UNIQUE ONE i NuOrder wygrały przetarg Ministerstwa Finansów na organizację Narodowej Loterii Paragonowej

Ministerstwo Finansów wybrało Agencję UNIQUE ONE (lidera konsorcjum) i Agencję NuOrder do przygotowania i kompleksowej obsługi Loterii Paragonowej, która rozpocznie się jesienią bieżącego roku.
O autorze
1 min czytania 2015-06-12

Celem loterii wchodzącej w skład programu wdrożonego przez Ministerstwo Finansów „Weź paragon” jest uświadomienie konsumentom, że prosząc o paragon przy zakupach wspierają uczciwą konkurencję. Ponadto paragon jest dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie i zostanie od niej odprowadzony podatek VAT. Program „Weź paragon” ma się przyczynić do ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Początek Loterii planowany jest na jesień bieżącego roku. Od tego momentu raz w miesiącu będzie odbywać się losowanie nagrody głównej – samochodu rodzinnego, a dwa razy w miesiącu losowanie nagród dodatkowych – notebooków i tabletów. Łączna pula nagród ma wynieść około 100 tysięcy złotych miesięcznie.

Ministerstwo Finansów zaprosiło Agencje UNIQUE ONE i NuOrder do dialogu technicznego w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia loterii paragonowej jeszcze w ubiegłym roku. Warunkiem udziału w dialogu było spełnienie wymogów dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania loterii. – Dzięki temu, że spełniliśmy wszystkie kryteria, czyli wykazaliśmy się zorganizowaniem i doświadczeniem w przeprowadzeniu dużych loterii o zasięgu ogólnopolskim, byliśmy stroną dialogu technicznego, a następnie mogliśmy wziąć udział w przetargu, który finalnie wygraliśmy. To dla nas ważny i prestiżowy projekt, dlatego też bardzo się cieszę, że to właśnie Unique One będzie jego organizatorem. Loterii, w której wezmą udział miliony Polaków. – mówi Grzegorz Bonder, General Manager UNIQUE ONE.

Do zadań Agencji należy przygotowanie i organizacja Loterii Paragonowej oraz jej kompleksowa obsługa. W skład działań wchodzi między innymi zaprojektowanie, stworzenie, udostępnienie i utrzymanie dostępnej w internecie strony internetowej Loterii, świadczenie telefonicznej usługi Help-desk oraz zaprojektowanie i wykonanie wirtualnego studia telewizyjnego (zapewnienie pomieszczenia, stworzenie scenariuszy, konspektów i wizualizacji losowania, przeprowadzenie losowań, emisja na żywo, nagranie losowań i symbolicznego wręczania nagród, przygotowanie przebitek symbolicznego wręczania nagród oraz felietonów dołączanych do nagrania losowania). Ponadto UNIQUE ONE razem z partnerem konsorcjum agencją NuOrder, będzie odpowiedzialna za zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Ministerstwo Finansów postawiło wysokie wymagania przed przyszłym organizatorem narodowej loterii paragonowej, tak aby wyłoniony podmiot stanowił gwarancję pewności i posiadał duże doświadczenie w grach losowych. W przetargu Ministerstwa Finansów wzięło udział dwóch oferentów: Konsorcjum Unique One Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum, NuOrder Sp. z o.o. w roli partnera Konsorcjum oraz Konsorcjum FM PRO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum wraz z Playprint Polska Sp. z o.o. i Grymark Sp. z o.o. – partnerami Konsorcjum.

Słuchaj podcastu NowyMarketing