Paweł Kastory (CEO Grupy DDB Polska) został członkiem Rady Uczelni ASP w Warszawie

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Paweł Kastory (CEO Grupy DDB Polska) został członkiem Rady Uczelni ASP w Warszawie

Członkiem pierwszej Rady Uczelni ASP został Paweł Kastory CEO Grupy DDB Polska.

Na mocy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r., trzecim (obok senatu i rektora) organem uczelni publicznych zostały powołane rady uczelni. Członkowie rady powoływani są przez senat uczelni. Członkiem pierwszej Rady Uczelni ASP został Paweł Kastory CEO Grupy DDB Polska. Pozostali członkowie Rady to: Bożena Gargas, prezes IWP; Robert Gruszczyński, dyrektor kreatywny WILIAMS; prof. Jarosław Modzelewski, dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, Jan Garstka – Przewodniczący Samorządu Studentów. Do zadań Rady Uczelni ASP należą m.in.: monitorowanie procesu zarządzania Uczelnią, monitorowanie prowadzonej w Uczelni gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie projektów statutu i strategii Uczelni.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij