Państwowa Inspekcja Pracy wybrała agencję Hand Made

Agencja reklamowa Hand Made wygrała postępowanie na przygotowanie kreacji i strategii medialnej kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa pracy przy obróbce drewna prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Działania zaplanowane na lata 2016-2017 prowadzone będą w prasie, Internecie i radiu.
O autorze
1 min czytania 2016-04-20

Hand Made opracuje m.in. strategię kampanii promującej działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ograniczenia wypadków w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, a w szczególności program prewencyjny adresowany do pracodawców tej branży. Elementem programu będą m.in. szkolenia dla pracodawców, podczas których uczestnicy poznają sposoby ograniczania zagrożeń wypadkowych, zapoznani zostaną z zasadami oceny ryzyka zawodowego, otrzymają bezpłatne wydawnictwa, w tym listę kontrolną służącą do przeglądu zakładu pracy pod kątem bezpieczeństwa pracy. Celem prowadzonej akcji jest również budowanie świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy wśród pracowników zatrudnionych w tartakach i stolarniach.

Na mapie Polski znajdziemy ponad 12 tysięcy podmiotów, które w swoją działalność mają wpisane wyroby tartaczne i wyroby z drewna. Zagrożeń w branży jest wiele, od tych związanych z obsługą maszyn, hałasem, zapyleniem, stosowaniem substancji chemicznych, aż po urazy powodowane przez środki transportu, poślizgnięcia, potknięcia i upadki.

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ostatnich 5 latach w wypadkach przy obróbce drewna straciło życie ponad 50 osób, a 300 doznało ciężkich obrażeń ciała. Wśród przyczyn wypadków przy pracy wskazać można niewłaściwą organizację pracy, brak lub stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, niedostateczne przeszkolenie pracowników w zakresie bhp.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj