Prawo na przełomie 2022/2023

Prawo na przełomie 2022/2023
Jakie były najważniejsze zmiany w prawie regulującym działania marketingowe i reklamę w 2022 roku? A czego możemy się spodziewać w 2023 roku?
O autorze
12 min czytania 2022-12-22

Pozostałe podsumowania roku 2022 przeczytasz tu >
fot. depositphotos.com

Eksperci podsumowują zmiany w prawie w 2022 roku

Eksperci zgodnie przyznali, że w 2022 r. największym echem w branży odbiły się działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zaczął prześwietlać działania influencerów i nakładać na nich kary pieniężne. To z pewnością wskaże nowy kierunek dla rozwoju polskich social mediów, które już od dawna są nastawione na monetyzację treści. Od 2022 roku wszystkie współprace z markami muszą być jawne i czytelnie oznaczane. 

Drugą wartą uwagi zmianą z tego roku jest przyjęcie nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych i związanych z nimi reklam. Nowe prawo zakazuje wykorzystywania m.in. w spotach reklamowych wizerunków osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby. Kolejne zmiany związane z prawem obowiązującym w sektorze medycznym przyjdą wraz z nowym rokiem. 

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Jak będzie wyglądać rok 2023 zdaniem naszych specjalistów?

Trzymając się jeszcze branży medycznej warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2023 roku w mediach (w tym w internecie) nie zobaczymy już reklamy np. sprzętów specjalistycznych do wykonywania zabiegów, czy np. kwasu hialuronowego.

Jednak 2023 rok to przede wszystkim wejście w życie implementacji prokonsumenckiej dyrektywy Omnibus. We wspomnianym akcie nowością będą tak zwane „bezpłatne usługi cyfrowe” popularnie zwane „lead magnetami” – po zmianach każdy konsument zapisany np. do newslettera będzie mógł odstąpić od zawartej umowy i wycofać swoje dane osobowe, które były niezbędne do wykonania takiej internetowej „transakcji”. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Eksperci przypominają również, że od nowego roku sklepy i marketplace’y będą musiały zmienić system informowania o promocjach na swoje towary i usługi. Konsument będzie musiał mieć wiedzę o cenie sprzed obniżki, co ograniczy oszustwa stosowane w czasie trwania wyprzedaży np. z okazji Black Friday.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Prawo w 2022/2023 okiem ekspertów

Prawo na przełomie 2022/2023 podsumowują: Magdalena Korol z Creativa Legal, Marcin Staniszewski z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy i Bartosz Gajek z Gajek Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Magdalena Korol
adwokatka, partnerka zarządzająca, Creativa Legal

Najważniejsze zmiany z 2022 roku w prawie regulującym działania marketingowe i reklamę

Przełomowym wydarzeniem 2022 r. – choć nie wprowadzało ono zmian w prawie – bez wątpienia była publikacja przez UOKiK rekomendacji dotyczących współpracy z influencerami oraz oznaczania reklam. Poziom zainteresowania tematem przez różne branże (choć już nieco ucichł), a także zaangażowanie Urzędu w działalność edukacyjną w tym zakresie był wyjątkowo wysoki. Można zatem powiedzieć, że rekomendacje UOKiK dały nowe życie już obowiązującym przepisom.

Kolejną zmianą było przyjęcie przez unijne instytucje dyrektywy Omnibus (która miała zresztą zostać zaimplementowana do maja 2022 r., ale już wiemy, że stanie się to dopiero w styczniu 2023 r.). Omnibus wprowadza szereg zmian związanych z komunikacją reklamową. Wszystkie sklepy, w przypadku obniżki ceny towarów lub usług będą zobowiązane do wskazywania ich najniższej ceny w okresie 30 dni poprzedzających start promocji, właściciele marketplace’ów oraz wyszukiwarek/porównywarek będą zobowiązani do oznaczania sponsorowanych wyników oraz wyjaśnienia zasad ich pozycjonowania. Dodatkowo wszystkie firmy publikujące opinie klientów na swoich stronach będą musiały zadbać o ich autentyczność (weryfikować, czy rzeczywiście pochodzą od klienta). Co ciekawe, UOKiK już wymierza kary za publikację fałszywych opinii lub opinii pisanych na zlecenie!

Najważniejsze wydarzenia z 2022 roku związane z prawem regulującym działania marketingowe i reklamę

Jak już wspomniałam – nie ma wątpliwości, że najważniejszym wydarzeniem były rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania reklam. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że UOKiK zaczął na poważnie weryfikować działalność marketingową w socialach (np. żądając od influencerów udostępnienia umów z reklamodawcami), a także nakładać na influencerów kary.

Skoro o socialach mowa – drugim tematem rozgrzewającym branżę były reklamy alkoholu. Jest to temat, który powraca jak bumerang i dotąd nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Z jednej strony poruszamy się tutaj w obrębie 40-letnich przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z drugiej, biorąc pod uwagę zapowiedzi kar za reklamy alkoholu, a nawet zapowiedzi wszczynania postępowań karnych (UOKiK złożył w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Krajowej), myślę, że to może być jeden z tematów, który pozostanie z nami przez jakiś czas.

Marketing i reklama a prawo w 2023 roku

W 2023 r. czeka nas sporo zmian. Przede wszystkim, jak już wspomniałam, 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy wdrażające (zapowiadaną już w ubiegłym roku) dyrektywę Omnibus, która może istotnie wpłynąć na strategię marketingową w e-commerce (i nie tylko).

Po drugie, od stycznia 2023 r. zabroniona będzie promocja wyrobów medycznych wykorzystywanych w medycynie estetycznej – zakaz dotyczy zarówno reklam telewizyjnych, prasowych, jak i internetu. Równolegle wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wyrobach leczniczych, która wprowadziła restrykcyjne generalne zasady dotyczące reklamy wyrobów medycznych, w tym np. zakazu wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub udziału dzieci w reklamie.

Ponadto cały czas prowadzone są prace nad nowymi przepisami Prawa komunikacji elektronicznej (przyjętego przez rząd w połowie listopada), które na nowo ustalić zasady wysyłania informacji handlowych i zasady kwalifikowania określonych treści jako SPAM.

Spodziewam się także, że będzie rosnąć liczba postępowań UOKiK wobec influencerów pod kątem weryfikacji prawidłowości oznaczania przez nich reklam oraz oznaczania reklam własnych marek przez ich twórców.

Niezależnie od powyższych myślę, że może powrócić zainteresowanie kwestiami plików cookie i pomysłów na nowe sposoby profilowania, targetowania użytkowników i remarketingu.

Marcin Staniszewski
Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy

Najważniejsze zmiany z 2022 roku w prawie regulującym działania marketingowe i reklamę

Zdecydowanie najważniejszą zmianą, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku, było wejście w życie Dyrektywy Omnibus. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o nr 2019/2161 wprowadziła między innymi obowiązek weryfikacji opinii konsumentów o produktach, wprowadziła definicję internetowej platformy handlowej (przy tym nakładając na nie nowe obowiązki jak konieczność ujawnienia sposobu pozycjonowania produktów w wyszukiwarce na stronie) oraz nakazała ujawnianie wszystkich poprzednich cen produktu w momencie wprowadzania promocji. Należy jednak wskazać, że jak każda dyrektywa, tak i ta wymaga implementacji do krajowego systemu prawnego. Na chwilę pisania tego tekstu, ustawa implementująca postanowienia dyrektywy w Polsce wciąż spoczywa na biurku prezydenta, oczekując na podpis (i to, mimo że zgodnie z nakazem UE implementacja miała zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku).

Drugą wartą uwagi zmianą, było przyjęcie nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych i zmiany, jakie wprowadziła odnośnie reklam tych produktów. Do kluczowych z nich należy m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby, lub przedstawiać osoby prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. Drugą kategorią istotnych zmian są te, dotyczące reklamy usług medycyny estetycznej. W związku z nowelizacją od 1 stycznia 2023 roku w mediach, w tym w internecie nie zobaczymy już reklamy np. sprzętów specjalistycznych do wykonywania zabiegów, czy np. kwasu hialuronowego.

  1. Dyrektywa Omnibus + jej implementacja w Polsce
  2. Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych -> nowe reguły reklam w tej branży, podobne do tych, które dotychczas funkcjonowały w odniesieniu do produktów leczniczych.

Najważniejsze wydarzenia z 2022 roku związane z prawem regulującym działania marketingowe i reklamę

Jeśli chodzi o największe wydarzenia tego roku w dziedzinie marketingu, zdecydowanie należy wskazać na postępowania UOKiK przeciwko wielu popularnym influencerom. Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające, w związku z zaniedbaniami w oznaczaniu postów sponsorowanych co mogło wprowadzać w błąd konsumentów co do szczerości prezentowanych im rekomendacji – tj. kiedy winę ponosi sam twórca, a kiedy zleceniodawca, który wymaga ukrycia reklamy.

Z powyższym związane jest drugie najważniejsze wydarzenie tego roku, jakim bezsprzecznie jest wprowadzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Dla Influencerów. W jego ramach odnaleźć można m.in. obalenie popularnego mitu o tym, że barter to nie reklama, mimo że darmowe produkty czy usługi to forma zapłaty oraz obalenie twierdzenia, że aby odpowiadać prawnie za działania reklamowe w social mediach, trzeba być przedsiębiorcą — mimo że takie działanie spełnia kryteria prowadzenia działalności. Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie kodeksu pomoże w redukcji niewłaściwych zjawisk panujących na Polskim rynku influencerów.

Wreszcie nie można nie wspomnieć o wydaniu przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) opinii 4/2017 dotyczącej projektu dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych. Przedmiotem opinii jest zjawisko opłaty za usługę za pomocą danych osobowych. Stanowi to przełom w podejściu EIOD, który dokładniej będzie przyglądał się modelom biznesowym, zakładającym pozyskiwanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w zamian za „bezpłatny” dostęp do usługi lub produktu. Stanowi to de facto zrównanie danych osobowych z ekwiwalentem w postaci pieniędzy uiszczanych w ramach transakcji.

Marketing i reklama a prawo w 2023 roku

Patrząc na to, co przyniesie nam 2023 rok, nie sposób nie wspomnieć, o coraz szerzej pojawiających się spekulacjach na temat możliwego wprowadzenia tzw. unijnej dyrektywy ePrivacy, zwanej też czasem RODO II. Jest to znajdujący się w trakcie prac akt, który zastąpić ma nowe, a już przestarzałe rozporządzenie RODO. W założeniu nowe przepisy mają w sposób kompleksowy regulować kwestię przetwarzania przez usługodawców danych pochodzących z łączności elektronicznej, w tym dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniach użytkowników końcowych oraz hotspoty, jak i internet rzeczy. Rozporządzenie ePrivacy ma także dookreślić kwestię wykorzystywania plików cookie.

W 2023 roku spodziewać się należy także kontynuacji działań KRRiT, w zakresie objęcia YouTuberów wymogiem wpisu do rejestru dostawców VOD, wraz z obowiązkiem odprowadzania specjalnego podatku. 12 stycznia 2022 r. KRRiT ogłosiła informację o obowiązku wpisu do wykazu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawców platform udostępniania wideo. Wskazano, że za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube. W obronie twórców stanął już RPO, natomiast nie należy spodziewać się rychłego końca starań KRRiT.

Przyszły rok będzie też rokiem implementacji w Polsce Dyrektywy Omnibus. Choć formalnie obowiązuje już ona od dość dawna, to w Polsce wciąż nie doczekała się implementacji. Na chwilę pisania niniejszego tekstu, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, lecz nie wydaje się, by miała wejść w życie jeszcze w tym roku. Ze względu na znacznie opóźnienie w implementacji i niepewność co do terminu wejścia w życie, wielu przedsiębiorców będzie miało jedynie 14 dni przewidziane w przepisach przejściowych ustawy na dostosowanie swoich stron internetowych oraz sposobów prowadzenia działalności, co może okazać się trudne.

Jednym z przyszłorocznych skutków implementacji Dyrektywy Omnibus, będzie także aktualizacja czarnej listy nieuczciwych praktyk rynkowych. Jako przykłady nowych nieuczciwych praktyk rynkowych wskazać zdecydowanie należy: podawanie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy, brak sprawdzania opinii o produkcie mimo oznaczania ich jako wiarygodnych czy też zniekształcanie lub zlecanie innej osobie zniekształcania opinii, lub rekomendacji konsumentów, w celu promowania produktów. Takie działanie zdecydowanie pomoże zwalczać pojawiające się na rynku nadużycia.

Zmienią się także przepisy odnośnie plików cookie. Podczas styczniowego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne w sprawie praw osób, których dane dotyczą, koncentrujące się na prawie dostępu oraz powołała grupę zadaniową ds. banerów informujących o plikach cookie, która ma koordynować odpowiedzi na skargi dotyczące takich banerów. Przypomnijmy, że banery informujące o cookies są bardzo często niezgodne z RODO, przez brak oferowania możliwości wyboru. Pozostaje tylko czekać na wyniki prac komisji.

Bartosz Gajek
Gajek Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Najważniejsze zmiany z 2022 roku w prawie regulującym działania marketingowe i reklamę

Co wspólnego mają ze sobą implementacja prokonsumenckiej dyrektywy Omnibus oraz nowa ustawa o wyrobach medycznych? Otóż obydwa te akty zaczynają obowiązywać z dniem 1 stycznia i… mocno przemeblują zasady, jakimi będą rządzić się reklama i marketing w nadchodzącym 2023 roku.

W końcówce 2022 r. przez nasz Sejm w ślimaczym tempie przechodziła mocno spóźniona ustawa, której celem była implementacja unijnej dyrektywy 2019/2161 zwanej Omnibusem. W tym akcie zupełną nowością są tak zwane „bezpłatne usługi cyfrowe” popularnie zwane „lead magnetami”. Z całą pewnością każdy nie raz skusił się darmowego e-booka czy checklistę, które otrzymał w zamian za zapisanie się na darmowy newsletter. Po zmianach będzie można odstąpić od takiej „transakcji”, a osoba, który korzystała z naszych danych osobowych, będzie musiała z nimi postąpić tak samo, jak w przypadku każdej innej, odpłatnej umowy.

Dyrektywa wprowadza również obowiązek informowania użytkowników czy wyświetlana im cena nie została przypadkiem „indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji”. Do tej pory w praktyce oznaczało to, że np.: mieszkający w dużym mieście i korzystający z najnowszego urządzenia Apple użytkownik najczęściej otrzymywał ofertę na bilety lotnicze za wyższą cenę. W takim bowiem przypadku algorytm mógł uznać, że ten konkretny użytkownik jest dużo bardziej „odporny” na wyższe ceny niż jego młodszy odpowiednik z małego miasta, który w dodatku posługuje się tanim i dość wiekowym smartphonem.

Nie mniejszą rewolucję czekają wszelkie zabiegi marketingowe dotyczące cen. Otóż znowelizowane prawo konsumenckie wymusza na sprzedawcach konieczność informowania konsumentów o najniższej cenie towaru aktualnie oferowanego w promocji jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że Omnibus zmienia ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i na wykazie zakazanych praktyk umieszcza m.in. pisanie lub zlecanie publikowania fikcyjnych opinii konsumenckich.

O tym, że to nie przelewki już świadczą działania UOKiK, który w grudniu nałożył na dwie spółki po 70.000 zł kary stwierdzając, że „oferowane przez nie opinie były fikcyjne i wprowadzały konsumentów w błąd co do produktów lub usług”. Ale tempo w jakim Omnibus trafił do laski marszałkowskiej jest niczym w porównaniu z projektem nowej ustawy o wyborach medycznych, który rodził się w bólach od …. 2019 roku.

Ustawa w obowiązującym kształcie to nie tylko gigantyczna ilość nowych przepisów dotyczących wyrobów medycznych, ale przede wszystkim drobiazgowa regulacja sposobu ich reklamowania. Temu tematowi poświęcono cały rozdział dwunasty tego aktu. Dlatego też od Nowego Roku reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości przede wszystkim będzie musiała być formułowana w sposób zrozumiały dla…laika. Cokolwiek to by nie znaczyło.

A jaki jest główny cel tych przepisów? Już nawet pobieżna lektura nowych regulacji reklamowych daje do zrozumienia, że ustawodawca podejmuje wysiłki mające na celu przeciwdziałanie nie do końca etycznym formom promocji wyrobów medycznych. Każdy z nas zapewne widział reklamę, w której aktor przebrany w odzież medyczną usiłował wywrzeć wrażenie, że rekomendowanie przez niego wyrobu medycznego zasługuje na jakąkolwiek uwagę. W końcu…wygląda jak lekarz! I dlatego też jednym z pierwszych zakazów reklamowych, jaki trafił do nowej ustawy, dotyczy wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby oraz przedstawiania osób prezentujący wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód.

Warto też zapoznać się z karami finansowymi które trafiły do ustawy o wyrobach medycznych. Uprzednio obowiązujący akt przewidywał jedynie odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie przepisów ustawy, co w praktyce było odpowiedzialnością iluzoryczną. Obecnie na straży przestrzegania zasad reklamy i promocji wyrobów medycznych stoją administracyjne kary pieniężne które mogą być nakładane nawet do kwoty 2 000 000 zł.

Na zakończenie podsumowania 2022 roku nie mogę nie wspomnieć o reklamie politycznej. Mowa tutaj o rozporządzeniu w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej, które lada moment trafi do Parlament Europejskiego na pierwsze czytanie. Idea stojąca za aktem jest prosta: wobec zwiększonych nakładów na reklamę polityczną w Internecie Komisja Europejska uznała, że najwyższy czas ujednolicić zasady prowadzenia agitacji m.in. na portalach społecznościowych. Wedle Komisji odbiorca przekazów reklamowych powinien mieć świadomość, że zapoznaje się z reklamą polityczną, a także powinien móc bez przeszkód poznać tożsamość jej sponsora.

Z kolei wydawcy reklamy politycznej będą musieli zapewnić prosty i wygodny mechanizm do zgłaszania naruszeń zasad prowadzenia reklamy politycznej. Trzeba podkreślić, że Komisja nie ma zamiaru w jakikolwiek sposób ingerować w treść reklam politycznych ani też narzucać zasad które godziłyby w krajowy porządek prawny (np.: dotyczący ciszy wyborczej). Jednak patrząc na kolejne unijne regulacje nie można nie zauważyć, że portale społecznościowe i inne platformy (np.: te typu market place które z kolei dotkną zmiany wprowadzane właśnie przez Omnibusa) powoli tracą pełną kontrolę nad tym jak działają i mogą być wykorzystywane ich systemy reklamy cyfrowej. Biorąc pod uwagę, że dla unijnych urzędników to konsument i jego prawa są głównym przedmiotem zainteresowania można śmiało założyć, że ten trend będzie postępował także w 2023 roku.

Najważniejsze wydarzenia z 2022 roku związane z prawem regulującym działania marketingowe i reklamę

Muszę przyznać, że w 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął na wysokości zadania, gdyż prócz nakładania surowych kar na influencerów również wydał dla nich rekomendacje będące swoistym drogowskazem jak postępować w sposób zgodny z prawem.

Wspomniane rekomendacje przybrały postać dokumentu, który zawiera praktyczną wiedzę dotyczącą oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Plik pdf, jaki można pobrać ze strony UOKiKu, został dobrze zaprojektowany, a jego atrakcyjna szata graficzna sprawia, że lektura jest naprawdę przyjemna. Co istotne rekomendacje UOKiK to nie „przynudzanie” o trudnych do zrozumienia i odstających od rzeczywistości ustawach (niektóre pochodzą sprzed dwóch, a nawet trzech dekad!), ale głównie okraszone komentarzami zrzuty ekranów z popularnych mediów społecznościowych. Założeniem było, że influencer powinien w pierwszej kolejności wiedzieć jakiego hashtaga użyć, a dopiero potem ewentualnie zastanawiać się z jakiego przepisu może to wynikać. UOKiK spisał się tutaj na medal.

Drugim wydarzeniem, które zwróciło moją uwagę, były zmiany w zasadach korzystania z Google Ads. Internetowy gigant zmienił swój regulamin w ten sposób, że korzystanie z narzędzi takich jak Google Ads wymaga teraz uprzedniego pozyskanie zgody użytkowników na wykorzystywanie ciasteczek oraz działania remarketingowe. Użytkownikom trzeba będzie również udzielić pouczeń co do możliwości i sposobu wycofania zgody, a także udostępnić im politykę prywatności. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie, gdy odbiorcy spersonalizowanych reklam będą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo Google, żeby pokazać, że traktuje te zasady śmiertelnie poważnie, zagroził że będzie blokował konta reklamowe tych podmiotów, które będą naruszać regulamin w tym zakresie. Bez wątpienia jest to jasny sygnał, że Google zależy na europejskim rynku i jest gotów dostosowywać swoje narzędzia do unijnego prawa nawet za cenę częściowej utraty przychodów z reklam (chociaż to raczej jedynie hipotetyczna możliwość).

Marketing i reklama a prawo w 2023 roku

Rok 2023 rozpoczniemy z „przytupem” także za sprawą uchylenia wysłużonego prawa telekomunikacyjnego, które zostanie zastąpione kompleksową ustawą prawo komunikacji elektronicznej. W dniu 13 grudnia 2022 r. projekt ustawy skierowania do pierwszego czytania, a zatem jest prawie pewnym, że nowe regulacje będą obowiązywać już w pierwszym kwartale 2023 r.

Dla marketingowców najważniejsza powinna być informacja, że jednym z celów nowych regulacji jest ochrona użytkowników końcowych „przed nękaniem w związku z marketingiem bezpośrednim lub przesyłaniem niezamówionej informacji handlowej”.

Projektowany art. 639 pke zakazywać będzie używania automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej, a w tym marketingu bezpośredniego.

W praktyce będzie chodzić o wszelkie typowe działania komunikacyjne jak przesyłanie e-maili z ofertami, „cold calling”, czy SMSy i MMSy.

Ustawa przewidywać będzie także liczne obowiązki związane ze zbieraniem zgód i udzielaniem pouczeń. Podobieństwo do RODO nie jest tutaj przypadkowe, gdyż prawo komunikacji elektronicznej nawet wprost przewiduje, że „do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych”.

Tradycyjnie nie obyło się również bez administracyjnych kar pieniężnych i po wejściu w życie nowego prawa za np.: niewypełnianie obowiązku uzyskania zgody użytkownika końcowego Prezes UKE będzie mógł nałożyć nawet do 1.000.000 zł kary.

Jak więc będzie wyglądał marketing i reklama a prawo w 2023 roku?

Cóż, z prawnego punktu widzenia zdecydowanie ciekawie, gdyż dla wielu branż niemalże jednocześnie zaczną obowiązywać przepisy reklamowe wprowadzane przez ustawę o wyrobach medycznych, Omnibusa oraz nowe prawo komunikacji elektronicznej.