzebne studia specjalistyczne: w pierwszej kolejności liczą się zdolności analityczne i miękkie kompetencje. Twarde przyjdą z czasem - wszystkiego można się nauczyć w praktyce.

-----------------------------------------------------------

Jacek Piątkowski
Project manager, agencja reklamowa Upside

Jak zostać project managerem?

Należy skorzystać z klasycznych mechanizmów popularnych na rynku pracy, czyli przekupstwa, koligacji rodzinnych, gróźb, szantażu, wielopoziomowych intryg etc. Najlepiej korzystać jednocześnie z kilku z nich, wtedy skuteczność w znalezieniu pracy zdecydowanie rośnie.

Co należy do obowiązków project managera?

Granice kompetencji i obowiązków na tym stanowisku są nieostre i zależą od sposobu organizacji firmy, kultury pracy, rodzaju projektów, w których realizacji project manager uczestniczy. W niesieciowych agencjach reklamowych to często praca związana z komunikacją public relations, projektami kreatywnymi, działaniami dotyczącymi z pozyskiwaniem nowego biznesu, obsługą klienta, a także realizacją projektów pro publico bono.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Na pewno wypada znać podstawy wiedzy związanej z marketingiem i komunikacją marketingową. Rozumieć sens i znaczenie poszczególnych etapów pracy związanych z powstawaniem usługi marketingowej. Warto ją także osadzić w kontekście rynkowym, spojrzeć na nią szerzej. Nic nie jest zawieszone w próżni, ale z czegoś wynika i dokądś zmierza. Ma swój głębszy sens, choć z pozoru na takie nie wygląda.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Różnorodność. Fakt, że uczestniczy się w powstawaniu bardzo różnych bytów marketingowych, występuje w wielu różnych rolach, mierzy się z wieloma problemami po raz pierwszy. Pozwala na nie spojrzeć z wielu perspektyw. To przede wszystkim dużo uczy i nie pozwala na popadnięcie w rutynę. Jestem po prostu ciekaw każdego następnego dnia.

Jakie są największe trudności/minusy, a jakie plusy tej pracy?

Najciekawsze projekty to niekoniecznie najważniejsze projekty. Czasem w głębi ducha ciężko się z tym pogodzić.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Nie znam mediany dla tego stanowiska, trudno mi zatem odnieść się do wysokości zarobków. Podejrzewam jednak, że project managerowie zarabiają ich zdaniem zdecydowanie za mało, a szefowie agencji i ich księgowi są odmiennego zdania.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Wśród znajomych, na LinkedIn, w serwisach rekrutacyjnych… Chyba w takiej kolejności.

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają zostać project managerami?

Na pewno trzeba mieć otwarte oczy (czasem szeroko, ze zdziwienia), umieć zachować stoicki spokój, mieć chłodną głowę. A przede wszystkim być ciekawym świata, próbować zrozumieć jego logikę. Choć to czasem bywa bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

-----------------------------------------------------------

Jakub Karólewski
Project manager, The Dust (Grupa Me & My Friends)

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

W moim przypadku doszło do tego w sposób naturalny - nie do końca planowałem swoją karierę w tym kierunku, ale często w zakresie moich obowiązków znajdowały się zadania związane z zarządzaniem projektem lub zespołem. Pierwsze doświadczenia jako project manager zdobyłem, prowadząc własną działalność gospodarczą w branży reklamowej. Potem rozwijałem swoje umiejętności w firmie Techland. Kolejne szczeble kariery przebiegały w dość typowy sposób: najpierw asystowałem w zarządzaniu projektem, jednocześnie go współrealizując, z czasem zakres mojej odpowiedzialności zwiększał się, aż w końcu powierzono mi samodzielne zarządzanie projektem.

Co należy do obowiązków project managera?

Odpowiedź na to pytanie może różnić się w zależności od branży. Ogólniej rzecz biorąc, project manager jest odpowiedzialny za:

 • zdefiniowanie zakresu projektu na podstawie postawionych wymagań oraz celu,
 • przygotowanie konkretnej listy zadań oraz terminarza,
 • zarządzanie zespołem,
 • kontrolowanie postępu prac w projekcie i jego jakości,
 • dbanie o dotrzymanie terminów oraz realizację budżetu.

Ponadto, project manager często ma również obowiązki niezwiązane z konkretnym projektem, takie jak usprawnianie komunikacji w zespole czy stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Specyfika tej pracy wymaga przede wszystkim silnie rozwiniętych umiejętności miękkich. Istotna jest wewnętrzna motywacja, chęć dążenia do sukcesu i stałej poprawy, umiejętność widzenia „całego obrazu" projektu. Liczy się też pasja i energia, którą project manager potrafi zarażać zespół, jego poczucie humoru, empatia i zdolność do mobilizowania współpracowników.

Najważniejsze umiejętności twarde obejmują tworzenie ustrukturyzowanego planu, umiejętność podziału dużych zadań na poszczególne etapy, a co za tym idzie - poprawny wybór technologii, metodyki pracy, zarządzanie i monitorowanie pracy zespołu, umiejętność określenia i minimalizowania ryzyka, a potem prowadzenie całej dokumentacji.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Przede wszystkim nieustanna potrzeba edukacji, poznawania nowych rozwiązań technologicznych i czerpania wiedzy od członków zespołu. Planowanie pracy innych osób wymaga zrozumienia problemów, z jakimi mogą się borykać podczas rozwiązywania swoich codziennych zadań i jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych aspektów pracy project managera.

Kolejną charakterystyczną cechą tego stanowiska jest fakt, że każdy projekt to coś zupełnie nowego - nie są to utarte, powtarzalne procesy. Idealny project manager powinien lubić częste i duże zmiany, traktując je jako kolejne zawodowe wyzwanie.

Jakie są największe trudności/minusy, a jakie plusy tej pracy?

O plusach już wspomniałem. To przede wszystkim duża dynamika rozwoju osobistego i zawodowego, związana z koniecznością ciągłej edukacji i samokształcenia, możliwość zdobywania doświadczenia na różnych polach oraz szeroki wachlarz projektów, który gwarantuje brak rutyny.

Jako „trudności” można natomiast uznać ogromną odpowiedzialność za prowadzone projekty, konieczność bycia bardzo elastycznym oraz świadomość, że jako project manager muszę znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Z drugiej strony - mam wewnętrzne poczucie, że właśnie te trudności są ogromnym motorem napędowym, ponieważ motywują mnie do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w styczniu 2018 roku wskazują, że mediana zarobków na stanowisku project managera to około 7900 zł brutto. Zgodnie z raportem najniższe odnotowane zarobki zaczynają się od kwoty 5700 zł brutto, a najwyższe wynagrodzenia sięgają 10900 zł brutto.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Na podstawie mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że zapotrzebowanie na tego typu stanowisko istnieje w każdej branży. Najwięcej możliwości zatrudnienia oferują jednak firmy zajmujące się rozwiązaniami IT.

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Na początku dobrym pomysłem jest obranie ogólnego kierunku i zebranie różnych doświadczeń. Trudno jednak zostać project managerem „od wszystkiego”, takim, który może pracować z powodzeniem w każdej branży. Bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów, nie da się kierować projektem bez ugruntowanej wiedzy w dziedzinie, której dotyczą realizowane projekty.

Ponadto - jeśli czujesz, że masz zdolności przywódcze, potrafisz kierować zespołem i delegować zadania, a także nie przeraża Cię prowadzenie terminarza - nie myśl o Project Managemencie jako zadaniu dla superbohaterów i nie daj się przerazić ilością obowiązków, które na Ciebie spadną.

-----------------------------------------------------------

Kamil Zowczak
Project manager w KERRIS Group

Jak zostałeś project managerem? Jak wyglądają szczeble kariery na tym stanowisku?

Myślę, że bardzo duży wpływ na moją obecną pracę miały moje zainteresowania z czasów dzieciństwa. Już w podstawówce czy gimnazjum bardzo lubiłem spędzać czas, ucząc się tworzyć podstawowe strony internetowe czy projekty graficzne. Dzięki temu od zawsze rozumiałem digital i uczyłem się rozwiązywania problemów technologicznych znacznie wcześniej niż inni (przykładowo naprawiając komputer zanim mama dowie się, że znów go zepsułem :) )

Zaczęło się od software-house’u na stanowisku całkowicie juniorskim. Bez żadnego przygotowania, z dużą dozą zaufania zostałem dosłownie wrzucony na głęboką wodę, by zdobywać doświadczenie i zwiększać swoje umiejętności. Szczeble? Moje doświadczenie pokazuje, że trzeba po prostu się uczyć, aby z tygodnia na tydzień być jeszcze lepszym PMem.

Co należy do obowiązków project managera?

Project manager to najprościej mówiąc osoba wspierająca zespół, by mógł bez żadnych przeszkód realizować swoje zadania. Najważniejszym obowiązkiem PMa jest więc dbanie o pracę członków zespołu. W pewnym sensie jest to osoba stojąca najniżej w hierarchii zespołu projektowego - będąca jednocześnie fundamentem całej pracy. Jeśli chodzi o konkretne obowiązki to różnią się one zależnie od branży, w jakiej pracuje PM. W KERRIS project managerowie odpowiadają nie tylko za prowadzenie zespołu projektowego, ale także za kontakt i wsparcie klienta.

Kogo poszukuje się na stanowisko project managera? Jakie umiejętności miękkie i twarde są potrzebne?

Jeśli chodzi o umiejętności twarde to warto, by PM miał podstawowe pojęcie dotczące pracy każdej osoby w zespole. Nie musi umieć programować, ale warto by wiedział, na czym to polega i jak wygląda kod. Nie musi być też grafikiem, ale rozumienie Sketcha czy Photoshopa jest bardzo przydatne. Takie podejście pomaga zrozumieć, nad czym dokładnie pracuje zespół.

Umiejętności miękkie? Otwartość i pewność siebie, jeśli chodzi o kontakty na zewnątrz organizacji. W przypadku zarządzania zespołem - empatia i zrozumienie swojej pozycji w zespole.

Co jest najciekawsze dla Ciebie w pracy project managera?

Zmienność projektów - ta praca rzadko się nudzi. Praktycznie każdy projekt to wchodzenie w zupełnie nowe branże. Często w bardzo krótkim czasie trzeba zrozumieć biznes, z którym nigdy wcześniej nie miało się styczności. Tylko w taki sposób można dobrze zrealizować projekt.

Jakie są największe trudności/minusy a jakie plusy tej pracy?

Stres, presja i odpowiedzialność to chyba największe trudności do pokonania. Praca project managera z reguły nie wygląda jak typowe „nine to five”. Z doświadczenia wiem, że nawet wychodząc z biura PM martwi się o to, czy terminy zostaną dopięte, a projekty dowiezione z odpowiednią jakością. Plusy? Po pierwsze własna organizacja pracy - zaczynając od wyboru narzędzi, z jakich korzystamy podczas realizacji projektu po pełną elastyczność w zakresie godzin pracy (jak na przykład praca wieczorami, jeśli w dzień mam inne zajęcia). Po drugie satysfakcja ze zrealizowanych projektów - im bardziej człowiek wierzy w projekt nad jakim pracuje, tym większa motywacja do jego realizacji.

Jak kształtują się zarobki na tym stanowisku?

To zależy. Głównie oczywiście od umiejętności i doświadczenia, ale też branży czy konkretnego rynku, w jakim szuka się pracy. Jeśli chodzi o warunki w Warszawie - stanowiska juniorskie dla osób, które miały już styczność z działalnością projektową zaczynają się od 2000 - 2500 zł na rękę. Osoby oferujące więcej wartości dodanej mogą dojść do 4000 - 7000 zł miesięcznie. Zwiększając swoje umiejętności poprzez odpowiednie certyfikaty, można podwoić lub nawet potroić wymienione kwoty, przekraczając nawet 10000 czy 15000 zł netto miesięcznie jako Scrum Master. W długim okresie pewnie najbardziej opłaca się pewnie zrealizować własny projekt, ale jest to obarczone największym ryzykiem i wymaga największych umiejętności i zaangażowania.

Gdzie szukać pracy jako project manager?

Na samym początku warto zastanowić się, w jakiej branży chcemy pracować. Niektórzy preferują pójście w stronę digitalu, inni w stronę eventów, jeszcze inni w marketing. Dalej pozostaje już tylko wyszukanie firm z danej branży i rozesłanie CV. PMów potrzeba wszędzie, praca na pewno się znajdzie - nawet teraz szukamy kogoś takiego do zespołu KERRIS, zachęcamy do sprawdzenia ogłoszeń na: kerrisgroup.com/pl/kariera

Co poleciłbyś osobom, które zamierzają w przyszłości zostać project managerami?

Poleciłbym, by po prostu zostali project managerami. Szczerze - nie ma na co czekać. Krzywa uczenia na stanowiskach juniorskich jest praktycznie pionowa, co w większości przypadków jest efektem skoku na głęboką wodę. Nie da się w tym miejscu w żaden sposób zastąpić prawdziwego doświadczenia. Tutaj po prostu trzeba zacząć uczyć się na własnym doświadczeniu i wyciągać wnioski.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij