Lidl dołącza do Polskiego Paktu Plastikowego

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Lidl dołącza do Polskiego Paktu Plastikowego

9,2 miliarda ton plastiku – tyle globalnie wytworzyliśmy od lat pięćdziesiątych XX w. Niestety, większość po jednorazowym użyciu trafia na wysypiska śmieci i do oceanów. Problem widzą rządy, biznes, organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki i konsumenci.

10 września w Polsce, wzorem innych państw, środowiska te powołały wspólną inicjatywę – Polski Pakt Plastikowy, który ma zmierzyć się z tym wyzwaniem na naszym rynku. 

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Przez ostatnie 70 lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10% tworzyw sztucznych. Reszta, w ogromnej części jako odpady, zaśmieca środowisko naturalne. Problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem dostrzegają też polscy konsumenci – 59% z nich wskazuje go jako jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych. Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno dla przemysłu , który je wytwarza i użytkuje, jaki i dla nas – konsumentów segregujących odpady opakowaniowe po ich wykorzystaniu. Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku chcą podjąć działania w kierunku zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i realizować zadania związane z efektywną redukcją użycia pierwotnych tworzyw sztucznych na polskim rynku. Plan jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy.  

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy, którą tworzy grupa 12 firm od producentów opakowań, poprzez firmy i sieci handlowe wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek, po recyklerów i organizacje odzysku. Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i tych ze świata nauki.

– Tylko wspólnie możemy zmierzyć się z plastikowym wyzwaniem. Powinniśmy skoncentrować działania na ograniczeniu użycia plastiku, pracować nad innowacjami i sprawić, aby plastik krążył w obiegu zamkniętym. Wierzymy, że angażowanie kolejnych firm, instytucji i administracji oraz realna i efektywna współpraca tych wszystkich stron może doprowadzić do zmiany modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce. Pamiętajmy, że członkowie Paktu to firmy, które od lat podejmują już liczne działania w tym obszarze. Ich zaangażowanie w Pakt to wyraz większych ambicji i decyzja o realizacji wspólnych projektów niemożliwych do realizacji dla pojedynczych podmiotów. Czas bowiem na zdecydowane działanie – tu i teraz. Cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego– to ambitny, bardzo konkretny plan działania” – mówi Małgorzata Greszta, CSR consulting inicjator „Kampanii 17 Celów”.

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych kierunków działań postulowanych przez ekspertów: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje –tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i mające wpływ na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku. 

  • Pierwszy cel to identyfikacja a następnie eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. 
  • Drugi - dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. 
  • Cel trzeci to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. 
  • Kolejne punkty to dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%, a także efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku. 
  • Ostatni cel to bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku - podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów. 

Elementem budującym wiarygodność Paktu jest jego realny wpływ na zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku poprzez stopniowe osiąganie wspólnych celów strategicznych. Narzędziem weryfikacji prac Paktu będzie raport roczny z postępu realizacji celów. Ogłoszenie pierwszego raportu, obejmującego efekty prac za rok 2020, planowane jest na II kw. 2021 roku.

Polski Pakt jako część globalnej inicjatywy stworzonej przez Fundację Ellen MacArthur

10 września – podczas konferencji transmitowanej online – Polski Pakt oficjalnie dołączył do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym stał się częścią ambitnego programu, który od lat walczy o racjonalne i prośrodowiskowe gospodarowanie obiegiem tworzyw i spełnienie Globalnego Zobowiązania dot. nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment). 

Z Fundacją globalnie współpracuje ponad 400 firm – odpowiedzialnych za wprowadzanie 20% opakowań na światowe rynki, rządy wielu krajów, organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki naukowe a także inwestorzy. 

Z plastiku nie zrezygnujemy, ale musimy przestać go wyrzucać i nauczyć się go wykorzystywać w obiegu zamkniętym – będzie to możliwe tylko wtedy kiedy w działania Polskiego Paktu zaangażuje się jak najwięcej firm i instytucji z różnych sektorów.. Polski Pakt Plastikowy powstał z inicjatywy Kampanii 17 Celów, której zadaniem jest właśnie mobilizowanie polskiego biznesu do podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Członkiem Paktu może zostać każde przedsiębiorstwo, organizacja czy instytucja, która zobowiąże się do realizacji wspólnych celów, a w szczególności zachęcane są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych na rynek, producenci opakowań, a także przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym, recyklerzy oraz firmy związane z łańcuchem wartości opakowań. Bardzo ważne jest wsparcie organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytutów badawczych. 

– Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, dla której kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego są niezmiernia istotne. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego oraz staliśmy się częścią globalnej inicjatywy Plastic Pact Network Fundacji Elen MacArthur. Jako firma podjęliśmy już zobowiązanie Reset Plastic dotyczące redukcji plastiku. Dążymy do tego, aby do 2025 roku 100% wszystkich plastikowych opakowań marek Lidla była możliwa do recyclingu oraz by zużycie plastiku było o 20% mniejsze. Cieszy nas to, że coraz więcej firm podejmuje działania, których celem jest walka o czystszą planetę – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communiations Lidl Polska.

Obok Lidl Polska członkami paktu są następujące firmy: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska oraz 20 instytucji jako członków wspierających, wśród nich są organizacje pozarządowe, biznesowe i uczelnie wyższe. 

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij