Kiedy i gdzie korzystamy ze smartfonów i tabletów? – badanie Pentagon Research

Blisko co drugi użytkownik smartfona w wieku 18-49 lat przegląda zasoby internetu przy jego użyciu co najmniej raz w miesiącu, niezależnie czy robi to w pracy, komunikacji miejskiej czy stojąc w kolejce. Użytkownicy tabletów wykorzystują je do tego samego celu przede wszystkim w warunkach domowych.
O autorze
1 min czytania 2014-05-07

Wyniki badania poświęconego korzystaniu z urządzeń mobilnych przeprowadzonego przez Pentagon Research w marcu bieżącego roku pokazują, że 51,5% polskich użytkowników smartfonów w wieku 18-49 lat przynajmniej raz korzystało przy ich pomocy z internetu w pracy, 44,3% w komunikacji miejskiej, a 44,1% w trakcie oczekiwania na załatwienie sprawy – na przykład w urzędzie lub banku. W przypadku tabletów wskaźniki te są zdecydowanie mniej imponujące i wynoszą odpowiednio 27,6%, 25,4% i 16,9%. Okazuje się więc, że smartfony w znacznie większym stopniu zasługują na miano prawdziwie mobilnych i w takim właśnie charakterze są wykorzystywane. Tablety częściej traktujemy jako urządzenia o charakterze „domowym”, co nie oznacza oczywiście, że nie są one używane również w innych warunkach.

Zdecydowanie największy odsetek użytkowników urządzeń przenośnych zadeklarował, że korzystał z tych urządzeń w domu. Okazuje się więc, że dostępność innych urządzeń w warunkach domowych nie wyklucza korzystania z ich mniejszych i poręczniejszych odpowiedników. O ile wskaźniki korzystania ze smartfonów poza domem można uznać za dość wysokie i świadczące o ich powszechności, o tyle te same wskaźniki uzyskane dla tabletów pokazują, że nie towarzyszą nam one zbyt często w codziennych sytuacjach i przegrywają konkurencję ze smartfonami pod tym względem. Jedyna sytuacja poza warunkami domowymi, w której równie chętnie korzystamy z obu urządzeń to dalsza podróż autokarem lub pociągiem.

Różne modele używania smartfonów i tabletów przez Polaków powodują, że nie można traktować ich użytkowników jednakowo. Zaprezentowane dane dowodzą, że oferta skierowana do potencjalnych użytkowników tych urządzeń powinna uwzględniać inną specyfikę korzystania z nich.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9 – 13 marca 2014 roku na próbie 1 000 respondentów należących do internetowego panelu badawczego Pentagon Online (www.pentagononline.pl). Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę internetową (CAWI). Próba dobierana była metodą kwotową i jest reprezentatywna dla mieszkańców polski w wieku 18 – 49 lat pod względem wieku i płci.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się