Co sprzyja rozwojowi odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Co sprzyja rozwojowi odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zbadało czynniki wpływające na rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Respondenci najczęściej wskazywali na osobiste zaangażowanie pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz obecność w Polsce międzynarodowych korporacji.

„Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Wśród kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi odpowiedzialnego biznesu w Polsce najwięcej wskazań – po 59% – uzyskały odpowiedzi odnoszące się do osobistego zaangażowania pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz standardów działania wdrażanych przez międzynarodowe korporacje. Warto jednak podkreślić spadek znaczenia zagranicznych firm w porównaniu z badaniem sprzed 5 lat. Wówczas na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniano właśnie ich wpływ (prawie 80% wskazań).

– Obserwujemy wzmocnienie roli odpowiedzialnego przywództwa w biznesie. Poparcie zarządów firm dla koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju uważane jest przez menedżerów za kluczową kwestię. Może wyrażać się między innymi osobistym zaangażowaniem w wybrane inicjatywy i projekty CSR-owe członków zarządów, co widzimy na przykładzie funkcjonującej w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Istotna jest spójność postępowania i wartości liderów, bycie ich ambasadorem wewnątrz organizacji – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tegorocznym badaniu wyraźnie mniejsze znaczenie przypisano oddziaływaniu organizacji pozarządowych (19%), za to na trzecie miejsce awansował wpływ rozwiązań przyjmowanych na szczeblu unijnym (48%). Narzucają lub sugerują one firmom wdrożenie określonych rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu. W porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat takich rozwiązań jest więcej i są one pozytywnie przyjmowane przez menedżerów CSR. Dużą wagę przypisano również wymaganiom stawianym przez partnerów biznesowych (44%) oraz konsumentów (31%). Badani jednocześnie wskazywali, że w ciągu ostatnich kilku lat świadomość polskich konsumentów w omawianym obszarze zdecydowanie wzrosła.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego odpowiedź na globalne wyzwania społeczne i środowiskowe, to nie tylko zapotrzebowanie na produkty czy inicjatywy ograniczające wpływ firm na ludzi czy otoczenie. Dzisiejszy klient wybiera marki, z których wartościami i działaniami się utożsamia, mając poczucie, że to nie przejściowa moda, a trwały i świadomy trend. Kluczem do budowania marki społecznie odpowiedzialnej w sposób wiarygodny dla jej otoczenia jest gotowość osób zarządzających do fundamentalnej zmiany strategii biznesowej firmy. Otwiera to drogę do ważnych decyzji i poszukiwania nowych rozwiązań wspierających jej zrównoważony rozwój i podnoszących konkurencyjność na rynku – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Przeszkody dla rozwoju CSR

Respondenci zostali także zapytani o przeszkody we wdrażaniu CSR w Polsce. Za główną barierę uznali brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry zarządzającej firmami (54%). Niewiele mniej – 44% wskazań – także odnosiło się do czołowych przedstawicieli firmy, a dotyczyło braku odpowiedniej edukacji wśród kadry zarządzającej.

W grupie najczęściej udzielanych odpowiedzi znalazły się te zwracające uwagę na problem postrzegania CSR jako działań sponsoringowych (56%) oraz przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny” i nie płyną z niego wymierne korzyści (44%). Widać zatem, że oprócz bieżących zadań ważną rolą menedżerów CSR jest także edukowanie własnych zwierzchników i współpracowników w zakresie konieczności wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce

Badanie zostało zrealizowane w ramach jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem jubileuszu została firma LPP, polski producent odzieży.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij