Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

Michał Mierzejewski z Philip Morris został laureatem „Male Champion of Change”

O autorze
4 min czytania 2021-06-23

Równość i różnorodność to wielka siła oraz motor napędowy zmian na lepsze. Na czele firm promujących zasady równości znajduje się Philip Morris Polska. Stojący za sterami firmy Michał Mierzejewski został właśnie laureatem w konkursie „Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku” w kategorii „Male Champion of Change”. Potwierdza to rolę organizacji jako lidera w budowaniu równego i odpowiedzialnego miejsca pracy, wspierającego kobiety na ich drodze do sukcesu.

Konkurs „Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku” już od 12 lat nagradza osiągnięcia kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Wyróżnia również mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze w polskich firmach za skuteczne działania na rzecz promowania różnorodności, budowania kultury włączającej, równości płci oraz wspierania kobiet w biznesie. W tegorocznej edycji w kategorii „Male Champion of Change” laureatem został Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

„Mamy siłę i determinację, by zmieniać świat na lepsze. W naszym przypadku wiąże się to nie tylko ze zmianą biznesową, która polega na oferowaniu palaczom, którzy w innym przypadku kontynuowaliby palenie, produktów o obniżonym ryzyku w porównaniu do papierosów. Nam jednak chodzi o coś jeszcze: o zmianę pewnych wzorców i zachowań. To również wymaga determinacji i konsekwencji. Wspieranie różnorodności opłaca się również samemu biznesowi. Widać to na zielonych słupkach efektywności. Organizacje stawiające na różnorodność zespołów i kadry zarządzającej pracują nawet o 35 proc. wydajniej niż te firmy, które budują jednorodne zespoły. Wymieszanie rozmaitych punktów widzenia, czerpanie z wzajemnych zdolności, kompetencji i doświadczeń, umożliwia pojawienie się innowacyjności.” – powiedział Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Philip Morris nieustannie zmienia się na lepsze promując wysokie standardy na rynku pracy, tym samym pozytywnie wpływając na biznesową codzienność oraz całe społeczeństwo. Firma daje zatrudnienie prawie 7 tysiącom osób

– kobiety stanowią blisko połowę pracowników. Połowę ścisłego Zespołu Zarządzającego Philip Morris w Polsce stanowią kobiety, a średnio co piąta kobieta i co piąty mężczyzna pracujący w spółkach Philip Morris w Polsce zajmują stanowiska menedżerskie. Wpisuję się to w globalny cel firmy, aby do 2022 r. kobiety stanowiły co najmniej 40 proc. kadry menedżerskiej Philip Morris International na świecie.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Zapewnienie standardów równych możliwości rozwoju i budowania kariery w Philip Morris zaczyna się już od procesów rekrutacyjnych. Firma dąży do tego, aby na każdym etapie rekrutacji zachować parytet w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, a w szczególności, by tzw. short-listy rekrutacyjne spełniały proporcję 50/50. Każdy pracownik otrzymuje takie same możliwości rozwoju i budowania kariery, a o awansie decydują wyłącznie kompetencje i wyniki. Natomiast w przypadku wystąpienia różnic w wysokości oczekiwanych zarobków u kobiet i mężczyzn chcących pracować dla Philip Morris, firma sama niweluje te rozbieżności w odniesieniu do widełek płacowych dla danego stanowiska.

Philip Morris wprowadził także specjalny program o nazwie „Happy Parents”, który pozwala rodzicom wracającym do pracy z urlopów rodzicielskich na „miękkie lądowanie” w pierwszym miesiącu pracy: mogą pracować w wymiarze 50 proc. godzin, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Program dedykowany jest nie tylko kobietom, ale także mężczyznom. To rozwiązanie unikatowe na polski rynku pracy. Ponadto pracownicy wracający z urlopu rodzicielskiego, których podczas nieobecności ominęło uczestnictwo w programach rozwojowych lub przeglądach wynagrodzeń, dostają wyrównanie pensji. Równolegle firma promuje elastyczne podejście do godzin i miejsca pracy. Choć pandemia znacznie przyspieszyła ten trend, Philip Morris zalety pracy zdalnej znał znacznie wcześniej. W przypadku kobiet to istotny element aktywizacji zawodowej pań powracających na rynek pracy np. po urlopie macierzyńskim. Obecnie po konsultacjach z pracownikami, firma pracuje także nad rozwiązaniami, które wspierałyby dzielenie opieki pomiędzy rodzicami.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Organizacja wspiera też rozwój zawodowy kobiet poprzez prowadzone inicjatywy, takie jak akcja „Inspirujące Liderki”. Zgłoszone przez pracowników, stanowią wzorce oraz inspirację dla innych, a ich osiągnięcia są prezentowane w skali całej organizacji.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Philip Morris zainicjował również program mentoringowy „Siła Mentoringu”, dzięki któremu utalentowane liderki i liderzy są mentorami dla pozostałych pracowników.

Oprócz regularnych sesji mentoringowych program obejmuje także szkolenia dla mentorów i mentee, sesje wymiany wiedzy czy bieżące wsparcie ekspertów.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 16 mentorów, w tym Michał Mierzejewski oraz 7 kobiet na kluczowych stanowiskach zarządczych. Zaangażowało się 23 mentee, wśród których było 12 kobiet na różnych szczeblach organizacji.

Philip Morris jest również jedyną firmą w Polsce z Certyfikatem Równych Płac przyznawanym przez Equal Salary Foundation, niezależną organizację non-profit z siedzibą w Szwajcarii. Certyfikacja odbywa się na podstawie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact) i jest uznawana przez Komisję Europejską oraz szwajcarski Sąd Federalny. Audyt przeprowadzany w ramach certyfikacji jest regularnie powtarzany. W ubiegłym roku Philip Morris ponownie przeszedł przez audyt recertyfikujący, a audytorzy nie dostrzegli żadnych istotnych obszarów do poprawy. Daje to gwarancje, że w firmie nie występuje problem tzw. „luki płacowej” w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują takie same wynagrodzenia, niezależnie od płci.

Rozwój kultury organizacyjnej oraz środowiska pracy równych szans w Philip Morris trwa już od wielu lat. Przekonanie, że pracownicy stanowią największą wartość firmy, jest głęboko zakorzenione w DNA organizacji stanowiąc solidne fundamenty jej funkcjonowania. Firma nie zwalnia jednak tępa, wprost przeciwnie. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem już funkcjonujących w organizacji programów oraz inicjatyw, a także planuje wprowadzić nowe projekty. W swoich strukturach globalnych ma również stanowisko Chief Diveristy Officer, czyli „Szefa ds. Różnorodności”.

Jako laureat „Male Champion of Change”, Michał Mierzejewski dołączył również do Kapituły Nagrody PECUNIA przyznawanej przez Polską Izbę Biznesową we Włoszech. Nagroda ma na celu uhonorowanie wyjątkowego potencjału i talentu w dziedzinie biznesu, nauki, kultury lub sztuki na arenie międzynarodowej. Przyznawana jest osobom, których osiągnięcia w życiu zawodowym i kulturalnym są cenną inspiracją dla innych przedsiębiorców, naukowców, artystów i twórców.