Criteo i Forbes Insights prezentują wyniki nowego badania: „Jak współpraca w zakresie gromadzenia i wymiany danych handlowych wyrównuje szanse na rynku sprzedaży detalicznej.”

Badanie dowodzi, że managerowie wyższego szczebla rozumieją wartość wspólnych danych i upatrują w nich swoją przewagę konkurencyjną.
O autorze
2 min czytania 2017-10-26

Criteo S.A. (NASDAQ: CRTO), wiodąca na rynku commerce marketingu firma technologiczna, zaprezentowała wyniki, przeprowadzonego we współpracy z Forbes Isights, badania: „Jak współpraca w zakresie gromadzenia i wymiany danych handlowych wyrównuje szanse na rynku sprzedaży detalicznej.” Celem opracowania, do którego zaproszonych zostało ponad 500 zlokalizowanych na całym świecie, wyższego szczebla managerów, reprezentujących kilkanaście różnych branż handlowych, była ocena roli danych w dążeniu do utrzymania konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku. Wyniki pokazują, że marki i sprzedawcy nie tylko zdają sobie sprawę z potencjału danych, ale również postrzegają współpracę i łączenie baz danych, jako sposób na lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów, generowanie wartości i konkurowanie na rynku.

„Pomimo gwałtownej transformacji dokonującej się na rynku handlu detalicznego obserwujemy, że marki, bez względu na wielkość, rozumieją biznesową wartość danych. Jednocześnie wkładają wiele wysiłku w odpowiednie ich wykorzystanie i pozytywnie odnoszą się do możliwości współpracy z innymi markami, w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,” powiedział Bruce Rogers, Forbes’ Chief Insights Officer. „Dane to doskonały czynnik wyrównujący szanse na rynku, a managerowie z całego świata zgadzają się co do tego, że koncepcja współdzielenia zasobów danych jest kluczem do zdobycia przewagi w walce o czas, uwagę i portfel klientów.”

Najważniejsze wnioski z badania obejmują:

Wstrząs na rynku handlu detalicznego zmienia branżę: marki wyrażają zaniepokojenie faktem, że dominujący zarówno na rynku offline, jak i online giganci ograniczą dostęp do sprzedawanych przez nich produktów. Z kolei sprzedawcy martwią się, że ten trend spowoduje odwrócenie się klientów końcowych od mniejszych graczy.

Marki i sprzedawcy rozumieją potencjał danych, ale brakuje im możliwości ich aktywacji: blisko cztery na pięć marek i sprzedawców traktuje dane konsumenckie, jako kluczowy element swoich strategii biznesowych. Podczas, gdy sprzedawcy mają dostęp do większej liczby danych niż marki – szczególnie Ci funkcjonujący w środowisku online, to w przeciwieństwie do marek mają mniej odwagi do przekładania tych danych na konkretne działania. Wniosek: większa ilość odosobnionych danych niekoniecznie przekłada się na większą zdolność podejmowania działania.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Wspólne zasoby danych pozwalają zrobić duży krok do przodu w walce o przewagę konkurencyjną: marki i sprzedawcy dostrzegają wartość współpracy i wspólnego zbioru danych, w celu trafniejszego i lepszego odpowiadania na potrzeby klientów oraz dostarczania dodatkowej wartości dla ich własnych biznesów.

W rzeczywistości, 71 procent sprzedawców wyraża chęć przekazania danych pochodzących z wyszukiwania online do wspólnej bazy. Z kolei 3/5 badanych uczestniczy już w projektach wymiany danych, a 7 na 10 z tych firm jest zadowolonych ze współpracy oraz jakości danych, jakie otrzymują. Dodatkowo, 72 procent marketerów podaje „zwiększenie przychodów” jako najważniejszy efekt takiej współpracy.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Jakość i poufność danych najczęściej wymienianymi obawami: jeśli chodzi o same dane, 66 procent marketerów, jako największe wyzwanie koncepcji wspólnego zbioru danych wymienia „zapewnienie jakości danych”, a 65 procent „poufność danych”.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

„Dyrektorzy marketingu na całym świecie są w pełni świadomi zmian, jakie zachodzą na rynku. Czołowi szefowie marketingu podejmują odważne kroki prowadzące do kapitalizacji szans idących za tymi zmianami” powiedział Eric Eichmann, CEO, Criteo. „Zrozumienie wartości współpracy w zakresie gromadzenia i wymiany danych jest ogromnym krokiem na przód.

A realizowanie tego procesu w oparciu o Criteo Commerce Marketing Ecosystem, który gromadzi ogromną ilość danych na temat pojedynczego kupującego i daje dostęp do jednego z najlepszych na rynku zasobów mediów, daje sprzedawcom i markom wyjątkową szansę na połączenie większej liczby kupujących z przedmiotami, których potrzebują i kochają, a także na maksymalizację poziomu sprzedaży i zysków.”

Metodologia badania

Raport „Jak współpraca w zakresie gromadzenia i wymiany danych handlowych wyrównuje szanse na rynku sprzedaży detalicznej.” został opracowany na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Forbes Insights, na grupie 504 dyrektorów marketingu, reprezentujących firmy o dochodach powyżej 50 milionów dolarów i działających w kilkunastu różnych branżach, w tym: domy handlowe, fashion i odzieżowej, spożywczej. Uczestnicy badania to CMO, dyrektorzy marketingu i inni wyższego szczebla managerowie, reprezentujący sprzedawców i producentów z: Francji, Niemiec, Japonii, Anglii i Stanów Zjednoczonych.

Kompletne badanie jest dostępne tutaj.