Lidl Polska: chcemy mieć wpływ na przyszłość kolejnych pokoleń

O autorze
4 min czytania 2021-09-09

Odpowiedzialna firma może więcej i ma wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Kierując się tym hasłem, Lidl Polska wdrożył strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, która wyznacza priorytety w działaniach CSR firmy. Najnowsza, druga odsłona Raportu Zrównoważonego Rozwoju to przekrojowe, obszerne zestawienie wszystkich działań w tym zakresie. Dokument podzielono na cztery kluczowe obszary odpowiedzialności Lidl Polska. Starania marki zostały dostrzeżone przez konsumentów, którzy przyznali jej pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wyróżniających się sieci w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Siła oddziaływania Lidl Polska

Lidl Polska od wielu lat towarzyszy Polakom podczas codziennych zakupów, oferując produkty wysokiej jakości w niskich, lidlowych cenach. Równolegle sieć angażuje się w obszary ważne społecznie, czyniąc tym samym otoczenie bardziej przyjaznym, a przyszłość kolejnych pokoleń – lepszą. Wyznacza trendy także w sferze standardów odpowiedzialności społecznej. Starania firmy w tym zakresie zostały podsumowane w najnowszym, drugim z kolei Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska. Publikowany dokument opisuje liczne działania, procesy oraz inicjatywy sieci. Raport dotyczy okresu obrotowego od 1.03.2019 do 28.02.2021 i został opracowany według wytycznych standardu raportowania GRI.

– Raport to podsumowanie najważniejszych działań wynikających z naszego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, które realizujemy w czterech obszarach: „zasoby i rolnictwo”, „przetwarzanie i łańcuch dostaw”, „procesy Lidl Polska”, a także ”klienci i społeczeństwo”. Przedstawiliśmy w nim również nasze cele na przyszłość, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych interesariuszy. Nasza strategia CSR wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt, a także ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej. Przygotowanie tak obszernego raportu jest wielkim przedsięwzięciem, które wymaga ogromnego zaangażowania i pracy całego zespołu. Czujemy ogromną satysfakcję, mogąc pokazać światu efekty tych działań, tym bardziej, że raport w znacznej mierze odnosi się do roku 2020 – zdominowanego przez pandemię SARS-CoV-2. Był to dla nas sprawdzian solidarności, zaufania oraz umiejętności działania w nieprzewidywalnych warunkach. Zdaliśmy go w wielkim stylu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

W trosce o lepsze jutro

W 2019 r. Lidl Polska opublikował swoją strategię CSR na lata 2020-2025. W nawiązaniu do niej,  wszystkie działania prowadzone są zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro”. W ten sposób firma wspiera inicjatywy na rzecz społeczności i środowiska naturalnego. Sieć ma bowiem świadomość, że odpowiedzialna firma musi rozwijać się w sposób zrównoważony –  z poszanowaniem potrzeb swojego otoczenia. Pod hasłem „W trosce o lepsze jutro” kryje się zatem więcej niż tylko jakość i zrównoważone pochodzenie produktów, walka z marnowaniem żywności, promocja dobrych nawyków żywieniowych i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. To również społeczne zaangażowanie i długofalowa współpraca z organizacjami pozarządowymi.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Cztery kluczowe filary odpowiedzialności Lidl Polska

Strategia zrównoważonego rozwoju Lidl Polska została podzielona na cztery obszary:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

1. Zasoby i rolnictwo

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Lidl Polska przy wytwarzaniu swoich produktów polega na uprawie i zbiorach płodów rolnych, hodowli zwierząt i rybołówstwie. Sieć dąży do czynnego wspierania poprawy warunków życia zwierząt gospodarskich, a także wspiera odpowiedzialne rolnictwo. Wraz z dostawcami i partnerami angażuje się w ochronę naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej. Firma zobowiązała się, że do końca 2025 r. 100% ryb sprzedawanych pod jej marką własną w stałym asortymencie będzie certyfikowanych zgodnie ze standardem ASC/MSC, jak również będzie dążyła do wycofania ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego.

Lidl przyczynia się również do ochrony zasobów słodkiej wody. W 2021 r. opublikował „Politykę wodną w sektorze zakupów towarów handlowych”, dzięki której chce skutecznie ograniczyć zużycie i zanieczyszczenie wody w swoich łańcuchach dostaw.

2. Przetwarzanie i łańcuch dostaw

Dalsze przetwórstwo płodów rolnych oraz związane z nim procesy produkcyjne i transportowe mają określone skutki ekologiczne i społeczne. Lidl Polska chce przyczynić się do stopniowego ulepszania standardów środowiskowych i społecznych. W tym celu zmniejsza zużycie surowców wszędzie, gdzie jest to możliwe oraz uwzględnia koncepcję recyklingu w swoich procesach produkcyjnych. Ponadto Lidl realizuje strategię REset Plastic, która zakłada, że do 2025 r. firma zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach do 20%, a 100% plastikowych opakowań marek własnych będzie w maksymalnym stopniu zdatnych do recyklingu.

Dodatkowo do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

3. Procesy Lidl Polska

Procesy realizowane przez Lidl Polska w centrach logistycznych i sklepach to sposób, w jaki marka uczestniczy w ochronie klimatu, oszczędzaniu zasobów oraz redukcji marnotrawstwa żywności. W swoich obiektach stosuje wiele ekologicznych rozwiązań, w tym m.in.: panele fotowoltaiczne, odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, rekuperację oraz w pełni energooszczędne oświetlenie LED.

Sieć dąży do ograniczania marnowania żywności w swojej działalności operacyjnej, a także zachęca klientów do przemyślanych zakupów i angażuje się w akcje edukacyjne. W celu ograniczenia marnowania żywności Lidl wdrożył m.in. autorski projekt „Kupuję, nie marnuję”.

Lidl Polska angażuje się również w sprawy dobrostanu i ochrony zdrowia pracowników swoich sklepów oraz biur, którym oferuje dobre warunki pracy, a także bogaty pakiet prawie 20 benefitów. Dla sieci równość płacowa i jej promocja jest priorytetem. Co roku wśród dostawców przyznawana jest nagroda LIDL FAIR PAY.

4. Klienci i społeczeństwo

Celem Lidl Polska jest zapewnienie klientom dostępu do zdrowej żywności. Sieć stale rozszerza ofertę produktów BIO, z certyfikatem Fairtrade, o obniżonej zawartości soli i cukru, a także wprowadza roślinne produkty neutralne dla klimatu oraz rozszerza ofertę artykułów z oznaczeniem „Produkt polski”. 

Lidl Polska prowadzi inicjatywy w obszarze społeczności lokalnych, wspierając liczne organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, której przekazał wraz z klientami i pracownikami łącznie ponad 33 mln zł. W celu przeciwdziałania niedożywieniu oraz marnowaniu żywności długofalowo współpracuje m.in. z Federacją Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska, z którymi organizuje zbiórki żywności i akcje edukacyjne.

Działania w zakresie odpowiedzialności społecznej Lidla zostały dostrzeżone przez konsumentów. To wniosek z badania przeprowadzonego przez niezależną agencję Inquiry.  Jak wynika z raportu „Zrównoważony rozwój w handlu i zachowania konsumenckie” Lidl znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej wyróżniających się sieci w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto opracowanie udowadnia, iż klienci w Polsce zaczynają coraz bardziej zwracać uwagę na starania firm w tym temacie i ma to wpływ na ich decyzje zakupowe.

Szczegółowe zestawienie aktywności Lidl Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju, w podziale na strategiczne obszary działalności, znajduje się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju dostępnym na stronie: https://www.lidl.pl/pl/gazetki/lidl-polska-raport-zrownowazonego-rozwoju-2021/view/flyer/page/1