Optymalizacja wydatków reklamowych w 5 krokach

W 2022r. wartość polskiego rynku reklamy wyniosła 12,6 mld zł, a medium z największym udziałem był internet, generujący blisko 6,3 mld. zł przychodów . Marketerzy powinni zwrócić uwagę na dobre praktyki zwiększające efektywność przekazów reklamowych i generujące zwrot z inwestycji.
O autorze
2 min czytania 2023-05-22

W Polsce aż 87 proc. użytkowników korzysta z internetu, przeciętnie spędzając online ponad 6h[1] dziennie. Wraz ze wzrostem konsumpcji, konsekwentnie rosną także wydatki na reklamę, dlatego warto korzystać ze sprawdzonych technologii wspierających prowadzenie i optymalizację działań reklamowych w serwisach społecznościowych.

Kwietniowy audyt PwC przeprowadzony na autorskiej platformie ViewIQ od Channel Factory, platformy technologicznej wspierającej działania reklamowe marek na kanałach YouTube, Meta oraz TikTok wykazał, że technologia firmy redukuje utratę wydatków mediowych o 23 proc., generując 12 proc. oszczędność kosztów. Testy przeprowadzono w dwóch fazach – pod kątem klasyfikacji treści zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GARM oraz IAB, a także pod kątem wpływu technologii Channel Factory na wydatki mediowe. Firma uzyskała 99 proc. dokładności kategoryzacji języka oraz wskaźnik dopasowania powyżej 80 proc., ponadto wszystkie kanały zostały sklasyfikowane poprawnie i zgodnie z IAB, a 96 proc. filmów oznaczonych było zgodnie z platformą IAS.

Channel Factory, wyodrębniła kluczowe obszary, istotnie wpływające na efektywność przekazów reklamowych i mogące pomóc marketerom zarówno zoptymalizować wydatki na cyfrowe kampanie reklamowe, jak również znacząco zwiększyć ich skuteczność, generując wzrosty i odpowiednią konwersję.

1. Śledzenie kluczowych wskaźników KPI

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Prawidłowe zdefiniowanie KPI kampanii jest jednym z kluczowych aspektów, które marketerzy powinni wziąć pod uwagę jeszcze na etapie przygotowywania strategii reklamowej. Istotne jest, aby korelowało ono z celami biznesowymi, ale było również możliwe do zrealizowania. Co więcej, precyzując KPI należy zwrócić uwagę czy cele wzajemnie się nie wykluczają. Kolejnym krokiem jest konfiguracja odpowiedniego narzędzia analitycznego umożliwiającego śledzenie kluczowych wskaźników. Dzięki niemu, późniejsza możliwość monitorowania efektywności pozwoli na ew. ulepszenie kampanii jeszcze w trakcie jej trwania

2. Zrozumienie potrzeb konsumentów

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Kolejnym rozwiązaniem jest zrozumienie potrzeb konsumentów – ich osobowości, zainteresowań, intencji zakupowych czy preferowanej platformy społecznościowej. Kampania powinna być skierowana do konkretnej grupy odbiorców pod kątem demograficznym, psychofizycznym i behawioralnym. Dotarcie jakościowe, a nie ilościowe umożliwi zespołom marketingowym zaoszczędzenie budżetów i przeznaczenie ich na obszary, które dodatkowo zwiększą współczynnik klikalności i konwersji.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

3. Dobór odpowiedniej platformy

Identyfikacja grupy docelowej powinna iść również w parze z doborem odpowiedniej platformy, na której znajdują się konsumenci marki. Skupienie się na niewłaściwych kanałach social media może skutkować osłabieniem przekazu, brakiem zaangażowania użytkowników i utratą wydatków reklamowych.

4. Optymalizacja w trakcie trwania kampanii

Ważnym aspektem jest także ewentualna optymalizacja w trakcie trwania kampanii. Pozwoli ona przeznaczyć finanse na obszary, które wygenerują pożądany wynik końcowy kampanii. Kluczowe w tym kontekście może okazać się wsparcie platform technologicznych mogących analizować informacje o odbiorcach, w tym zasięg, wrażenia i współczynnik konwersji, dzięki czemu przeprowadzona kampania będzie opłacalna i zmaksymalizowana pod kątem wydatków.

 5. Analiza wyników końcowych i testy typu A/B

Każda kampania, po zakończeniu emisji powinna zakończyć się również analizą wyników końcowych i ew. zbadaniem potencjalnych przyczyn słabszej wydajności przekazu reklamowego. Przed rozpoczęciem kolejnej kampanii warto przeprowadzić testy typu A/B, aby zoptymalizować przyszłe treści reklamowe pod kątem dostosowania do użytkownika i jego doświadczeń. Na platformie YouTube możliwe jest również przeprowadzenie badań skuteczności kampanii – Brand Lift to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest zmierzenie do tej pory niemierzalnych wskaźników, sprawdzenie wzrostu świadomości czy intencji zakupowych.

Pomimo, że zdecydowana większość reklam cyfrowych jest pomijana przez użytkowników[1], w dalszym ciągu marki mogą podejmować proaktywne działania w celu zapewnienia skuteczności swoich przekazów. W procesie reklamowym kluczowe jest, aby na każdym jego etapie – tworzenia strategii, emisji kampanii, wniosków końcowych – marki podejmowały odważne działania i nie bały się zaryzykować eksperymentując z różnymi ustawieniami w celu uzyskania optymalnej konfiguracji dla swoich kampanii.


[1] https://datareportal.com/reports/digital-2022-poland