#OdKulis: Program „Velvet. Piątka dla Natury”

#OdKulis: Program „Velvet. Piątka dla Natury”
„Velvet. Piątka dla Natury” to akcja stworzona, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody. W cyklu #OdKulis pokazujemy, jak w czasie nauki zdalnej marka Velvet zachęciła uczniów i nauczycieli do podjęcia „Ekowyzwań”.
O autorze
5 min czytania 2022-01-17

W cyklu #OdKulis pokazujemy, jak od wewnątrz wyglądają działania związane z najciekawszymi akcjami i kampaniami: jak w praktyce wygląda ich realizacja, z jakimi najtrudniejszymi wyzwaniami muszą się zmierzyć twórcy oraz jakie nieplanowane i zaskakujące zdarzenia miały miejsce. Tym razem przedstawiamy kulisy realizacji programu edukacyjno-grantowego „Velvet. Piątka dla Natury”.

Marka Velvet, realizując strategię Eco Agenda 2025, zobowiązała się do podjęcia działań dotyczących troski o drzewa, oszczędzania wody, segregowania odpadów, redukcji zużycia plastiku oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. W akcji  „Velvet. Piątka dla Natury” marka zachęca dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody oraz budowania nawyków z korzyścią dla środowiska. O tym, jak przebiegały przygotowania i realizacja regionalnego programu i jakie są plany na jego ogólnopolską edycję, opowiada Katarzyna Włodarczyk, senior brand manager, przedstawiciel Opiekuna programu „Velvet. Piątka dla Natury”.

Autorzy i pomysłodawcy

Opiekunem programu i fundatorem nagród jest polska firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – wieloletniego lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce. Organizatorem programu Velvet Piątka dla Natury jest agencja świadcząca usługi PR, CSR i marketingowe – Garden of Words.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Pomysł

Program stanowi uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Velvet CARE działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, idealnie wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy – „ECO Agenda 2025”. Obszary tematyczne lekcji realizowanych w ramach programu nawiązują do znaku „Save Nature”, znajdującego się na opakowaniach produktów Velvet CARE.

„Velvet. Piątka dla Natury” składa się z dwóch filarów. Pierwszy filar skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III. Obejmuje scenariusze lekcji z zakresu pięciu obszarów, zobrazowanych przez znak „Save Nature” – są to:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

 • Troska o drzewa,
 • Oszczędzanie wody,
 • Segregowanie odpadów,
 • Redukcja zużycia plastiku,
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Każdy scenariusz zwieńczony jest ekowyzwaniem, które utrwali wiedzę dzieci i pobudzi kreatywność, a dodatkowo umożliwi udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Drugi filar skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie ekoprojektu, realizowanego lub planowanego przez szkołę. W ten sposób program „Velvet. Piątka dla Natury” wspiera edukację ekologiczną i aktywizuje uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia.

Przygotowania

Prace przygotowawcze przed uruchomieniem regionalnej edycji programu (semestr letni roku szkolnego 2020/21) rozpoczęto od wywiadów z nauczycielami – potencjalnymi realizatorami programu. Dzięki przeprowadzonym ankietom uzyskano cenne informacje umożliwiające uwzględnienie w programie kluczowych dla nauczycieli oraz dzieci aspektów, m.in.: jaki typ zadań jest najbardziej pożądany przez nauczycieli w scenariuszach lekcji (zadania praktyczne, eksperymenty), jakiego rodzaju nagrody wg nauczycieli są najbardziej atrakcyjne w tego typu programach (zestawy edukacyjne dla klas), ile czasu nauczyciel może poświęcić na realizację takiego programu (ta informacja pomogła w dostosowaniu zadań konkursowych do możliwości nauczycieli). Nauczyciele chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, pomagając w „uszyciu” programu na miarę ich własnych potrzeb.

W ramach przygotowań do akcji zmapowano również potencjalnych Patronów programu – wszelkie instytucje, które mogły wesprzeć Organizatorów w promowaniu akcji i docieraniu z informacją o niej do szkół.

Osoby zaangażowane w akcję

Przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariusze lekcji, karty pracy) na rzecz programu współpracowano z doświadczonym metodykiem edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze związane w pięcioma obszarami ochrony środowiska są zgodne z programem nauczania klas I-III szkoły podstawowej dzięki czemu są pomocą edukacyjną dla nauczycieli i w interesujący dla dzieci sposób przybliżają im wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Organizatorzy wystąpili z wnioskami o objęcie honorowym patronatem programu do instytucji, które gwarantują wiarygodność oraz potwierdzają walor edukacyjny programu. W edycji regionalnej programu (semestr letni roku szkolnego 2020/21, program skierowany do szkół w powiatach olkuskim i zawierciańskim w woj. małopolskim i śląskim) zwrócono się z wnioskami m.in. do Starostów Powiatowych oraz Gmin znajdujących się na terenie w/w powiatów. W pierwszej edycji ogólnopolskiej programu (trwająca obecnie, do 11.02.2022 r.) rozszerzono bazę instytucji m.in. o kuratoria oświaty czy Urzędy Marszałkowskie. Obecnie trwająca edycja programu uzyskała Honorowe Patronaty:

 • Ministra Klimatu i Środowiska,
 • Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisława Wziątka,
 • Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
 • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 • Lubuskiego Kuratora Oświaty,
 • Marszałków Województw: Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego,
 • Opolskiego Kuratora Oświaty,
 • Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 • Starosty Olkuskiego,
 • Starosty Zawierciańskiego,
 • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W rozwój akcji zaangażowane były także szkoły, które dzięki dzieleniu się swoimi opiniami wpływały na kształt programu oraz podejmowane przez Organizatorów decyzje. Organizatorzy programu kontaktowali się także z Gminami, które wśród swoich zadań mają prowadzenie szkół podstawowych.  Gminy na terenie całej Polski mobilizowały przynależące do nich szkoły podstawowe do udziału w programie „Velvet. Piątka dla Natury.” W realizacji akcji brali udział również pracownicy działu marketingu Velvet CARE.

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem podczas tworzenia akcji było przygotowanie programu, który nie tylko przyciągnie uwagę szkół i wyróżni się spośród innych programów edukacyjnych dostępnych na rynku, ale będzie przy tym jednocześnie interesujący dla uczniów i nauczycieli. Najważniejszym celem  programu jest uświadamianie dzieci o ich realnym wpływie na środowisko oraz dalsze losy naszej planety. Program musiał mieć solidne podstawy merytoryczne, będąc przy tym dostosowany do możliwości poznawczych najmłodszych, którzy najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę.

W wyniku rozmów z nauczycielami oraz konsultacji z ekspertami powstały zgodne z programem nauczania scenariusze ekolekcji połączone z doświadczeniami, które zapewniają dzieciom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również możliwość naocznej obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Przygotowane materiały musiały również okazać się atrakcyjną pomocą dla nauczycieli oraz ciekawym sposobem na przeprowadzanie lekcji z podopiecznymi.

Niespodzianki i nieplanowane sytuacje

Program od początku był przygotowany jako możliwy do realizacji w warunkach nauki stacjonarnej oraz zdalnej. Sytuacja pandemii wymogła pewne modyfikacje programu. Pierwotnie – nagrodzone w konkursie Ekowyzwanie klasy Szkół Podstawowych miały pojechać na  wycieczki edukacyjne do Parków Krajobrazowych. Taka forma nagrody umożliwiłaby dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą i  poznanie w terenie najważniejszych zagadnień związanych z jej ochroną. Wycieczka jest również atrakcyjną opcją pozwalającą dzieciom na opuszczenie szkolnych klas i doświadczenie innej formy przyswajania wiedzy. Pandemia wirusa COVID-19, nauka zdalna i inne ograniczenia z nią związane zmusiły nas do weryfikacji tej części założeń programu.

Niepewna sytuacja związana z obostrzeniami mogłaby utrudnić zorganizowanie wycieczek do Parków Krajobrazowych. W celu podjęcia decyzji skontaktowano się z uczestnikami edycji regionalnej programu oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą atrakcyjności otrzymanych przez laureatów konkursu nagród rzeczowych. Dzięki otrzymanym odpowiedziom zdecydowano o zmianie formy nagrody na rzeczową – laureaci otrzymają zestawy gier edukacyjnych.

Ze względu na nauczanie zdalne postanowiono także o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do programu, który pierwotnie miał trwać do 31 grudnia 2021 roku. Zmiana została wprowadzona przede wszystkim na wniosek nauczycieli.

Efekty i kolejne kroki

Pierwszy, regionalny etap programu skierowany był do 93 szkół w dwóch powiatach – olkuskim i zawierciańskim w województwach małopolskim i śląskim, ponieważ na styku tych dwóch województw znajduje się fabryka produkująca wyroby Velvet. W ten sposób marka Velvet pragnęła podkreślić, jak istotne są dla niej działania na poziomie lokalnym.

W edycji regionalnej aktywnie wzięło udział aż 50% szkół, do których skierowana była akcja. Jury konkursowe przyznało 20 nagród w kategorii Ekowyzwań (zwycięskie klasy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli) oraz 5 Ekograntów o wartości 10 000zł każdy, dzięki którym zwycięskie szkoły dofinansują swoje ekologiczne projekty. Przyznano również wyróżnienia w postaci zapasu produktów marki Velvet. Regionalny etap programu „Velvet. Piątka dla Natury” był fundamentem działań na skalę ogólnopolską.

Aktualnie odbywa się druga, tym razem ogólnopolska edycja programu. Inaczej niż w edycji regionalnej, zwycięzcy „Ekowyzwań” zostaną wyłonieni w ramach ogólnodostępnego głosowania publiczności, które będzie dostępne na stronie internetowej programu. Głosowanie wyłoni 160 klas, które najlepiej zrealizują „Ekowyzwania” ujęte w scenariuszach ekolekcji. Laureaci otrzymają nagrody w postaci atrakcyjnych zestawów edukacyjnych o wartości do 400 zł, natomiast nauczyciele otrzymają bon do sklepu Empik o wartości 100 zł.

Ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” wystartowała w październiku 2021 roku. Aktualnie jest on na etapie przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Potrwa ono do 11 lutego. Głosowanie publiczności odbędzie się w terminie 1 do 31 marca 2022 roku, natomiast ogłoszenie wyników w obu kategoriach konkursu planowane jest 7 kwietnia br.

Dodatkowo dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o „Ekogrant”, czyli dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do jednego z pięciu obszarów wskazanych w programie. Na szkoły czeka 16 grantów o wartości 7 tys. zł każdy. W tym przypadku zwycięzców wyłania Jury Programu. Kolejne 36 szkół otrzyma nagrody w postaci zapasu produktów marki Velvet.

Velvet CARE planuje kontynuowanie swoich działań związanych z ochroną środowiska oraz edukacją proekologiczną w kolejnych odsłonach programu.

Katarzyna Włodarczyk, Senior Brand Manager – przedstawiciel Opiekuna programu „Velvet. Piątka dla Natury”.