Jak wykorzystać zmienne w Google Tag Manager? Praktyczne wskazówki

Jak wykorzystać zmienne w Google Tag Manager? Praktyczne wskazówki
Pomimo, że narzędzie Google Tag Manager (GTM) jest dostępne już od dłuższego czasu, świadomość jego używania pozostawia jeszcze wiele do życzenia. GTM to nie tylko system do zarządzania kodami trackingowymi dla Google Analytics czy Google AdWords. Możliwości tego narzędzia są naprawdę bardzo duże.
O autorze
3 min czytania 2015-12-22

Jednym z elementów narzędzia, któremu warto poświęcić uwagę są zmienne.

Czym są zmienne?

Dla osób znających nawet pobieżnie jakikolwiek język programowania pojęcie zmiennej nie jest niczym nowym. W uproszczeniu jest to element (symbol), który posiada określoną nazwę oraz przyjmuje określoną wartość. 

Zmienne w Google Tag Manager używane są w definiowaniu reguł (służą do określania kiedy dana reguła powinna być uruchomiona) oraz tagów (przechowują wartości dynamiczne). GTM udostępnia katalog predefiniowanych zmiennych – zwanych również zmiennymi wbudowanymi – oraz umożliwia dość swobodne tworzenie indywidualnych rozwiązań.

W GTM do wywołania zmiennej koniecznej jest zastosowanie konstrukcji {{nazwa-zmiennej}}, a miejsce w którym możliwe jest jej użycie oznaczono ikoną (Rys. 1.).

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Zmienne wbudowane 

Jak wspominałem GTM dysponuje katalogiem zmiennych predefiniowanych (Rys. 2.). Ich lista dostępna jest w zakładce zmienne, gdzie możliwe jest ich włączanie oraz wyłączanie.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Rysunek 2. Katalog zmiennych wbudowanych w Google Tag Manager

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Poszczególne zmienne opisałem poniżej. Przykłady zwracanych wartości przedstawione są przy założeniu:

Pominięte zostały zmienne z grup historia oraz formularze. W przypadku formularzy zmienne działają analogicznie jak w przypadku kliknięcia, a zmienne z zakresu historia wymagałyby osobnego komentarza w formie artykułu.

Przykłady wykorzystania zmiennych

Jednym z najpopularniejszych przykładów wykorzystania zmiennych wbudowanych jest mierzenie kliknięć w poszczególne linki na stronie internetowej. Do realizacji takiej analizy możemy posłużyć się zmiennymi z grupy kliknięcia czyli Click Element, Click Classes, Click ID, Click Target, Click URL oraz Click Text. 

Dla przykładów konfiguracji użyjmy strony http://www.unity.pl, a jako cel analizy zdefiniujmy mierzenie ilości kliknięć w przyciski Facebook oraz LinkedIn w stopce. W kodzie HTML elementy te zdefiniowane są jako 

<a href=”https://www.facebook.com/GrupaUnity” target=”_blank”></a>
<a href=”https://www.linkedin.com/company/unity-s-a” target=”_blank”></a>

co powoduje, że jedynym ich wyróżnikiem jest adres URL na który kierują (oznaczyłem, go pogrubieniem). Możemy więc wykorzystać zmienną Click URL, która jak już wiemy zwróci nam wartość adresu URL, pod który odsyła dany link. 

Załóżmy jednak, że chcielibyśmy także rozdzielić ilość kliknięć w zależności od podstrony na której użytkownik skorzystał z tych przycisków. W takim przypadku użyć możemy zmiennej Page URL, która wskaże nam adres URL bieżącej podstrony. 

Przystąpmy więc do konfiguracji Google Tag Managera, wykorzystując powyższe informacje. Zakładam, że konto GTM jest już poprawnie, wstępnie skonfigurowane, czyli posiada dodany tag Google Analytics. Naszą pracę rozpoczynamy więc do dodania kolejnego nowego tagu. Jako produkt wskazujemy Google Analytics, a jako typ Universal Analytics (lub klasyczny jeżeli używamy jego poprzedniej wersji). Podajemy nasz identyfikator śledzenia oraz jako śledź typ wybieramy zdarzenie. 

Kolejny ważny krok to konfiguracja parametrów śledzenia zdarzeń, które zapewnią nam odpowiednie skatalogowanie naszych zdarzeń w Google Analytics. Proponuję ustawienie ich w następujący sposób:

  • Kategoria = wpisujemy np. linki-zewnętrzne-social-media
  • Działanie = tu posłużymy się zmienną {{Click URL}}
  • Etykieta = tu posłużmy się zmienną {{Page URL}}
  • Wartość = pole można pozostawić puste 

Pozostaje nam już tylko w kolejnym kroku wybrać warunek uruchomienia tagu. Posłużymy się przyciskiem kliknij, co spowoduje otwarcie nowego okna do szczegółowej konfiguracji. Oznaczamy w nim pole cele jako tylko linki oraz przystępujemy do ustawienia opcji włącz gdy, w której to musimy wskazać na jakich podstronach znajdują się śledzone przez nas hiperłącza. W naszym przypadku będą to wszystkie podstrony serwisu (gdyż wszędzie znajduje się stopka z interesującymi nas przyciskami do social media), więc możemy posłużyć się ustawieniem Page URL – zawiera – * gdzie symbol gwiazdki oznaczać będzie dowolny adres URL podstrony.

Rysunek 3. Konfiguracja zdarzenia

W następnym kroku konfigurujemy warunki uruchomienia czyli wskazujemy jakie konkretnie hiperłącza będziemy mierzyć. Jak pamiętamy w tym kroku możemy skorzystać ze zmiennej Click URL. Wybieramy więc z rozwijanego pola opcję nowa zmienna, co spowoduje otwarcie nowego okna (Rys. 3.) w którym to wybieramy zmienne zdarzeń automatycznych i na koniec jako typ wskazujemy Adres URL elementu oraz Pełny adres URL. Przy próbie zapisu Google Tag Manager zapyta o nazwę dla zmiennej – warto w tym kroku nadać jej przyjazną nazwę np. Kliknięcia linku Facebook.

Po zapisaniu zmiennej powracamy do kontynuacji tworzenia reguły. Tym razem w polu w obszarze warunki uruchomienia wybieramy przed chwilą stworzoną zmienną Kliknięcia linku Facebook – zawiera – https://www.facebook.com/GrupaUnity

Na zakończenie procesu całościowa konfiguracja tagu śledzącego kliknięcia powinna odpowiadać rys. 4.

Gdybyśmy w tym momencie zakończyli proces, to nasz tag mierzył by tylko kliknięcia w przycisk Facebook. Dodajmy zatem analogicznie również przycisk LinkedIn klikając raz jeszcze w opcję kliknij i dodając nową regułę.

Postąpimy jak poprzednio, ale tym razem posłużymy się w warunkach adresem https://www.linkedin.com/company/unity-s-a zamiast https://www.facebook.com/GrupaUnity. 

Na końcu zapisujemy cały tag i pamiętamy o publikacji nowej wersji kontenera.

Podsumowanie

Po utworzeniu tagu zapisującego kliknięcia w linki Facebook oraz LinkedIn powinniśmy ujrzeć w Google Analytics w raporcie zdarzeń następujący podział akcji: