Firmowe zasady a prywatne social media. Badanie Pracuj.pl

Tylko 1/3 badanych pracujących Polaków przyznaje, że pracodawca poinformował ich o firmowych zasadach aktywności w mediach społecznościowych. 62% badanych wskazuje, że korzystając z mediów społecznościowych zwraca uwagę, czy nie ujawnia informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy.
O autorze
3 min czytania 2024-02-15

Najważniejsze informacje

  • 26% badanych podaje informacje o swoim miejscu pracy w mediach społecznościowych.
  • Powściągliwość częściej wykazują kobiety – 41% z nich nie podaje informacji o miejscu pracy we wskazanych portalach.
  • Najczęściej o pracy w social mediach wspominają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata (31%).
  • 62% osób zwraca uwagę, czy nie ujawniają informacji mogących negatywnie odbić się na wizerunku pracodawcy.
  • Tylko 32% respondentów deklaruje, że zostali oni poinformowani co do firmowych zasad aktywności w mediach społecznościowych.

Świadome budowanie śladu cyfrowego

Żyjemy w czasach, w których media społecznościowe dla wielu z nas stały się nieodłączną częścią rzeczywistości, a obecność w Internecie jest już jednym ze stałych elementów naszego życia – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

W tej sytuacji powinniśmy być także coraz bardziej świadomi swojego śladu cyfrowego i tego, co i w jaki sposób komunikujemy. Te treści mają bowiem wpływ na nasze relacje osobiste, ale także te zawodowe.

Co więcej, w mediach społecznościowych, nawet jeśli są to kanały prywatne, wciąż występujemy jako pracownicy danej organizacji, a nasze działania mogą znacząco wpłynąć m.in. na wizerunek firm, które reprezentujemy.

Patrząc w ten sposób na cyfrową część naszego świata, istotne jest podejście do komunikacji w kanałach społecznościowych z pewnym poczuciem odpowiedzialności i świadomością. Znalezienie równowagi między ekspresją osobistą a dyskrecją zawodową jest dziś niezbędne w poruszaniu się w świecie online.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Aby przekonać się, jak polscy pracownicy podchodzą do kwestii reprezentowania firm w swoich prywatnych mediach społecznościowych, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na grupie 1860 Polaków w wieku 18-65 lat. 

Nie mówimy o pracy

Z badania wynika, że tylko niewielka część z nas podaje informacje o miejscu zatrudnienia w kanałach niezwiązanych z życiem zawodowym. 26% badanych deklaruje, że posiadając prywatne konto w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy TikTok, podaje tam informacje o swoim obecnym miejscu pracy. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

53% ogółu badanych z kolei zdecydowanie nie zgadza się z tą praktyką i w swoich mediach społecznościowych nie umieszcza informacji o pracodawcy. Co ciekawe tę powściągliwość istotnie częściej wykazują kobiety, spośród których 41% wskazuje, że nie podaje informacji o swoim obecnym miejscu pracy we wskazanych portalach. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 28%. 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Najczęściej informacje o obecnym miejscu pracy w swoich kanałach społecznościowych zamieszczają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata (31%), a najrzadziej przedstawicieli pokolenia silver (19%). 

Myślimy o wizerunku pracodawcy

62% osób wskazuje, że korzystając z mediów społecznościowych, zwracająuwagę, czy nie ujawniają w tych kanałach informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy. Także na ten aspekt uwagę zwraca znacznie więcej kobiet (69%) niż mężczyzn (56%).

– Z naszych badań wynika, że polskich pracowników cechuje rozsądne podejście do komunikowania tematów zawodowych w mediach społecznościowych. Choć niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy z wagi tego tematu, to w rzeczywistości jest to bardzo istotna kwestia. Treści publikowane przez pracowników mogą być odbierane przez otoczenie jako stanowisko całej firmy, co może prowadzić do potencjalnie kryzysowych sytuacji i nadszarpnięcia wizerunku pracodawcy. Warto zatem, by pracodawcy na każdym poziomie dbali o komunikację, troszcząc się o budowanie transparentnej i wspierającej kultury pracy oraz tworzyli polityki dotyczące mediów społecznościowych, które pomogą uniknąć takich kryzysowych momentów – mówi Anna Goreń, starsza specjalistka ds. komunikacji w Pracuj.pl.

W tym wypadku interesująca jest także analiza wyników w odniesieniu do grup wiekowych. Wynika z niej, że choć ponad połowa badanych przedstawicieli pokolenia Z (56%) zwraca uwagę na to, by publikowane przez nich treści nie odbiły się negatywnie na ich pracy lub wizerunku pracodawcy, to jest to grupa, która przykłada do tej kwestii najmniejszą wagę spośród wszystkich grup badanych.

Wspólne zasady kluczem do sukcesu

W zgodzie ze słowami ekspertki, istotny wpływ na działania pracowników w zakresie prywatnych mediów społecznościowych w kontekście zawodowym ma sam pracodawca. Z danych wynika jednak, że niewiele organizacji dba o tę kwestię w odpowiednim zakresie. Zaledwie 32% respondentów badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl deklaruje, że zostali w swoich miejscach pracy poinformowani co do firmowych zasad aktywności w mediach społecznościowych. Podobne deklaracje w tym zakresie składają zarówno kobiety (24%) oraz mężczyźni (23%), jak i wszystkie grupy wiekowe. 

– Media społecznościowe są naszą prywatną przestrzenią, miejscem wyrażania siebie, a firmowe polityki dotyczące tego obszaru powinny być skonstruowane w taki sposób, by nie naruszały wolności słowa pracowników. Istotne jest więc jasne określenie zasad i wartości, które stoją za firmą i informowanie o nich pracowników już w momencie rekrutacji. Należy wypracować takie zasady, które pozwolą osiągnąć kompromis dla każdej ze stron, a kandydat lub pracownik, mając pełne informacje na temat firmowej polityki, będzie mógł odnaleźć balans pomiędzy tym, co prywatnie jest dla niego istotne, a tym, jak nie wpłynąć negatywnie na wizerunek pracodawcy – komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Pracuj.pl.

Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery otwartości poprzez jasne komunikowanie zasad i oczekiwań dotyczących korzystania przez pracowników z prywatnych mediów społecznościowych.

Skuteczna komunikacja jest fundamentem dla zachowania równowagi pomiędzy wyrażaniem własnych opinii a dbaniem o pozytywny wizerunek publiczny. To umożliwia pracownikom swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za reputację firmy.