Rynek przedstawia swój model współpracy z KRRiT w realizacji badania jednoźródłowego

Przedstawiciele rynku mediów i reklamy organizują się wokół badania jednoźródłowego i występują do KRRiT z propozycją modelu współpracy. Postulują podział odpowiedzialności pomiędzy rynkiem a KRRiT w trzech obszarach projektu: technologia, badanie założycielskie oraz organizacja badania.
O autorze
1 min czytania 2020-05-12

Dialog pomiędzy przedstawicielami rynku a Telemetrią Polska, działającą w imieniu KRRiT, w sprawie modelu współpracy przy realizacji badania jednoźródłowego, toczy się od kilku miesięcy. Telemetria Polska proponuje przedstawicielom rynku udział w ciałach doradczych działających wokół projektu. Reprezentanci rynku jako alternatywę rekomendują podział obowiązków adekwatny do wydatków ponoszonych w obszarach technologii, badania założycielskiego oraz organizacji badania. Ten model jest zadaniem rynku bardziej przejrzysty, gdyż gwarantuje jasny podział kompetencji i finansowania.

Przedstawiciele rynku mediów i reklamy sugerują, aby KRRiT i współpracujące z nią podmioty (Instytut Łączności, Program Telemetria Polska) koordynowały obszary technologii oraz badania założycielskiego. Równocześnie deklarują swoje wsparcie merytoryczne w tych obszarach — m.in. w zakresie opracowania zasad rekrutacji do badania założycielskiego. Jak oceniają, stworzenie badania założycielskiego, informującego o konsumpcji mediów przez Polaków doskonale wpisuje się w zadania stojące przed KRRiT, ponieważ obecnie brakuje kompleksowej informacji na ten temat potrzebnej do skutecznego pełnienia roli regulatora rynku.

Strona rynkowa chce wziąć na siebie odpowiedzialność za koordynowanie trzeciego obszaru – organizacji badania, czyli rekrutacji i realizacji badania panelowego przy merytorycznym wsparciu ze strony KRRiT. Zdaniem przedstawicieli rynku, jest to obszar najbardziej zbliżony do mediów, wykorzystywany w codziennej pracy zarówno mediowej, jak i reklamowej. Musi dokładnie odpowiadać potrzebom rynku medialnego, być przeprowadzany sprawnie i rozwijać się wraz z mediami.

Przedstawiciele rynku są gotowi do włączenia się w prace nad technologią i rekrutacją uczestników badania, gdy tylko uzyskają akceptację proponowanego modelu współpracy. Zdaniem przedstawicieli rynku, postulowany przez nich podział ról w projekcie badania jednoźródłowego ma szereg zalet. Pozwala na jasne określenie zakresu prac i obszarów współpracy. Upraszcza sposób finansowania i wzajemnych rozliczeń. Eliminuje problemy z organizacją spółki z udziałem podmiotów komercyjnych i publiczno-prawnych. Usprawnia komunikację i dookreśla jej obszary. Jest także łatwiejszy organizacyjnie od innych rozważanych opcji.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Równocześnie strona rynkowa prowadzi prace nad sformalizowaniem współpracy pomiędzy nadawcami telewizyjnymi, radiowymi, wydawcami internetowymi oraz reklamodawcami. W najbliższym czasie strony przystąpią do podpisania listu intencyjnego, który nakreśli model takiej współpracy. Docelowo powstanie organizacja, która będzie zarządzać badaniem jednoźródłowym po stronie rynkowej. Równolegle trwają prace nad projektem badania jednoźródłowego: powstały “Założenia badania mediów”. Obecnie trwa przegląd dostępnych metodologii oraz spotkania z instytutami badawczymi. Odbyły się już cztery, z firmami Nielsen, Gemius, Kantar oraz Ipsos, a w najbliższym czasie planowane są kolejne.

Słuchaj podcastu NowyMarketing