Nestlé Polska ograniczyło zużycie wody o 18%

Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego 22 marca, Nestlé podsumowuje efekty zarządzania zasobami wody w operacjach firmy w Polsce.
O autorze
2 min czytania 2021-03-19

– Woda, jako kluczowy zasób, jest w centrum naszych działań. Dbanie o nią w naturalny sposób wpisuje się w naszą strategię. Dzięki m.in. wdrażaniu zamkniętych obiegów, procesów odzysku oraz programów oszczędnościowych, w ciągu ostatniej dekady ograniczyliśmy zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych o 18 proc. na tonę produktu – mówi Tomasz Korytkowski, kierownik ds. Integracji i Zrównoważonego Rozwoju w Nestlé Polska.

Nestlé koncentruje wysiłki na czterech obszarach: fabrykach – zwiększając efektywność zużycia wody, w obrębie działów wodnych – współpracując z partnerami w celu ochrony zasobów wody, w całym łańcuchu dostaw rolnych oraz w społecznościach lokalnych, zwiększając dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Innowacyjne rozwiązania w polskich fabrykach

W zakładach Nestlé w Polsce firma wdraża efektywne procesy zarządzania wodą. Obejmują one m.in. instalację odrębnych liczników dla poszczególnych linii produkcyjnych, maszyn i procesów. Codzienne odczyty z liczników i ich aktualizacja w bazach pozwalają na identyfikację obszarów, w których istnieją możliwości implementowania projektów oszczędnościowych. Na tej podstawie projekty te są tworzone, wprowadzane i monitorowane.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

W fabrykach Nestlé w Polsce dokonano szeregu dodatkowych inwestycji. Na przykład w zakładzie Nestlé Nutrition w Rzeszowie, w której produkuje się żywność dla dzieci i niemowląt marki Gerber oraz Bobo Frut, zrealizowano cztery takie przedsięwzięcia, z czego każde przyniosło oszczędność co najmniej kilku tysięcy m3 wody rocznie. Zainwestowano tu w specjalistyczną dwustopniową instalację „odwróconej osmozy”, wdrożono wykorzystywanie wody odzyskanej z procesu produkcyjnego do regeneracji stacji uzdatniania wody, ponownie wykorzystuje się także wodę użytą do mycia warzyw. Czwarte przedsięwzięcie obejmuje odzysk wody z mycia pustych opakowań i procesu pasteryzacji i jej wykorzystanie do produkcji pary wodnej w kotłowni oraz do chłodzenia. Projekt ten pozwala zaoszczędzić 14 600 m3 wody rocznie.

Na rzecz środowiska i lokalnych społeczności

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Rozlewnia wody Nestlé Waters w Nałęczowie jako pierwszy zakład w Polsce została wyróżniona certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS). Przyznawany jest on zakładom, które dbają o zasoby wody we współpracy z lokalną społecznością. Kontrola zewnętrznych ekspertów przed przyznaniem certyfikatu potwierdziła, że Nestlé Waters troszczy się o wodę w całym procesie – na poziomie wododziałów i w całym łańcuchu dostaw.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Firma wspiera odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody również w wymiarze lokalnym: zaangażowała się w budowę systemu kanalizacji sanitarnej, która pozwoli poprawić warunki życia miejscowej społeczności i bezpieczeństwo ekologiczne w regionie. Zakończenie inwestycji w sołectwie Cynków w sąsiedztwie zakładu rozlewniczego firmy zaplanowano na ten rok. Inwestycja, polegająca na rozbudowie linii głównej kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją przepompowni, stworzy możliwość podłączenia gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z kanalizacji.

Również sami pracownicy zakładów Nestlé w Polsce chętnie angażują się w działania bezpośrednie – np. załoga fabryki wyrobów kulinarnych Nestlé w Kaliszu od lat pomaga sprzątać okolice zbiornika wodnego Pokrzywnica. Dotychczas usunięto ok. 10 ton odpadów, zagrażających bioróżnorodności tego akwenu.