#NMInisights: Biznes w równowadze – jak przyspieszyć transformację ESG w polskich firmach? [RAPORT]

#NMInisights: Biznes w równowadze – jak przyspieszyć transformację ESG w polskich firmach? [RAPORT]
Zgodnie z raportem „Biznes w równowadze: Jak przyspieszyć transformację ESG?” przeprowadzonym przez Ayming Polska, tylko 65% polskich firm jest gotowych inwestować w działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone.
O autorze
3 min czytania 2024-04-22

W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu „Biznes w równowadze: Jak przyspieszyć transformację ESG?” postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Czy polskie firmy chcą inwestować w ESG?

Mimo, że większość przedsiębiorstw (85%) uznaje zrównoważony rozwój za ważny lub kluczowy element swojej działalności, rzeczywista gotowość do inwestowania w te działania jest niższa. Zaledwie 65% firm deklaruje, że jest gotowa przeznaczyć środki na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem.

Spośród nich, 30% planuje alokować na ten cel 10-15% swojego przychodu, podczas gdy największa grupa, czyli 42%, zamierza wydać od 6 do 9% przychodu.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Finansowanie i zachowanie rentowności – główne wyzwania w transformacji ESG

Wyniki pokazują, że dla 57% przedsiębiorstw kluczową barierą jest zdobycie finansowania na inwestycje wspierające te zmiany. Dodatkowo, 54% respondentów zmaga się z zachowaniem równowagi między zrównoważonym rozwojem a rentownością działalności.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Równocześnie, niemal połowa firm (48%) zgłosiła problemy z mierzeniem wpływu ich działań na środowisko i społeczeństwo, co według respondentów komplikuje sprawozdawczość i ocenę efektywności wprowadzanych zmian. Brak odpowiednich kompetencji i zasobów ludzkich do zarządzania ESG to problem dla 45% ankietowanych.

Dźwignie zrównoważonego rozwoju: od dotacji po ulgi podatkowe

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga od przedsiębiorstw znalezienia stabilnych źródeł finansowania. Z badania wynika, że choć większość firm nadal opiera się na funduszach własnych, obserwuje się wzrost popularności zewnętrznych metod finansowania. Instrumenty dotacyjne, wykorzystywane przez 62% przedsiębiorstw, oraz kredyt ekologiczny, który wybrało 57% firm, są najczęściej wskazywanymi narzędziami w finansowaniu projektów ESG.

Podatkowe ulgi na badania i rozwój oraz na działalność CSR również zyskują na znaczeniu. Ich wykorzystanie przez odpowiednio 52% i 51% firm podkreśla, jak polityka podatkowa może wspierać przedsiębiorczość nie tylko w zakresie rozwoju innowacji, ale również w budowaniu środowiskowej oraz społecznej odpowiedzialności. 

– Ciekawym zjawiskiem w kontekście finansowania działań ESG jest fakt, że żadne z badanych przedsiębiorstw nie wskazało rozwiązań finansowych spoza wymienionych w ankiecie. Dostępne w niej opcje stanowiły tylko część możliwych instrumentów wsparcia. Taki stan rzeczy wskazuje na ograniczoną świadomość firm co do pełnego spektrum dostępnych narzędzi finansowych. Te rozwiązania nie zawsze są oczywiste i kierowane wprost do obszaru ESG, ale analiza możliwości ich zastosowania pokazuje, że mogą być wykorzystane do finansowania inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uzupełnienie tej luki w świadomości przedsiębiorstw może stać się punktem zwrotnym i katalizatorem transformacji ESG w przedsiębiorstwach – komentuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Konsultingu, Ayming Polska.

Ulga na zrównoważony rozwój – rekomendacja Ayming Polska i Konfederacji Lewiatan do polskiego rządu

Obecnie na rynku funkcjonuje szereg narzędzi finansowych, które mają na celu penalizację firm za działania szkodzące środowisku, takie jak podatek od wydobycia kopalin czy opłata za gospodarowanie odpadami. Autorzy raportu zauważają jednak, że istnieje znacząca luka w zakresie promowania działań zgodnych ze standardami ESG. Jest to wyraźny sygnał, że potrzebne są nowe inicjatywy, które nie tylko ograniczałyby negatywne skutki działalności gospodarczej, ale także aktywnie wspierały przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań proekologicznych.

W reakcji na powyżej zidentyfikowany problem, Ayming Polska i Konfederacja Lewiatan przedstawiły rządowi propozycję nowej ulgi podatkowej. Tzw. „ulga na zrównoważony rozwój” miałaby na celu umożliwienie firmom odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z realizacją działań proekologicznych i prospołecznych.

– W „uldze na zrównoważony rozwój” widzimy szansę na znaczące wsparcie dla firm, które chcą inwestować w zrównoważone technologie i praktyki, ale napotykają na bariery finansowe. Nasza propozycja zakłada możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonej transformacji, co otwiera przed przedsiębiorstwami nową perspektywę obniżenia kosztów ponoszonych w związku z przystosowywaniem się do wymogów wprowadzonych przez dyrektywę CSRD. W porównaniu do podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich, takich jak Włochy czy Francja, nasza propozycja wydaje się bardziej kompleksowa. Nie ogranicza się bowiem tylko do wsparcia ekologicznej transformacji, ale uwzględnia szeroki zakres działań, w tym projekty społeczne i związane z ładem zarządczym. Wierzymy, że takie podejście nie tylko wesprze polski biznes w adaptacji do europejskich wytycznych, ale przyspieszy również jego zrównoważoną transformacji – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

Blisko 9 na 10 respondentów uważa, że wprowadzenie takiej preferencji byłoby istotną zachętą do realizacji celów zrównoważonych oraz spełniania wymogów raportowania ESG. 

Pełny raport:

O badaniu

Raport „Biznes w równowadze” został oparty na wynikach badania przeprowadzonego przez agencję IQS metodą CATI w dniach od 26 lutego do 6 marca 2024 roku.

W badaniu wzięło udział 157 przedstawicieli kadry zarządzającej dużych firm (250+) w Polsce. Wybór ten został podyktowany faktem, że od przyszłego roku obrachunkowego to właśnie firmy znajdujące się w wyżej wymienionym przedziale zatrudnienia zostaną objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD.

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

PS Jak wzrasta znaczenie ESG w event marketingu? Raport „Event marketing 2023/2024″

Rok 2023 to zdecydowany powrót do offline’u w event marketingu, wzmocnienie jego pozycji w działaniach marketingowych oraz rok przygotowań do implementacji zasad ESG w organizacji spotkań. W perspektywie najbliższych trzech lat dwie trzecie klientów zlecających organizację eventów będzie oczekiwało od agencji eventowych podawania informacji o śladzie węglowym, a około trzy czwarte będzie w briefach uwzględniało kryteria związane z ESG. Klienci liczą, że agencje eventowe będą dla nich w tym obszarze doradcą. To wyniki badania, którego szczegóły prezentuje raport „Event marketing 2023/2024. Wpływ zrównoważonego rozwoju na przemysł spotkań”.