Spółki DANONE publikują pierwszy wspólny Raport wpływu

60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, istotna zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł...
O autorze
3 min czytania 2018-03-16

…to tylko wybrane efekty działań grupy spółek DANONE podsumowane w opublikowanym właśnie Raporcie wpływu.

DANONE w Polsce tworzą liderzy w kategoriach wartościowych produktów: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), NUTRICIA (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne). Wszystkie spółki realizują strategię podwójnego zobowiązania – wraz z rozwojem biznesu, troszczą się o kwestie społecznie istotne. Grupę spółek DANONE łączy także wspólna misja: niesienie zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe, która determinuje działania spółek we wszystkich obszarach działalności. Stworzony po raz pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek DANONE Raport wpływu, pokazuje rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska.

Rozwijając się, dbamy o rozwój otoczenia

Wyniki finansowe, jakie osiągają spółki DANONE, generują rocznie 2,85 mld zł w polskiej gospodarce. Jest to kwota równa 30% wydatków przeznaczonych w budżecie państwa na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2017 r. Każdego roku spółki DANONE zasilają budżet Państwa 55 milionami złotych, co jest równe rocznym kosztom dopłat rządowych do zalesiania gruntów.

„DANONE w znaczący sposób stymuluje polską gospodarkę. Za łączną wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez spółki, czyli 630 mln zł, można byłoby kupić blisko 8 proc. wszystkich mieszkań oddanych do użytku w Warszawie, a dzięki działalności spółek DANONE utrzymano w gospodarce 14 586 miejsc pracy, czyli liczbę etatów, która pozwoliłaby na redukcję bezrobocia w Warszawie o połowę.” – mówi Rafał Rudzki z Deloitte.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Poprzez opłaty i podatki, spółki DANONE wspierają dodatkowo finansowanie wielu zadań z zakresu inwestycji publicznych: infrastrukturę, ochronę środowiska, zdrowie czy edukację. Przykładem jest gmina Jeleśnia, w której wartość odprowadzanych przez spółki podatków i opłat, 2 mln zł, pokryłaby 100% planowanych wydatków gminy Jeleśnia na drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Współpracując z krajowymi dostawcami, spółki DANONE starają się podejmować działania wpływające w sposób bezpośredni na ich rozwój. Specjalnie dla dostawców mleka stworzony został program Nowe Pokolenie Rolników, który umożliwia im zdobycie nowych kompetencji, a także optymalizację funkcjonowania gospodarstw. Długofalowa współpraca to kolejna charakterystyczna cecha relacji z partnerami spółek – większość dostawców warzyw i owoców do posiłków BoboVita, z którymi współpracuje NUTRICIA, jest związanych ze spółką od ponad 10 lat. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Wszystko co robimy, robimy dla zdrowia

Jako producent żywności, DANONE postrzega kwestię żywienia szeroko, jako obszar mający zasadniczy wpływ na zdrowie ludzi. Do tej roli podchodzi w sposób odpowiedzialny znacząco wykraczając ponad dostarczanie konsumentom wartościowych produktów. We współpracy z partnerami, firma zidentyfikowała niedobory niezbędnych składników w diecie Polaków. W ostatnim roku odkryliśmy m.in. że:

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się
  • 42% dzieci w wieku 2-3 lata ma niedobory wapnia1 w diecie,
  • 94% dzieci w wieku 2-3 lata ma niedobory witaminy D2 w diecie,
  • zaledwie 1/5 wypijanych przez dzieci płynów stanowi woda, a powinna być głównym źródłem nawodnienia3,
  • dieta dzieci między 1. a 3. rokiem życia jest niewłaściwie zbilansowana: aż 88 proc. dzieci je za mało warzyw4.

W naszych działaniach skupiamy się na odpowiadaniu na aktualne wyzwania żywieniowe poprzez doskonalenie produktów, ale również tworzenie programów edukacyjnych we współpracy z ekspertami w dziedzinie żywienia.” – mówi Marek Wojtyna, Prezes Zarządu Danone, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

DANONE wierzy, że kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego angażuje się w programy edukacyjne skierowane do dzieci. W rezultacie prowadzonego programu „Mamo, Tato wolę wodę”, 58 proc. dzieci, które wzięło w nim udział piło wodę więcej i częściej, 44 proc. dzieci ograniczyło picie słodzonych napojów na rzecz wody, a ponad połowa (54 proc.) zaczęła oszczędzać wodę. Warto również wspomnieć o programie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”, którego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, i który w ciągu wszystkich edycji dotarł do 900 tys. dzieci.

Wiedza na temat prawidłowego żywienia ważna jest również dla dorosłych, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Prowadzona przez Nutricię Medyczną kampania „Twoje posiłki w walce z chorobą” ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat roli żywienia medycznego we wsparciu osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki kampanii świadomość, że żywienie medyczne to specjalistyczne żywienie dla osób chorych wzrosła aż o 35 proc. Prawidłowo stosowane żywienie medyczne pozwala zmniejszyć koszty terapii oraz poprawić jakość życia osób chorych i ich bliskich.

One planet. One health

W ciągu ostatnich 15 lat spółki DANONE przeznaczyły na realizację projektów społecznych 60 milionów złotych. Obok programów związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz edukacją żywieniową, DANONE angażuje się również w długofalowe inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego wychodząc z założenia, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety.

Wierzymy, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Jako firmy odpowiedzialne społecznie, spółki DANONE działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmują inicjatywy, które mają na celu ochronę środowiska w obszarach bezpośrednio związanych z ich działalnością. Woda, jest jednym z najważniejszych obszarów. Dlatego podejmujemy liczne wysiłki, aby chronić jej cenne zasoby przez opracowywanie programów retencyjnych, przez sadzenie drzew i rozwiązania, które optymalizują jej zużycie na poziomie operacyjnym” – mówi Frédéric Guichard, Dyrektor Generalny Żywiec Zdrój, który odpowiada również za współpracę i integrację spółek DANONE w Polsce.

Kontynuacją codziennego zaangażowania spółek DANONE na rzecz ekologii są zobowiązania dot. ochrony klimatu ogłoszone w Raporcie wpływu. Zgodnie z nimi grupa spółek DANONE zobowiązuje się do:

  • pracy nad rozwojem opakowań poprzez poszukiwanie nowoczesnych materiałów pochodzących ze źródeł alternatywnych;
  • budowania jeszcze lepszych, bardziej odpowiedzialnych praktyk w zakresie gospodarowania wodą i ochrony zasobów wodnych;
  • promowania zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które chroni i szanuje ludzi, troszczy się o planetę, a także dba o dobrostan zwierząt.

#OnePlanetOneHealth