Kampania 17 Celów na Szczycie Klimatycznym ONZ – polski biznes na rzecz Agendy 2030 w 2019 roku

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Kampania 17 Celów na Szczycie Klimatycznym ONZ – polski biznes na rzecz Agendy 2030 w 2019 roku

Kampania 17 Celów zostanie zaprezentowana na COP24 jako przykład działań polskiego biznesu na rzecz realizacji Agendy 2030 i przeciwdziałania zmianom klimatu. Prezentacja odbędzie się podczas wydarzenia SDG Global Action Hour: Climate Edition, organizowanego przez ONZ 12 grudnia.

Kampania 17 Celów zachęca biznes do zaangażowania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Na COP24 zostanie zaprezentowana jako przykład inicjatywy sektora biznesu.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Wydarzenie SDG Global Action Hour: Climate Edition (Globalna Godzina Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: Edycja Klimatyczna) poświęcone jest inspirującym działaniom, jakie podejmują podmioty z różnych sektorów, budując globalny ruch na rzecz wspierania celów zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wydarzenie to towarzyszy COP24. Organizowane jest przez UN SDG Action Campaign, która jest inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, zarządzaną przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Inicjator kampanii, CSR Consulting, podczas wydarzenia podsumuje inicjatywy biznesu w 2018 roku oraz zaprezentuje plany na 2019 rok. Zostały one zawarte w publikacji Przewodnik Inspiracji CSR Consulting, który właśnie ujrzał światło dzienne. Jego premiera miała miejsce 29 listopada 2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na konferencji „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”.

Podczas konferencji podsumowano tegoroczną edycję kampanii, która prowadzona była pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Skupiają się na 3 zagadnieniach: inkluzywnym rozwoju gospodarczym, dobrej żywności wspierającej zachowanie zdrowia i zrównoważonych opakowaniach. Wybór kluczowych zagadnień należał do Rady 17, powołanej przy Kampanii grupy ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Opracowali oni pierwszą diagnozę kluczowych celów zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu i wytyczyli priorytetowe kierunki działania w ramach wybranych celów. Zostały one podczas Laboratoriów 17 Celów przełożone na 33 konkretne pomysły na działania przedsiębiorstw i opisane w Przewodniku Inspiracji.

– Mamy nadzieję, że Przewodnik Inspiracji stanie się dla firm impulsem do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Niektóre z zaprezentowanych w nich pomysłów zaczęły być już wdrażane w ramach międzysektorowych inicjatyw – mocno zachęcamy do dołączenia do nich. Jesteśmy przekonani, że umieszczenie celów zrównoważonego rozwoju w strategiach firm jest nie tylko koniecznym krokiem do bardziej trwałego, zrównoważonego rozwoju, ale też otwiera nowe szanse biznesowe i stanowić będzie w przyszłości o przewadze konkurencyjnej – powiedziała Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting.

Do pomysłów, które będą realizowane w 2019 roku, należy m.in. Koalicja 5 Frakcji – pierwszy w Polsce system oznakowania opakowań wskazujący konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować czy Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce – klub zaangażowanych firm i program edukacyjny w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw.

Celem inicjatorów Kampanii w 2019 roku jest zagwarantowanie, aby jak najwięcej inicjatyw na rzecz Agendy 2030 doczekało się realizacji. Zamierzają też wypracować wraz z Głównym Urzędem Statystycznym wskaźniki mierzenia postępu realizacji celów zrównoważonego rozwoju dla biznesu, aby możliwe było systemowe badanie efektywności podejmowanych działań.

Na większe zaangażowanie krajowego biznesu liczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Realizacja Agendy 2030 należy do celów polskiego rządu. – Agenda 2030 ONZ to ambicja stworzenia globalnego kompasu definiująca rozwiązania przyjazne dla świata, człowieka, środowiska. To także istotny punkt odniesienia w kontekście polityki gospodarczej realizowanej przez polski rząd. Nieprzypadkowo kluczowe cele Agendy 2030, takie jak wzrost gospodarczy, eliminacja ubóstwa, innowacyjność, przemysł, zrównoważone miasta, działania na rzecz środowiska, czy dobra jakość edukacji są zbieżne ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Poszukujmy więc najlepszych sposobów na jej realizację i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich wymiarach i na każdym poziomie. – napisała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz w słowie wstępnym do Przewodnika Inspiracji. Wierzę, że nasza postawa otwartego dialogu wywoła gotowość coraz szerszego kręgu podmiotów do współpracy na rzecz tworzenia partnerstwa w celu efektywnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. To właśnie w różnorodności tkwi potencjał, a we współpracy tkwi wielka siła. – dodała Emilewicz.

Przewodnik Inspiracji – pomysły na działania biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju dostępny jest na stronie kampania17celow.pl/przewodnik-inspiracji.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij