Alerty SMS z ostrzeżeniami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Alerty SMS z ostrzeżeniami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
W ostatnich tygodniach setki tysięcy osób w całej Polsce dostały „Alerty RCB” związane z zagrożeniem gwałtownymi burzami. Stało się tak dzięki pilotażowemu programowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które po raz pierwszy wysłało w ten sposób komunikaty z ostrzeżeniami.
O autorze
3 min czytania 2018-08-17

RCB to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które jest elementem systemu zarządzania kryzysowego podległego Prezesowi Rady Ministrów. Dzięki RCB można zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia, minimalizować ich skutki. RCB dokonuje analizy zagrożeń bazując na danych uzyskiwanych ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych”, w tym od partnerów międzynarodowych. Do zadań RCB należy również koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach. Stąd ostatnie wysyłki ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami.

1.Skąd RCB miało numery telefonu?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie ma dostępu do numerów – skorzystało z pomocy twojego operatora, powiadamiając go, że należy wysłać ważne ostrzeżenie ze stacji przekaźnikowych znajdujących w pobliżu miejsc zagrożonych ostatnio gwałtownymi burzami.

2. Czy RCB sam współpracuje z operatorami telekomunikacyjnymi takimi jak Play, Orange etc?

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

RCB działa bezpośrednio z każdym z operatorów telekomunikacyjnych – przesyła im informację o potrzebie wysłania ważnej informacji, która w ramach pilotażu musi być rozdystrybuowana do abonentów na terenie konkretnego województwa, a docelowo konkretnego powiatu. Informacje o zagrożeniach RCB otrzymuje od służb mundurowych, IMGW oraz instytucji krajowych i zagranicznych.

3. Czy operator telekomunikacyjny może odmówić wysyłki takich SMS-ów z ostrzeżeniem?

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy operatorami, a Ministerstwem Cyfryzacji, MSWiA, UKE i RCB operatorzy zgodzili się na niezwłoczne i nieodpłatne wysłanie komunikatu. Ponieważ aktualnie są prowadzone prace wdrożeniowe, do części abonentów wiadomość mogła nie dotrzeć z powodów technicznych. Efektywność wysyłki monitorują bezpośrednio operatorzy, żeby w przyszłości jeszcze sprawniej docierały one do odbiorców.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

4. Czy RCB może wykorzystać numer komórki do innych celów niż tylko ostrzeżenia?

RCB nie ma dostępu do numerów, nie może więc ich wykorzystywać. Komunikat z ostrzeżeniem jest przesyłany do operatora, który dystrybuuje wiadomość do swoich abonentów. RCB nie otrzymuje żadnych baz danych w związku z taką wysyłką.

5. Jak często są wysyłane takie powiadomienia z ostrzeżeniem? Np. ile było ich w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Wiadomości RCB będą wysyłane tylko w nagłych przypadkach, a ich liczba nie jest z góry określona. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy dostali 1 wiadomość RCB, przesłaną w dwóch etapach. Pierwszy to wysyłka do osób przebywających w województwach: mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Drugi dotyczył małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

6. Czy ostrzeżenia trafiają do wszystkich osób, które faktycznie przebywały na zagrożonym terenie, czy do osób, które mieszkają na danym terenie (podały dany adres w umowie)?

Wiadomości wysyłane są do wszystkich abonentów przebywających w zasięgu stacji bazowej (BTS), która znajduje się na zagrożonym terenie. W związku z tym osoby tymczasowo przebywające na danym terenie także powinny otrzymać wiadomość.

7. Jaki mechanizm jest wykorzystywany do wysyłki takich ostrzeżeń?

I w przypadku RCB, i ostrzeżeń wysyłanych przez gminy, komunikat trafia do operatorów, którzy przesyłają go do abonentów za pomocą swoich systemów i infrastruktury. Różnica pojawia się w ustalaniu odbiorców. W RCB decyduje o tym geolokalizacja. Wysyłki prowadzone przez gminy docierają do konkretnej bazy odbiorców, którzy sami zapisali się do odpowiedniej bazy danej jednostki terytorialnej. Kontakt do nich i pozwolenie do wysyłki koordynują samorządy.

8. Czy powiadomienie o niebezpiecznym zdarzeniu może wysłać np. konkretna gmina?

Tak, jak najbardziej. Takie wysyłki są realizowane przez około 300 gmin i urzędów miast z całej Polski.

9. Czy tego typu wysyłki przez gminy były już realizowane? Czego najczęściej dotyczą?

Dotyczą one zagrożeń pogodowych, utrudnień w ruchu, ale także przypomnienia o płatnościach oraz ważnych wydarzeniach lokalnych. Informują np. o korkach, cenach paliwa, nadchodzących burzach, smogu czy upałach.

Gminy i urzędy mogą mieć istotny wpływ na przepływ informacji na linii urząd-mieszkańcy. Mogą nie tylko ostrzegać, ale i tworzyć więź z mieszkańcami, budować społeczność na wydarzeniach, przekazywać informacje przydatne w codziennym życiu np. najkorzystniejszą w danym dniu cenę paliwa.

10. Czy ten sam mechanizm wysyłki może zostać wykorzystany przez inny podmiot, np. komercyjny, by dotrzeć do wszystkich ludzi na danym terenie z reklamą swojego produktu?

Tak i nie zarazem. Obecnie komercyjne udostępnienie podobnego mechanizmu możliwe jest u jednego polskiego operatora i przez platformy do masowej wysyłki SMS-ów, lecz wyłącznie do tych, którzy wyrazili wcześniej zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

11. Ile kosztuje taka wysyłka jak RCB? Kto za nią płaci?

Operatorzy ponoszą koszt obsługi, przygotowania wysyłki, pracowników obsługujących wysyłkę oraz koszty sprzętowe.

12. Czy nie przeciąża to sieci?

Faktycznie sieć telekomunikacyjna jest podczas takiej wysyłki bardzo obciążona – przypomina to sytuację w Sylwestra, kiedy kilka milionów osób stara się o jednej godzinie ze sobą połączyć. Dlatego ostatnio SMS-y w imieniu RCB przesyłano etapami.

Autor: Andrzej Ogonowski, PR & Brand Director SMSAPI

PS Do alertów RCB z ostrzeżeniami przed burzami nawiązały także marki m.in. sieć Cinema City Poland: