Visa Europe rozpoczyna kampanię marketingową Żyje się lepiej

Organizacja Visa Europe rozpoczęła 1 czerwca br. najnowszą kampanię reklamową, która obejmuje 19 krajów całej Europy, w tym kluczowe rynki, takie jak Wielka Brytania, Francja, Polska, Hiszpania, Włochy i Niemcy.
O autorze
2 min czytania 2013-06-04

W ciągu sześciu lat, jakie upłynęły od pierwszej odsłony kampanii Visa – żyje się lepiej, wartość transakcji z użyciem kart Visa w Europie wzrosła od 883 mld euro do ponad jednego biliona euro (dokładnie: 1 300 mld euro), co oznacza, że obecnie kartami Visa jest już opłacane jedno z każdych 6,75 euro wydanych w Europie na konsumpcję – a nie jedno z dziewięciu, jak to miało miejsce sześć lat temu. W okresie tym wartość dodana marki Visa osiągnęła szczytowy poziom, pozwalając Visa po raz pierwszy awansować do czołowej dziesiątki najbardziej wartościowych marek świata (według niedawno opublikowanych badań 2013 Brand Z).

Visa Europe jest dziś w ścisłej czołówce rozwoju płatności internetowych, mobilnych i zbliżeniowych, przy czym w 2012 r. wartość zakupów w sklepach internetowych dokonanych z użyciem europejskich kart Visa przekroczyła po raz pierwszy poziom 200 mld euro, rosnąc o 16% w stosunku do poprzedniego roku.

Podczas gdy organizacja Visa stale ewoluuje – od podmiotu skupiającego się na płatnościach z użyciem kart do lidera nowych technologii – kampania wizerunkowa wciąż niesie za sobą jednolity, inspirujący przekaz, który przyczynia się do zwiększenia świadomości konsumentów i wzrostu popularności nowych metod płatniczych. Innowacje płatnicze stanowią główny temat kampanii Visa -żyje się lepiej, informującej o nowych usługach i mającej na celu wzmocnienie zaufania do nich.

Skupiając się na doznaniach, jakich konsumenci doświadczają korzystając z usług Visa – a więc poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu oraz wrażeniu łatwości, z jaką można płacić – kampania zachęca ich również do zrobienia kolejnych kroków w nowym świecie płatności tak, by żyło się łatwiej, szybciej i sprawniej.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Kampania prowadzona jest w wielu kanałach – intensywnie wykorzystuje m.in. telewizję, internet oraz reklamę zewnętrzną – i według przewidywań dotrze do ponad 300 mln dorosłych osób w całej Europie.

Przyświecają jej trzy cele:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

• zwiększenie świadomości konsumentów i ich zaufania do nowych technologii płatniczych Visa, a tym samym skłonienie ich do korzystania z usług płatności zbliżeniowych, mobilnych i internetowych,

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

• zwiększenie wartości dodanej marki Visa,

• podniesienie renomy Visa jako marki innowacyjnej.

 Przekaz kampanii zachęca użytkowników kart do wyjścia poza tradycyjne metody płatności – poprzez korzystanie z nowych sposobów płacenia kartami Visa, czy też nowych technologii płatniczych, które umożliwiają płatności zbliżeniowe, mobile i internetowe. Na każdym rynku kampania nawiązuje do konkretnych nowych technologii płatniczych wprowadzanych w danym kraju.

Mariano Dima, szef marketingu Visa Europe, powiedział: -Organizacja Visa oferuje konsumentom wiele nowych sposobów płatności i dlatego nasza kampania podkreśla łatwość i wygodę, z jaką możemy korzystać z innowacyjnych rozwiązań Visa – w dowolnym miejscu i w dowolny, wybrany przez nas, sposób. Nowa odsłona kampanii Visa – żyje się lepiej koncentruje się na pozytywnych odczuciach wywoływanych przez korzystanie z tych nowych produktów i usług – a w reklamie telewizyjnej nawet wyolbrzymiamy ten przekaz, pokazując starszego człowieka, który spiesząc na świętowanie narodzin wnuka, staje się nie tylko szybszy i sprawniejszy, lecz również coraz młodszy. Odbieramy liczne sygnały, że przez cały okres ponad pięciu lat nasz jednolity przekaz podobał się konsumentom i liczymy na to, że i teraz zostanie przyjęty równie pozytywnie-.