Ważne zmiany w prawie dla e-sprzedawców wysyłających produkty do Niemiec

Ważne zmiany w prawie dla e-sprzedawców wysyłających produkty do Niemiec
Niemiecki rynek e-commerce to obok Wielkiej Brytanii ulubiony kierunek zagranicznej ekspansji polskich sklepów internetowych. Jest to jednak wymagający rynek – nie tylko ze względu na świadomych konsumentów ceniących wysoką jakość obsługi, lecz również z powodu uwarunkowań prawnych i surowych kar.
O autorze
3 min czytania 2018-11-07

fot. depositphotos.com

Od stycznia 2019 roku sprzedawcy internetowi wysyłający produkty do Niemiec będą musieli uwzględnić nowe obowiązki dot. opakowań. Do końca bieżącego roku powinni również dokonać obowiązkowej rejestracji w nowo powstałym rejestrze opakowań.

Obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze

1 stycznia 2019 r. w Niemczech wejdzie w życie nowa ustawa o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań (niem. Verpackungsgesetz, skrót: VerpackG). Zastąpi ona obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie opakowań (niem. Verpackungsverordnung, skrót: VerpackV) i wprowadzi kilka istotnych zmian.

Przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu na rynek niemiecki opakowania w celach zarobkowych (np. pakuje towary do wysyłki) musi do 1 stycznia 2019 r. zarejestrować się w nowo utworzonym krajowym rejestrze LUCID na stronie Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie odzysku i recyklingu opakowań oraz zmniejszenie ogólnej ilości odpadów.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Rejestracja jest bezpłatna, a sam rejestr publicznie dostępny – każdy będzie miał do niego wgląd i możliwość sprawdzenia, czy dane przedsiębiorstwo dokonało rejestracji. Co istotne, wymóg rejestracji dotyczy nie tylko producentów opakowań, lecz także wszystkich przedsiębiorców (dystrybutorów), którzy wprowadzają do obrotu opakowania w celach zarobkowych. W konsekwencji z nowymi obowiązkami muszą się zmierzyć m.in. sklepy internetowe, w tym również te zagraniczne, np. z Polski. W myśl przepisów za producenta uznawany jest bowiem ten, kto pakuje dany towar i wprowadza go do obrotu na rynek niemiecki w celach zarobkowych.

Ustawowa definicja opakowań

Ustawa bardzo szeroko definiuje pojęcie opakowań. Nie dotyczy ono wyłącznie samych kartonów i pudełek, lecz obejmuje również dodatkowe materiały, takie jak folie, koperty bąbelkowe, taśmy klejące, czy materiały wypełniające paczkę. Zgodnie z treścią ustawy opakowania to wyroby wykonane z dowolnego materiału przeznaczone do odbioru, ochrony, przenoszenia, dostarczania lub eksponowania towarów w postaci od surowca aż po produkt przetworzony. Załącznik nr. 1 do niemieckiej ustawy o opakowaniach zawiera wykaz praktycznych przykładów dla poszczególnych kategorii towarów i dodatkowe kryteria ułatwiające interpretację.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Przepisy ustawy mają zastosowanie zarówno do opakowania samego produktu, jak i opakowania wysyłkowego (transportowego). Jeżeli producent danego towaru zarejestrował opakowanie produktu, sprzedawca internetowy będzie musiał zarejestrować tylko opakowania wykorzystywane przez siebie bezpośrednio do wysyłki towarów.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Opłaty recyklingowe

Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca będzie musiał również zadeklarować rodzaj i przybliżoną masę opakowań, którą w ciągu roku wprowadzi na niemiecki rynek. Na jej podstawie obliczana będzie wysokość opłaty recyklingowej. Nie jest ona jednak żadną nowością. Opłata recyklingowa za opakowania wprowadzone przez handlowców na rynek obowiązuje w Niemczech już od 2009 r. Jednak do tej pory niewielu handlowców (w tym również tych niemieckich) dokonywało stosownych opłat. Wielu z nich nie wiedziało nawet, że należy je uiszczać, stąd m.in. w celu usprawnienia ściągania opłat i lepszego monitoringu, niemiecki ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego obowiązku rejestracji.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek bardzo duże ilości opakowań (w przypadku kartonu i papieru chodzi o 50 ton w skali roku), zobowiązani będą do składania (do 15 maja następnego roku) tzw. uzupełniających deklaracji o ilości faktycznie użytych opakowań przy wprowadzaniu towaru do obrotu. Deklaracje te będą kontrolowane przez wyspecjalizowanych rzeczoznawców.

Dotkliwe sankcje za brak rejestracji i ryzyko otrzymania „Abmahnung”

Brak rejestracji może sporo kosztować – do 100 tys. euro. Za niektóre inne wykroczenia ustawodawca niemiecki przewidział jeszcze większe kary, np. wprowadzanie do obiegu opakowań, które nie zostały zarejestrowane w systemie, może od kolejnego roku skutkować karą nawet do 200 tys. euro.

Ponadto w przypadku braku rejestracji należy liczyć się z możliwością otrzymania powszechnie stosowanego w niemieckim systemie prawnym upomnienia od konkurencji tzw. „Abmahnung”. Jest to formalne, pisemne wezwanie do zaprzestania określonych w piśmie działań naruszających przepisy prawa. Dochodzone w ten sposób roszczenia opiewają średnio na kwoty od 1 tys. do 5 tys. euro. Rejestr dot. opakowań jest publicznie dostępny – zatem każdy rynkowy konkurent ma stosunkowo łatwą możliwość zweryfikowania, czy dany sprzedawca dokonał odpowiedniego zgłoszenia.

Podsumowanie

W porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów nowa ustawa wprowadza obligatoryjny wymóg rejestracji. Jednak wbrew niektórym informacjom pojawiającym się w prasie – rozwiązanie to nie jest żadną „niemiecką pułapką na polskie sklepy internetowe”, czy szerzej pułapką na „zagraniczne sklepy internetowe”. Nowa niemiecka ustawa ma na celu sprawniejszą realizację wytycznych określonych w prawie UE – konkretnie dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Nowe przepisy i obowiązek rejestracji dotyczą w takim samym stopniu niemieckich sprzedawców internetowych, jak i tych zagranicznych – wprowadzających do obrotu opakowania na niemiecki rynek. Co więcej podobne rozwiązania obowiązują również w Polsce – przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach powinni dokonać wpisu do rejestru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO).

 

Autor:

Marcin Jędrzejak
Legal Expert, Trusted Shops