Maluchy planują ciąć ceny, aby więcej sprzedać

Polskie mikro- i małe firmy oczekują poprawy swojej sytuacji w drugiej połowie bieżącego roku dzięki większej sprzedaży. Ożywienie popytu ma nastąpić za sprawą dalszych obniżek cen. Przedsiębiorcy planują także nieznacznie zwiększyć zatrudnienie.
O autorze
2 min czytania 2014-08-18

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Firmy.net zaprezentował wnioski z trzeciego badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Oprócz prognoz na drugą połowę 2014 roku, zawiera on także, m.in. przygotowaną przez przedsiębiorców ocenę minionego półrocza.

Wśród małych przedsiębiorców przeważa optymizm

Wprawdzie blisko połowa przedstawicieli firm przewiduje, że sytuacja ogólna ich przedsiębiorstw pozostanie w najbliższych 6 miesiącach bez zmian (46,2 proc.), jednak wśród pozostałych przedsiębiorców częściej oczekiwana jest jej poprawa (34,6 proc.) niż pogorszenie (19,2 proc.). Poprawy ogólnej  sytuacji oczekują firmy ze wszystkich sektorów gospodarki. 

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Sprzedaż w górę, ceny w miejscu lub w dół

Ponad połowa przedsiębiorców (59,1 proc.) oczekuje, że w nadchodzącym półroczu utrzyma taki sam poziom cen swoich produktów i usług. W grupie pozostałych przedsiębiorców, częściej przewiduje się jednak obniżenie poziomu cen (21,8 proc.) niż ich wzrost (19,1 proc.).

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Firmy liczą na to, że dzięki niższym cenom uda im się więcej sprzedać. Na rynku krajowym oczekuje tego aż 28,3 proc. z nich. Z kolei spadku sprzedaży spodziewa się 25,6 proc. przedsiębiorców. Najwięcej, bo aż 46,1 proc. respondentów, spodziewa się utrzymania sprzedaży na tym samym poziomie. Znacznie wyższą tendencję wzrostową można zaobserwować wśród eksporterów, spośród których wzrostu sprzedaży spodziewa się 28,3 proc., a spadku tylko 12,5 proc.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Stabilniejsza sytuacja sprzyja wzrostowi zatrudnienia

Blisko połowa przedsiębiorców oczekuje, że sytuacja finansowa ich firm pozostanie bez zmian (45 proc.), natomiast wśród pozostałych niemal w równym stopniu należy oczekiwać jej poprawy, jak i pogorszenia (27,5 proc.).

Stabilność sytuacji finansowej większości firm w połączeniu z optymistycznymi nastawieniami odnośnie przyszłości przekłada się na plany ich właścicieli dotyczące przyjmowania nowych pracowników. Badanie wyraźnie pokazało wzrostową tendencję w tym obszarze – zatrudniać planuje znacznie więcej firm (13,5 proc.) niż zwalniać (8,3 proc.). Najwięcej przedsiębiorstw utrzyma jednak  poziom zatrudnienia na tym samym poziomie (78,2 proc.).

Nasze maluchy coraz bardziej konkurencyjne

Zdaniem przedsiębiorców, agresywna polityka cenowa ich firm powinna zaowocować nie tylko większą sprzedażą, ale także poprawieniem pozycji wśród konkurencji. Spodziewa się tego 28,7 proc. respondentów. Z kolei pogorszenia pozycji swojej firmy oczekuje 10,9 proc. badanych. Ponad  połowa przedsiębiorstw oczekuje utrzymania zajmowanego miejsca wśród konkurentów (60,4 proc.).

Informacje o badaniu
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.