Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Rusza kampania Kolektywu Aktywne Miasto „Traw beton, krzew zieleń”

Projekt „Pracownia Aktywności Lokalnej — Kolektyw Aktywne Miasto”, wsparty zostanie kampanią „Traw beton, krzew zieleń”, przygotowaną przez agencję Chapter1. Kampania potrwa przez cały 2023 rok i będzie się odwoływać do lokalności oraz będzie nawiązywać do gwary poznańskiej.
O autorze
2 min czytania 2023-03-20

Kampania „Traw beton, krzew zieleń”

Działania Kolektywu i Pracowni skierowane są do wszystkich poznanianek i poznaniaków, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym w wymiarze lokalnym.

„Pracownia Aktywności Lokalnej” to intensywny kurs miejskiego aktywizmu skierowany do działaczek, liderów, społeczniczek i wszystkich osób pragnących mieć więcej zieleni w swoim otoczeniu. Pierwsza edycja programu to działania w 3 poznańskich dzielnicach: Głównej, Wildzie i Dębcu.         

Organizatorem „Pracowni Aktywności Lokalnej” jest Kolektyw Aktywne Miasto – sieć organizacji pozarządowych pracujących na rzecz rozwoju społeczności lokalnych Poznania. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, w partnerstwie z Zieloną Grupą i Schronem Kultury Europa.

Kampania przygotowana przez Chapter1 ma nagłośnić cały projekt i jego idee, oraz zachęcić jak największą liczbę mieszkańców i mieszkanek Poznania do przyłączenia się do akcji i wspierania jej. 

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Projekt dla zaangażowanych mieszkańców Poznania

– W Chapter1 bardzo lubimy angażować się w tego typu projekty, w których można robić fajne, kreatywne i angażujące rzeczy, z korzyścią dla społeczności lokalnych. Celem akcji jest zbudowanie w pierwszej kolejności grupy lokalnych liderów z trzech dzielnic Poznania, zaangażowanych społecznie i ekologicznie, którzy w trakcie warsztatów trwających przez kilka miesięcy, do czerwca, zdobędą kompetencje i wiedzę m.in. na temat wody w mieście, bioróżnorodności, zieleni, miast przyszłości, ogrodów społecznych oraz strategii promocji i kreatywnego myślenia – wyjaśnia Magdalena Brylowska, account manager z Chapter1. – Efektem tych spotkań i warsztatów będzie wspólnie wypracowany „problem”, z którym borykają się wspomniane trzy dzielnice. Następnie ten „problem” stanie się tematem kampanii społecznej, która zostanie zrealizowana na przełomie lata i jesieni we współpracy ze studio Lava Pies – dodaje Magdalena Brylowska.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Grupą docelową kampanii będą „młodzi dorośli” mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy wspomnianych trzech dzielnic. Chętni będą mogli brać udział w warsztatach z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym, prowadzonych przez ekspertów, naukowczynie i praktyków związanych z ekologią miejską.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Nowo nabyte kompetencje wykorzystane następnie zostaną w praktyce w twórczych procesach i działaniach realizowanych w poznańskich dzielnicach – na Głównej, Wildzie i Dębcu. Efektem warsztatów, poza kampanią społeczną, będzie złożenie wspólnego projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Do zadań agencji Chapter1 należy stworzenie strategii komunikacji i key visuali, oraz implementacja tej strategii, w tym m.in. przygotowanie plakatów i programu, przygotowanie grafik na potrzeby social mediów i szablonów do samodzielnego ich tworzenia przez Kolektyw Aktywne Miasto, przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla członków Kolektywu, dotyczących SM i prowadzenie warsztatów dla liderów Pracowni, na temat strategii promocyjnych, kreatywnego myślenia i kampanii społecznych. Agencja będzie również sprawować całościową pieczę nad kampanią oraz nad powstawaniem spotu promującego akcję.

Autorem key visuals jest Piotr Kacprzak, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Laureat GRAND PRIX 40. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz w dziedzinie projektowej za swoją pracę dyplomową „Kulmhof”. Autorem idei jest Krzysztof Drzazga, head of concept.

Projekt „Pracownia Aktywności Lokalnej – Kolektyw Aktywne Miasto” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość grantu wynosi 102.133,37 €.

Więcej o projekcie „Pracownia Aktywności Lokalnej – Kolektyw Aktywne Miasto” na: kolektywaktywnemiasto.pl.