Okiełznaj przyszłość – ruszają studia podyplomowe Trendwatching & Future Studies na AGH w Krakowie

Na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ruszają nowe studia podyplomowe Trendwatching & Future Studies, w całości poświęcone analizie i prognozowaniu trendów.
O autorze
2 min czytania 2018-10-30

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych. Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu.

Trend i Trendwatching, czyli co?

Zgodnie ze słownikową definicją trend to istniejący w konkretnym momencie kierunek rozwoju danej dziedziny. Jest to wyraz obcojęzyczny, zaadoptowany do polskiego słownika. Jego angielska etymologia odwołuje się do czynności toczenia się lub podążania w określonym kierunku, ale i do naginania się, co najbardziej obrazowo oddaje to, czym trendy istotnie są – tendencjami zachowań społecznych, które stają się charakterystyczne dla coraz większej grupy ludzi. Trendy mają tendencje do nawracania, co kilka sezonów, lat lub dekad, jednak nigdy nie wracają w tej samej formie, dlatego trendwatching to nic innego, jak obserwowanie trendów. Tu liczą się umiejętności śledzenia i określania najważniejszych kierunków rozwoju rynku, procesów społecznych i kulturowych. Trendwatching pozwala wskazywać na aktualne potrzeby i preferencje konsumentów. Ułatwia planowanie produkcji dóbr oraz tworzenie usług. Wiedzę i umiejętności trendwatcherów wykorzystują korporacje, duże i małe firmy produkcyjne i usługowe, organizacje społeczne i polityczne, media i wydawcy. Daje ona przewagę biznesową i pozwala wyprzedzać oczekiwania biznesu i konsumentów.

Skąd czerpać wiedzę?

– Odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy projekt dwusemestralnych studiów podyplomowych Trendwatching & Future Studies na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – mówi pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych, dr Radosław Tyrała. – Są to studia interdyscyplinarne, których celem jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania, analizowania oraz kreowania mega- i mikro-trendów. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany nabierają coraz większego tempa w każdej dziedzinie, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich coraz szybszych reakcji – dodaje Tyrała.

– Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie m.in.: Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Jacek Dukaj, Aleksandra Trapp, Monika Jaskulska, Anna Miotk czy Jacek Kotarbiński.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Ich dorobek naukowy, doświadczenie i zróżnicowane osobowości gwarantują wysoki poziom oraz interesujący przebieg. Zajęcia prowadzone są również przez pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wszystkie przedmioty mają autorski charakter – dodaje Zyta Machnicka, opiekun merytoryczny studiów.

Komu potrzebna jest wiedza o trendach?

„Analiza i prognozowanie trendów” to studia skierowane do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji. Do menedżerów i analityków w firmach i korporacjach odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe i planowanie strategiczne. Do pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji chcących wdrożyć nowy produkt czy usługę. Do social mediowych influencerów pragnących poszerzyć zestaw narzędzi i kompetencji. Do polityków szczebla centralnego i samorządowego zainteresowanych długofalowym dbaniem o dobro wspólne. Do naukowców biorących udział w badaniach typu foresight. Do pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych. Do trendsetterów, których ambicją jest napisanie pierwszego trendbooka.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

– Przewidywanie trendów to nie wróżenie z fusów, dlatego dostarczymy interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych – mówi Zyta Machnicka.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Więcej informacji o studiach podyplomowych Trendwatching & Future Studies na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajdziecie na stronie: trendwatching.edu.pl.

NowyMarketing jest patronem medialnym studiów.