Co sprzyja rozwojowi odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zbadało czynniki wpływające na rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Respondenci najczęściej wskazywali na osobiste zaangażowanie pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz obecność w Polsce międzynarodowych korporacji.
O autorze
2 min czytania 2020-11-27

„Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Wśród kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi odpowiedzialnego biznesu w Polsce najwięcej wskazań – po 59% – uzyskały odpowiedzi odnoszące się do osobistego zaangażowania pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz standardów działania wdrażanych przez międzynarodowe korporacje. Warto jednak podkreślić spadek znaczenia zagranicznych firm w porównaniu z badaniem sprzed 5 lat. Wówczas na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniano właśnie ich wpływ (prawie 80% wskazań).

– Obserwujemy wzmocnienie roli odpowiedzialnego przywództwa w biznesie. Poparcie zarządów firm dla koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju uważane jest przez menedżerów za kluczową kwestię. Może wyrażać się między innymi osobistym zaangażowaniem w wybrane inicjatywy i projekty CSR-owe członków zarządów, co widzimy na przykładzie funkcjonującej w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Istotna jest spójność postępowania i wartości liderów, bycie ich ambasadorem wewnątrz organizacji – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tegorocznym badaniu wyraźnie mniejsze znaczenie przypisano oddziaływaniu organizacji pozarządowych (19%), za to na trzecie miejsce awansował wpływ rozwiązań przyjmowanych na szczeblu unijnym (48%). Narzucają lub sugerują one firmom wdrożenie określonych rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu. W porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat takich rozwiązań jest więcej i są one pozytywnie przyjmowane przez menedżerów CSR. Dużą wagę przypisano również wymaganiom stawianym przez partnerów biznesowych (44%) oraz konsumentów (31%). Badani jednocześnie wskazywali, że w ciągu ostatnich kilku lat świadomość polskich konsumentów w omawianym obszarze zdecydowanie wzrosła.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego odpowiedź na globalne wyzwania społeczne i środowiskowe, to nie tylko zapotrzebowanie na produkty czy inicjatywy ograniczające wpływ firm na ludzi czy otoczenie. Dzisiejszy klient wybiera marki, z których wartościami i działaniami się utożsamia, mając poczucie, że to nie przejściowa moda, a trwały i świadomy trend. Kluczem do budowania marki społecznie odpowiedzialnej w sposób wiarygodny dla jej otoczenia jest gotowość osób zarządzających do fundamentalnej zmiany strategii biznesowej firmy. Otwiera to drogę do ważnych decyzji i poszukiwania nowych rozwiązań wspierających jej zrównoważony rozwój i podnoszących konkurencyjność na rynku – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Przeszkody dla rozwoju CSR

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Respondenci zostali także zapytani o przeszkody we wdrażaniu CSR w Polsce. Za główną barierę uznali brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry zarządzającej firmami (54%). Niewiele mniej – 44% wskazań – także odnosiło się do czołowych przedstawicieli firmy, a dotyczyło braku odpowiedniej edukacji wśród kadry zarządzającej.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

W grupie najczęściej udzielanych odpowiedzi znalazły się te zwracające uwagę na problem postrzegania CSR jako działań sponsoringowych (56%) oraz przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny” i nie płyną z niego wymierne korzyści (44%). Widać zatem, że oprócz bieżących zadań ważną rolą menedżerów CSR jest także edukowanie własnych zwierzchników i współpracowników w zakresie konieczności wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce

Badanie zostało zrealizowane w ramach jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem jubileuszu została firma LPP, polski producent odzieży.