Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets

W sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz dołączyła do inicjatywy Science Based Targets oraz określiła cele klimatyczne dla wszystkich spółek tworzących grupę. Teraz cele Grupy zostały oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets.

Grupa Schwarz, której Lidl Polska jest częścią, postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji operacyjnych o 55% do 2030 roku (w porównaniu z 2019 rokiem). W ten sposób cała Grupa Schwarz działa zgodnie z celem paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Lidl jako jeden z największych detalistów spożywczych wspiera ten cel. W związku z tym Lidl opracował własne cele klimatyczne w różnych krajach, które opierają się na metodologii Naukowych Celów Klimatycznych (Science Based Targets*) i przyczyniają się do osiągnięcia celu ogólnogrupowego. Strategia klimatyczna sieci spożywczej polega na unikaniu, ograniczaniu i kompensowaniu emisji w sklepach Lidl i w łańcuchach dostaw, aby wnieść pozytywny wkład w ochronę klimatu.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Cele klimatyczne, jakie wyznaczył sobie Lidl:

  • Zmniejszenie emisji operacyjnych we wszystkich spółkach krajowych Lidla o 80% do 2030 roku (w porównaniu z 2019 rokiem) poprzez działanie zgodnie z celem paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.
  • Konwersja na zieloną energię od 1 stycznia 2022 roku we wszystkich sklepach Lidla, centrach logistycznych i obiektach operacyjnych. Oznacza to, że energia elektryczna dostarczana do wspomnianych obiektów pochodzić będzie z instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce. Kiedy energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach wykorzystujących te źródła energii, wytwarza się mniej spalin i dwutlenku węgla. Emisja zielonej energii elektrycznej wynosi tylko około 40 gramów na kilowatogodzinę. Natomiast zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zatem bardziej przyjazne dla środowiska.
  • Osiągnięcie neutralności węglowej od 2022 roku pod względem emisji operacyjnych (zakres 1 i 2).
  • Ze względu na to, że większość śladu węglowego w Lidl Polska przypisywana jest wytwarzaniu jego produktów, a tym samym wcześniejszemu łańcuchowi wartości, Lidl Polska postawił sobie również za cel zachęcenie swoich dostawców do samodzielnej redukcji emisji. Sieć będzie przekonywać do zmian przede wszystkim tych dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3, aby do 2026 roku ustalili swój własny cel klimatyczny zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets. Zakres trzeci to pośrednia emisja gazów cieplarnianych na etapie produkcji i dystrybucji w obrębie łańcucha wartości firmy Lidl, która powstaje w wyniku: zakupu towarów i usług, emisji związanych z paliwami i energią, transportu (upstream), odpadów operacyjnych, delegacji, dojazdów pracowników, transportu (downstream), użytkowania sprzedawanych produktów, odzyskiwania sprzedanych produktów (zgodnie z protokołem GHG – który stanowi standard rozliczeń i sprawozdawczości korporacyjnej).

Więcej informacji na temat strategii klimatycznej i środków ochrony klimatu można znaleźć na stronie internetowej: kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/cele-klimatyczne

Naukowe Cele Klimatyczne, czyli Science Based Targets (SBTs) to cele redukcyjne dla odpowiednich emisji gazów cieplarnianych, które są naukowo określone. Inicjatywa ta została ustanowiona w 2015 roku przez CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) oraz UNGC (United Nations Global Compact).

* kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/cele-klimatyczne

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij